• Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Μεσολογγίου “Κωστής Παλαμάς” και το βιβλιοπωλείο “Πολύπλευρο” παρουσίασαν  στις 20 Μαρτίου 2017  στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Theoxenia στο Μεσολόγγι, το βιβλίο του  εκπαιδευτικού Βασίλη Ζαγκότα “Η πολυαισθητηριακή δυναμική της εικόνας στη διδακτική διαδικασία. Έρευνα στο σχολικό εγχειριδιο Ιστορίας της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου”. 
Το βιβλίο, το οποίο εκδόθηκε το 2016 από τον εκδοτικό οίκο Κυριακίδη στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζει μια διαφορετική μεθοδολογία προσέγγισης της εικονογράφησης των σχολικών εγχειριδίων και παραθέτει προτάσεις διδασκαλίας, στη βάση της σημειωτικής ανάλυσης των εικόνων. 
Στο προσκήνιο τίθενται τα βασικά δομικά στοιχεία των εικόνων, το χρώμα, το μέγεθος, η θέση τους στη σελίδα, η θέση και οι πληροφορίες της λεζάντας, τα στοιχεία και η διάταξη των μορφών αλλά και η ταυτότητα κάθε έργου. 
Η μεθοδολογία αυτή δεν αποσκοπεί μόνο στην καθημερινή διδακτική πρακτική αλλά και στην περαιτέρω ερμηνεία των οπτικών πληροφοριών που συναντά κανείς καθημερινά στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα. 
Το βιβλίο αποτελεί σημαντικό βοήθημα για τον εκπαιδευτικό και αξίζει να βρίσκεται σε κάθε επιστημονική βιβλιοθήκη.
Ο συγγραφέας είναι δάσκαλος, διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Αστακού.
17353255_426756151050121_2029132316017303993_n 17362472_426756347716768_5580912723117945239_n
Βασίλειος Ζαγκότας: «Η πολυαισθητηριακή δυναμική της εικόνας στη διδακτική διαδικασία» κριτική του Ελπιδοφόρου Ιντζέμπελη

Κριτική του Ελπιδοφόρου Ιντζέμπελη
Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αναδυθεί και να αξιοποιηθεί στην καθημερινή διδακτική πρακτική το νόημα των οπτικών αναπαραστάσεων όπως τα συναντά κανείς στα σχολικά εγχειρίδια.

Η γεωγραφία και η σκηνοθεσία της εικόνας χρησιμοποιείται από τους διαφημιστές και όσους ασχολούνται με τον κινηματογράφο και το θέατρο. Ό,τι παρουσιάζεται στήνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετεί συγκεκριμένο σκοπό, να είναι ελκυστικό και να μας κάνει να σκεφτόμαστε με τον τρόπο που θέλει ο δημιουργός. Κι αν κάτι τέτοιο εφαρμοζόταν στα σχολικά εγχειρίδια; Αυτός ήταν ο πρώτος προβληματισμός του συγγραφέα, και έτσι προέκυψε το βιβλίο Η πολυαισθητηριακή δυναμική της εικόνας στη διδακτική διαδικασία.

Επιλέχτηκε το βιβλίο της ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού. Πρέπει να σημειωθεί ότι πέρα από την προτίμηση του συγκεκριμένου βιβλίου από τον ερευνητή, είναι το τελευταίο χρονολογικά εισηγμένο εγχειρίδιο στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Επομένως, έχει ερευνηθεί ελάχιστα. Η έρευνα δεν αποσκοπεί στην αξιολόγηση ούτε σε μια νέα πρόταση της διδακτικής της ιστορίας, αλλά μέσα από το εικονογραφικό υλικό ο συγγραφέας επιθυμεί να κάνει την αρχή για να αξιοποιηθεί το εικονογραφικό υλικό ενός εγχειριδίου με απώτερη ελπίδα την επίτευξη των στόχων του οπτικού αναγραμματισμού.

Ο συγγραφέας με αυτή τη σπουδαία μελέτη πετυχαίνει να προσφέρει ένα ακόμη εργαλείο στον εκπαιδευτικό, δίνοντάς του τη δυνατότητα της ολοκληρωτικής αξιοποίησης του εικονογραφικού υλικού του σχολικού εγχειριδίου. Είναι ένα βιβλίο απαραίτητο για τη βιβλιοθήκη των εκπαιδευτικών.  

Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, το θεωρητικό, επιχειρείται μια εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου «εικόνα». Στο δεύτερο μέρος, το εμπειρικό, αναλύεται αρχικά η μεθοδολογία και η ταυτότητα της έρευνας. Στη συνέχεια, η έρευνα μιλά για την ταυτότητα των έργων (του εγχειριδίου), με αναφορές στους δημιουργούς, στους τύπους των έργων και στα είδη των αναπαραστάσεων στις εικόνες του συγκεκριμένου σχολικού βιβλίου. Ακολουθούν προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης (με πλάγια γράμματα). Ακόμη, συνοψίζει ο συγγραφέας τη διδακτική λειτουργικότητα του εικονογραφικού υλικού ως προς την παροχή κινήτρων μάθησης, την εποπτικότητα και τη δυνατότητα αξιοποίησής του στην αξιολόγηση του μαθήματος της ιστορίας. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι παρατίθενται όλα τα πορίσματα της έρευνας.
Βασίλειος Ζαγκότας: «Η πολυαισθητηριακή δυναμική της εικόνας στη διδακτική διαδικασία» κριτική του Ελπιδοφόρου Ιντζέμπελη

Ο συγγραφέας με αυτή τη σπουδαία μελέτη πετυχαίνει να προσφέρει ένα ακόμη εργαλείο στον εκπαιδευτικό, δίνοντάς του τη δυνατότητα της ολοκληρωτικής αξιοποίησης του εικονογραφικού υλικού του σχολικού εγχειριδίου. Είναι ένα βιβλίο απαραίτητο για τη βιβλιοθήκη των εκπαιδευτικών.