ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ξεκίνησε ο Β΄ Κύκλος Κινητικότητας στον οποίο συμμετέχει και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, καθώς διαθέτει 183 θέσεις για μετάταξη προσωπικού που κρίθηκαν επιτακτικές και αφορούν όλες τις ειδικότητες και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας. «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε ότι υπάλληλοι του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα προτιμούν στα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το διδακτικό έτος 2018-2019, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με χρηματοδότηση από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων: α) 446 εκπαιδευτικοί, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86 και ΠΕ91 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
Ο Δήμος Αμφιλοχίας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, συνολικά δύο (2) ατόμων κατηγορίας κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, χωρίς να απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του ν. 2527/1997) ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ -Οι υποψήφιοι να ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
 Ενός ατόμου ειδικότητας Τ.Ε.Ι. Διοίκησης και Οικονομίας Δυο ατόμων ειδικότητας Δ.Ε. για τις ανάγκες λειτουργίας του κυλικείου του κινηματογράφου ΑΝΕΣΙΣ Δυο ατόμων ειδικότητας Υ.Ε. Καθαριστριών ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΙ Διοίκησης και Οικονομίας ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ α. Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
Γνωστοποιείται η πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΚΔΑΠ Μεσολογγίου, Αιτωλικού, Νεοχωρίου και ΚΔΑΠ – ΜΕΑ της Επιχείρησης, που εδρεύει στο Μεσολόγγι, για το σχολικό έτος 2018 – 2019, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
Ο Δήμος Αγρινίου ανακοινώνει ότι για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών  για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αγρινίου για το έτος 2018, θα προχωρήσει στην πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας του εξής προσωπικού: Α΄ Δέκα έξη (16) ατόμων κατηγορίας – κλάδου ΥΕ Εργατών ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανακοινώνει την έναρξη, αύριο Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12.00, της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το “Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς», ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα ενίσχυσης των 725 πρώην εργαζομένων που απολύθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 19 Απριλίου 2016 έως 19 Ιανουαρίου 2017 από εταιρείες του κλάδου του λιανικού εμπορίου σε διαφορετικές περιφέρειες της χώρας. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Στην πρόσληψη ενός  ατόμου ειδικότητας ΥΕ Βοηθός Ελαιοχρωματιστής, ενός ατόμου ειδικότητας ΥΕ Βοηθός Σιδεράς, επιπλέον δύο  ατόμων ως ΔΕ Χειριστών J.C.B. και ενός  ατόμου ως ΔΕ Οδηγός φορτηγού αυτοκινήτου με σύμβαση Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο  μηνών θα προχωρήσει ο δήμος Αγρινίου  προκειμένου να ενισχυθεί το Τμήμα Αυτεπιστασίας και Συντήρησης Έργων ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Την πρόσληψη δέκα έξι ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων   και επιπλέον πέντε άτομα (5) ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων αναμένεται να προσλάβει ο δήμος Αγρινίου  για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες. Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει με απόφαση του δημάρχου, κατ’ εκτέλεση της απόφασης του ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ