Ξεκινάει η διαδικασία έκδοσης της προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 80 μόνιμες προσλήψεις στην ΕΥΑΘ αφού σήμερα κάνει γνωστό ότι απεστάλη η προκήρυξη για να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

 Ειδικότερα το ΑΣΕΠ κάνει γνωστό ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ογδόντα (80) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.).

Οπως έχει γίνει γνωστό η σχετική απόφαση για την εκκίνηση των διαδικασιών πρόσληψης είχε παρθεί απο το ΔΣ της ΕΥΑΘ απο τις 28 Ιουλίου 2016 και επισπεύστηκε μετά από πιέσεις της νέας διοίκησης.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.Δείτε τις θέσεις εδώ (πηγή)