ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Live streaming» και στο Θέρμο!

Σε εγκατάσταση συστήµατος ζωντανής µετάδοσης «Live streaming» των συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου θέρμου προχωρά όμως μαθαίνουμε η Δημοτική Αρχή.

Το θέμα της ζωντανής συνεδρίασης των δημοτικών συμβουλίων έθεσαν οι  δηµοτικοί σύµβουλοι, Θεόδωρος Κασόλας, Αριστείδης Κατσαρός,  ∆ηµήτριος ∆άλλας, ∆ηµήτριος Κόκκοτος, Γιάννα Λαγιοπούλου, Κων/νος Αναγνωστάκης, Σοφία Στάµου και  Ιωάννης Παπαθανασόπουλος, τονίζοντας την αναγκαιότητα και  τη διασφάλιση της πολυφωνίας,η οποία όπως επισήμαναν αποτελεί έκφανση της δηµοκρατίας. Oι  περισσότεροι δηµοτικοί σύµβουλοι συµφώνησαν µε την πρόταση των οκτώ δηµοτικών συµβούλων και με την άποψη ότι οι  δηµότες θα πρέπει να γνωρίζουν το διάλογο που γίνεται στο συµβούλιο χωρίς φίλτρα και µεσάζοντες!!

Related Posts

Comments are closed.