Quantcast

Έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για -«Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι.Π. Μεσολογγίου  σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤO ΜΕΤΡO 3.4.4 – «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, του οποίου το Συνοπτικό Οδηγό σας επισυνάπτω προς ενημέρωσή σας.

Οι στόχοι των ανωτέρω Πράξεων θα επιτευχθούν με ενέργειες, όπως :

 • Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης
 • Επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.
 • Εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

Ειδικότερα, οι διαδικασίες μεταποίησης των παραπάνω ενεργειών αφορούν στην προετοιμασία και παρουσίαση των παρουσιαζόμενων προϊόντων, που περιλαμβάνει :

– τον τεμαχισμό σε φιλέτα,

– τη συσκευασία,

– την κονσερβοποίηση,

– την κατάψυξη,

– το κάπνισμα,

– το αλάτισμα,

– το μαγείρεμα,

– τη διατήρηση σε ξίδι,

– την αποξήρανση, ή

– την προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά καθ’ οιοδήποτε άλλο τρόπο

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 3.4.4 – Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας είναι :

 • Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργανώσεις, που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Για την υλοποίηση των Πράξεων της παρούσας Απόφασης θεωρούνται ως επιλέξιμες οι εξής δαπάνες (ενδεικτικά):

 • Εδαφικές εκτάσεις
 • Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου
 • Έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης
 • Λιμενικά έργα για την ασφαλή μεταφορά και διακίνηση των προϊόντων
 • Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό κύριων ή βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων της μονάδας
 • Μεταφορά και εγκατάσταση του απαιτούμενου νέου (καινούργιου) εξοπλισμού
 • Κατασκευές και εξοπλισμός για την επεξεργασία και τη μεταποίηση των υποπροϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
 • Εκσυγχρονισμό, και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό ή αντικατάσταση χερσαίων μέσων μεταφοράς
 • Μελέτες και αμοιβές συμβούλων
 • Οι δαπάνες προμήθειας ανταλλακτικών
 • Δαπάνες ενοικίων για τη χρήση πάγιων στοιχείων
 • Μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κλπ

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών του Μέτρου 3.4.4, ορίζεται η 23-10-2015 (ημερομηνία έγκρισης του ΕΠΑΛΘ 2014-2020).

Προϋπολογισμός Πράξεων – Διάρκεια υλοποίησης

 • Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 20.000 ΕΥΡΩ και να μην υπερβαίνει τα 8.000.000 €.
 • Ως μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των Πράξεων ορίζονται τα δύο (2) έτη, με ημερομηνία εκκίνησης την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης της Πράξης.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του α’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η :

23.10.2017 & ώρα 12.00

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του α’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η :

18.01.2018 & ώρα 14.00

 

Στο πλαίσιο αυτό ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι.Π. Μεσολογγίου προτίθεται να διοργανώσει ημερίδα για την πληροφόρηση των σχετιζόμενων με τις παραπάνω δραστηριότητες επιχειρήσεων. Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τα γραφεία του Συλλόγου στο τηλέφωνο 2631025564 στις ώρες 9:00 έως 15:00

 

Related Posts