Πολύ δύσκολη χρονιά θα είναι  το 2017 για τους αγρότες, σύμφωνα  με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγρινίου κ. Θωμά Κουτσουπιά.
Το ασφαλιστικό και το φορολογικό είναι δύο από τα σημαντικότερα ζητήματα που θα απασχολήσουν τον αγροτικό κόσμο.

Καταρχήν θα υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, το οποίο συνεπάγεται την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης φορολογικών στοιχείων (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικών συναλλαγών κ.λπ.) και υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ κάθε τρίμηνο, υποχρεωτικά από 2/1/2017 δεκάδες χιλιάδες αγρότες που μέχρι σήμερα υπάγονταν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, απολαμβάνοντας πλήθος απαλλαγών από φορολογικές υποχρεώσεις.
Επίσης από 1/1/2017 έρχεται δεύτερη ανατροπή, καθώς καταργούνται οι ισχύουσες μέχρι χθες ασφαλιστικές κλάσεις και οι εισφορές συνδέονται με το καθαρό φορολογητέο αγροτικό εισόδημα.
Αντιθέτως το 2016 για την Ένωση Αγρινίου ήταν χρονιά ορόσημο, σύμφωνα με τον κ.Θωμά Κουτσουπιά, αφού πέρα από τη μεγάλη επένδυση της ΑΜΦΙΓΑΛ αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών της Ένωσης κατά 60%, μια πορεία η οποία θα είναι ανοδική και μέσα στο 2017.  «Το 2017 θα είναι μια χρονιά που  θα φανούν  τα αποτελέσματα των προσπαθειών που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια από την Ένωση Αγρινίου» κατέληξε ο κ.Κουτσουπιάς.

Της Ν.Θεοδωροπούλου