• Έκθεση Αυτοψίας και Τοπογραφικών μετρήσεων στις 6 και 7 Σεπτέμβρη του 2017,επιβεβαίωσης των παραβάσεων των περιβαλλοντικών όρων του ΜΥΗΕ Δαφνοζωνάρας .

Το ΜΥΗΕ Δαφνοζωνάρας, βρίσκεται εντός της Δημοτικής Ενότητας Ινάχου, Δήμου Αμφιλοχίας, Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέριεας Δυτικής Ελλάδας και της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου, Δήμου Αγράφων, Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Μικρό τμήμα στο βόρειο τμήμα της λεκάνης κατάκλυσης διοικητικά υπάγεται στην Δημοτική Ενότητα Αχελώου, Δήμου Αργιθέας, Περιφεριακής Ενότητας Καρδίτσας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Φορέας του έργου είναι η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Το έργο κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α1 της Ομάδας 10 «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», βάσει του όγκου της λεκάνης κατάκλυσης.
Περιοχή του έργου στα βόρεια είναι εντός της προστατευόμενης περιοχής NATURA GR2110006 KOILADA ACHELOOU & ORI VALTOU (ΖΕΠ «Κοιλάδα Αχελώου και Όρη Βάλτου») με χαρακτηριστικά τα είδη Dendrocopos leucotos, Dryocopus martius, Gyps fulvus, Hieraaetus pennatus και υπάρχει επίσης καθεστώς προστασίας της Βύδρας (Lutr-Lutra).
Κ.Υ.Α. ΥΠ.ΠΕΧΩΔΕ- ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝΑΠΤ.ΤΡΟΦ. 145710/12-12-2005 για την Έγκριση Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία μικρού ΥΗΕ ισχύος αρχικά 5 MW, με την ΚΥΑ του 2005 σε 8,5MW ,αιτούμενη Τροποποίηση-Ανανέωση ισχύος 11,2MW.

Σχετικά με το ως άνω έργο και σε συνέχεια του εγγράφου μας , στο οποίο ζητάμε τις απαντήσεις από την υπηρεσία σας που ακόμα δεν έχουμε λάβει και συμπληρωματικά μετά από αυτοψία και τοπογραφικές μετρήσεις που πραγματοποίησε κλιμάκιο μηχανικών στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2017, κατ` εντολή κατοίκων,
Σας καταγγέλουμε και παρακαλούμε να απαντήσετε στις καταγγελίες μας, στα εύλογα ερωτήματα και να ελέγξετε ότι: 
1) Υπάρχει παραβίαση του θεμελιακότερου χαρακτηριστικού του έργου που είναι η λεκάνη κατάκλυσης. Η λεκάνη κατάκλυσης του φράγματος περιλαμβάνει, εμπεριέχει το γεφύρι του Αυλακίου και δεν ¨τελειώνει¨ 700μ. στα κατάντι του όπως η εγκεκριμένη ΜΠΕ προβλέπει. Το μήκος της λεκάνης δεν είναι ούτε 2900μ. το παρουσιαζόμενο στην αδειοδότηση, ούτε 3338μ. που παρουσιάζεται στη αίτησή της τροποποίηση-αδειοδότηση που εκρεμμεί, αλλά 4.5χλμ. συνολικά και 1χλμ. πέραν της γέφυρας του Αυλακίου συμπεριλαμβάνοντάς το μέσα σε αυτήν. (Δορυφορική φωτογραφία 1,όπου φαίνετε η εγκεκριμένη ( ), η παρουσιαζόμενη στην αίτηση τροποποίησης του 2015( ) και η πραγματική ( ) Λεκάνη κατάκλυσης) .
Από τοπογραφικές μετρήσεις που έγιναν στις 6 και 7 Σεπτέμβρη του 2017 μετρήθηκε ότι η Λεκάνη κατάκλυσης του Φράγματος Δαφνοζωνάρας βρίσκεται σε στάθμη ψηλότερη κατά 3.30μ. στο +298.30μ. (από το εγκεκριμένο +295.00μ.) , με βυθισμένο το γεφύρι Αυλακίου-Καταφυλλίου εντός αυτής σε βάθος 4.00μ. και φτάνει 1χλμ στα ανάντι αυτού. Σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στην εγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη του έργου, που ισχυρίζεται ότι η Λεκάνη κατάκλυσης δεν φτάνει στο γεφύρι Αυλακίου-Καταφυλλίου και φτάνει 700μ. κατάντι αυτού.
Το υψόμετρο της άντυγας της κεντρικής καμάρας του γεφυριού (πλάτους στη βάση 24μ.) μετρήθηκε στο +307.30μ. Το υψόμετρο της άντυγας των τεσσάρων μικρότερων καμαρών (πλάτους 5μ.) είναι στο +306.80μ. .
Ο πυθμένας της κοίτης στο γεφύρι μετρήθηκε στο κατώτατο σημείο του +294.30μ. και στο ανώτατο σημείο του στα μπαζώματα στο +297.50μ.
Έτσι προκύπτει ότι το ύψος των 13μ. της κατασκευασμένης κεντρικής καμάρας του γεφυριού επιβεβαιώνεται στο βαθύτερο σημείο της κοίτης λόγο του μαιανδρισμού της (307.30-294.30=13μ.), όμως στο μεγαλύτερο κομμάτι της κοίτης αυτό έχει μειωθεί- μπαζωθεί και έχει γίνει μέχρι και 8.80μ. (μέχρι και 3.20μ. μπάζωμα).
Από την τοπογραφική αποτύπωση προέκυψε ότι από την υδραυλική διατομή του γεφυριού εμβαδού 460μ2, τα 110μ2 είναι εμφραγμένα-μπαζωμένα με φερτά και τα 40μ2 εμφραγμένα με κλαριά δέντρων. Έτσι η διατομή του γεφυριού έχει εμφραχθεί κατά 32%. (Σχεδιο 1, αποτύπωσης όψης γεφυριού 7/9/2017).
​Επίσης και από την φωτογραφική τεκμηρίωση (Φωτογραφίες 1,2,3,4) φαίνεται η παραβίαση του θεμελιακότερου χαρακτηριστικού του έργου που είναι η λεκάνη κατάκλυσης του φράγματος η οποία εμπεριέχει το γεφύρι του Αυλακίου.
Συμπερασματικά προκαλείτε καταστροφική για το Γεφύρι Αυλακίου υπερύψωση της στάθμης του νερού στην πλημμύρα από το φράγμα της ΤΕΡΝΑ, επιπλέον και επί το δυσμενέστερο μπαζώνεται λόγο της κατάληψής του και για 1χλμ ανάντι αυτού από την λεκάνη κατάκλησης που το φράγμα δημιουργεί.
Αυτός είναι και ο βασικός λόγος σημαντικών φθορών του μέσα σε 5 χρόνια από 2 πλημμύρες, που απαιτούν την σε μεγάλη έκταση ανακατασκευή του, για να μην καταρρεύσει πλήρως στην επόμενη πλημμύρα.
Επιπλέον δημιουργούνται συνθήκες μεγαλύτερης απόθεσης φερτών (μπάζωμά του) , μειώνοντας την παροχετευτικότητά του και υπερυψώνοντας την στάθμη νερού στις πλημμύρες εκεί και στην ανάντι του γεφυριού περιοχή, που και από την εμπειρία αποδείχτηκαν καταστροφικές για το γεφύρι και τις παραποτάμιες εκτάσεις.
Σημειώνουμε ότι το μπάζωμά του γεφυριού από φερτά, επιδεινώνεται με την κατασκευή του φράγματος. Λόγω της λίμνης που δημιουργεί όπου μέσα σε αυτήν βρίσκεται το γεφύρι, μικραίνουν οι ταχύτητες της ροής στον πυθμένα και παρασέρνουν λιγότερα φερτά. Επίσης εμποδίζεται να λειτουργεί το γεφύρι ως «σίφωνας» που το στένεμά του και μετά το πλάτεμα κατά την κατεύθυνση της ροής δημιουργεί «αναρόφηση» που «τραβάει» τα φερτά από την περιοχή του γεφυριού.
Σε μια πλημμύρα ίδιας παροχής η στάθμη του νερού στο γεφύρι ανεβαίνει πολύ ψηλότερα αν αυτό είναι βυθισμένο-«μπουκωμένο» σε μια λίμνη το 50% του ύψους του παρά όταν είναι ελεύθερο.
Επίσης επισυνάπτουμε Απόσπασμα Διαγράμματος της ΜΠΕ του έργου, με «λανθασμένη» τοποθέτηση της άντυγας του γεφυριού περίπου στο υψόμετρο +311.50 ενώ την μετρήσαμε στο +307.30μ. Δηλαδή το γεφύρι έχει τοποθετηθεί ψηλότερα για να μην φαίνεται ότι πλημμυρίζει.
Επίσης δείχνει τον πυθμένα του ποταμού όπου και για την στάθμη +295.00μ. και για την στάθμη +298.30μ. της λεκάνη κατάκλυσης , αυτή συμπεριλαμβάνει το γεφύρι Αυλακίου Καταφυλλίου, παρά τα διεκνυόμενα στα σχέδια και στα κείμενα της ΜΠΕ.
Και αυτά καταδεικνύουν την προχειρότητα που στην εγκεκριμένη ΜΠΕ αντιμετωπίστηκε το θέμα της λεκάνης κατάκλυσης και των επιπτώσεών του.
Απόσπασμα Διαγράμματος της ΜΠΕ του έργου.

Εύλογη απορία δημιουργείτε πώς οι υπηρεσίες δεν αντιλήφθησαν, ότι η λεκάνη κατάκλυσης σε στάθμη νερού +295.00μ. φτάνει 500μ. από το γεφύρι (σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας της εταιρείας) και πως αυτή δεν αλλάζει όταν η στάθμη με τα θυροφράγματα 3.30μ. ύψους που τοποθετήθηκαν πάνω στο φράγμα ανήλθε στο +298.30. Αφού και με μέση κλίση του ποταμού 0.35% θα μεγάλωνε το μήκος της κατά 1χλμ και θα περιελάμβανε το γεφύρι Αυλακίου-Καταφυλλίου. 
Επίσης φαίνεται από το διάγραμμα ότι χωρίς την δημιουργία του φράγματος η στάθμη του νερού στην πλημμύρα παροχής 4.270 m3/sec (περιόδου επαναφοράς 10.000 έτη) – μπλε γραμμή στη γέφυρα Αυλακίου δεν ξεπερνάει το υψόμετρο 306.50-307.00 μ. και δεν υπερχειλίζει το γεφύρι που έχει άντυγα κεντρικής καμάρας 307.30μ.
Όταν όμως τοποθετείτε το φράγμα και ξεχνώντας τις δυσμενέστερες συνθήκες ροής που δημιουργεί αφού η λεκάνη κατάκλυσης περιλαμβάνει το γεφύρι και τα φαινόμενα στερεοπαροχής –μπαζώματός του, το διάγραμμα δείχνει ότι όταν η στάθμη του νερού στο φράγμα φτάσει τα 305.00μ. που ανατρέπονται όλα τα θυροφράγματα η στάθμη στο γεφύρι φτάνει στο 307.50-308.00 και άρα υπερχειλίζει αυτό.
Ανεξάρτητα από την αλήθεια του διαγράμματος, αφού με τις μισές παροχές το 2010 και και το 2015, τα θυροφράγματα έπεσαν και το γεφύρι υπερχείλισε, παρόλα αυτά δείχνει ότι εξαιτίας του φράγματος προκαλείτε μεγαλύτερη κατά 1-1.5μ. υπερύψωση της στάθμης του νερού στο γεφύρι.

Φράγμα Δαφνοζωνάρας

Γεφύρι Αυλακίου -Καταφυλλίου
Δορυφορική φωτογραφία 1,όπου φαίνετε η εγκεκριμένη ( ), η παρουσιαζόμενη στην αίτηση τροποποίησης του 2015( ) και η πραγματική ( ) Λεκάνη κατάκλυσης .

Σχεδιο 1, αποτύπωσης όψης γεφυριού 7/9/2017.

Φωτογραφία 1, Γεφυριού Αυλακίου προ της κατασκευής του φράγματος

Φωτογραφία 2, Γεφυριού Αυλακίου μετά την κατασκευή του φράγματος

Φωτογραφία 3, Γεφυριού Αυλακίου προ της κατασκευής του φράγματος.

Φωτογραφία 4, Γεφυριού Αυλακίου μετά την κατασκευή του φράγματος

2) Μη καταβολή αποζημιώσεων που αναλογούν από την ΤΕΡΝΑ για την χρήση της πραγματικής λεκάνης κατάκλυσης, της κοίτης του ποταμού προς την Κτηματική εταιρεία Δημοσίου.
Ποιες οι ενέργειές σας για την επιβολή των αποζημιώσεων αυτών;

3) Μη εγκεκριμένη απόθεση μπαζών του έργου με μη εγκεκριμένες μελέτες σε άλλες θέσεις, την κατασκευή μη εγκεκριμένης οδοποιίας πρόσβασης στο φράγμα μήκους 3χλμ σε άλλη θέση και παραβίαση του εγκεκριμένου πλάτους (μεγαλύτερο από 4-8μ.) φτάνοντας και τα 20 μ. και για την πραγματική λεκάνη κατάκλυσης και τις αποζημιώσεις που αναλογούν προς το δασαρχείο. Απόφαση Δ/ντή Δασών Ευρυτανίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για Άδεια επέμβασης για την εγκατάσταση Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (Μ.Υ.Η.Σ.) στη θέση ¨Δαφνοχωνάρας¨, με αρ. πρωτ. 701/4-4-2001, όπου επιτρέπει την επέμβαση σύμφωνα με την υποβληθήσα μελέτη και τους παρακάτω όρους: « …. 4. Πριν την διάνοιξη των δρόμων αυτών, πρέπει να υποβληθούν όλα τα τεχνικά στοιχεία τους υπόψη της Δασικής Υπηρεσίας… . ….. Οποιαδήποτε απόκλιση από τους όρους αυτούς συνεπάγεται την ανάκλησή της». 
Αφού δεν τηρήθηκε από την εγκεκριμένη ΜΠΕ και τα σχέδια που προσκομίσθηκαν, ούτε η θέση του φράγματος- 150μ. μετατοπισμένο, ούτε η θέση της οδοποιίας 3χλμ, ούτε τα χαρακτηριστικά της διατομής της, ούτε οι θέσεις των χώρων απόθεσης, ούτε η κατασκευή προβλεπόμενων συράγγων αλλά αντ`αυτών επιφανειακή οδοποιία, ούτε το μήκος, το ύψος και το εμβαδόν της λεκάνης κατάκλυσης,
Ποιες οι ενέργειές σας για την επιβολή προστίμων και κυρώσεων,του ορθού ανταλάγματος και την ανάκληση της αδείας επέμβασης, εγκατάστασης, χρήσης νερού, λειτουργίας και άδειας παραγωγής;

Σχέδιο 2, μη τήρησης των εγκεκριμένων σχεδίων του έργου άρα του συνόλου της ΜΠΕ και της μη ισχύος όλων των εγκρίσεων που έχει ως τώρα λάβει.

Με πράσινη γραμμή οι θέσεις των εγκεκριμένων έργων με βάση τα οποία εκπονήθηκε και εγκρίθηκε η ΜΠΕ του έργου.
Με κόκκινη γραμμή τα έργα στη θέση που τελικά κατασκευάστηκαν.
Συμπέρασμα : τα πάντα κατασκευάστηκαν αλλού.

4) Η ιχθιοδίοδος δεν έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους, κλίση πλάτος, στάθμες και δεν εξασφαλίζει την μετακίνηση των ψαριών ιδιαίτερα από τα κατάντι στα ανάντι, αφού καταλήγει 10μ. μακρυά από τη ροή του νερού στα κατάντι και 2μ. ψηλότερα από τη στάθμη του νερού στην ελάχιστη θερινή παροχή .
​Επίσης (κατά τα σχέδια της ΤΕΡΝΑ) η έξοδος της ιχθυοπανίδας στο +281.20μ. και υπό ορθή γωνία στην άκρη του ποταμού, συνήθως είναι εκτός της κοίτης με νερό και στα κατασκευαστικά σχέδια που φαίνονται μη σταθερές μεταλλικές κατασκευές ότι τοποθετούνται τους μήνες με μικρή παροχή δεν υπάρχουν (Φωτογραφία 5 ). Επίσης δεν αναφέρεται αν έχει κατασκευαστεί η δεξαμενή εξισορρόπησης η οποία αναφέρεται με ανώτατη στάθμη νερού στο +295.00μ, ενώ στα σχέδια της Τροποποίησης-Ανανέωσης(Κατά μήκος τομή διόδου ιχθύων (Ι-Ι), ΜΠΕ-05, 11.2014), φαίνεται στάθμη πυθμένα της διάταξης στο +297,50μ. πράγμα που αποκλείει την παροχέτευση νερού σε αυτήν, άρα πρέπει τουλάχιστον να διευκρινυσθεί η λειτουργία της γιατί αυτή υποτίθεται τροφοδοτεί με νερό την διάταξη της ελευθεροεπικοινωνίας της ιχθυοπανίδας. Έπίσης δεν υπάρχει σύστημα εγκατεστημένο αυτόματης μέτρησης της παροχής εκεί. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει παραβίαση των σχετικών περιβαλλοντικών όρων της Κ.Υ.Α. ΥΠ.ΠΕΧΩΔΕ- ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝΑΠΤ.ΤΡΟΦ. 145710/12-12-2005 (δ 19.1, 19.2, 19.3, 19.4). Επίσης μετά τους ελέγχους (Έκθεση αυτοψίας 9-4-2013, Τμήματος Α`, ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ. 19-7-2013 οικ.2117 ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ Έκθεση μερικού ελέγχου ,13-03-2014 οικ.727 ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ) η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ θεώρησε βιβλίο και παρουσιάζει μετρήσεις παροχών χειρόγραφες χωρίς όμως καμία διασφάλιση εγκυρότητας αφού δεν προκύπτει ότι έχει εγκατασταθεί αυτόματο καταγραφικό παροχών. Και άρα ο περιβαλλοντικός όρος συνεχίζει να παραβιάζεται στην ουσία του.
Ποιες οι ενέργειές σας για την αποκατάσταση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων;

Φωτογραφία 5, όπου φαίνεται ο διάδρομος κανό-καγιάκ 2-3μ. ψηλότερα από την κοίτη και μακρυά της που καταλήγει σε ράμπα θανάτου για όποιον επιχειρήσει να τον διέλεθει, και η ιχθυοδίοδος 10-20μ. μακρυά από την κοίτη και ψηλότερα από αυτήν.
Ράμπα θανάτου διαδρόμου καγό.

Κοίτη ποταμού
Έξοδος ιχθυοδιόδου

5) Ο διάδρομος καγιάκ-βαρκών δεν έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Να έχει το κατάλληλο πλάτος για την δίοδο βαρκών και στα κατάντι να φτάνει εντός της κοίτης και η έξοδός του να μην απέχει όπως τώρα υψομετρικά 2μ. από τη στάθμη του νερού της κοίτης στα κατάντι με κίνδυνο να τραυματιστεί με βεβαιότητα όποιος δοκιμάσει να περάσει, γι αυτό και έχει μηδενιστεί η δραστηριότητα αναψυχής (καγιακ, κλπ) στην περιοχή.
Ποιες οι ενέργειές σας για την αποκατάσταση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων;

Φωτογραφία 6, όπου φαίνεται ο διάδρομος καγιάκ 2-3μ. ψηλότερα από την κοίτη και μακρυά της που καταλήγει σε ράμπα θανάτου για όποιον επιχειρήσει να τον διέλεθει. και ο ιχθυοδιάδρομος 10-20μ. μακρυά από την κοίτη και ψηλότερα από αυτήν. Επίσης φαίνονται οι πολύ μεγάλες κατά μήκος κλίσεις τους.

6) Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων υπερκείμενων του επιπέδου του φράγματος, που δεν προβλέπονται από την εγκεκριμένη ΜΠΕ και τα σχέδια της μελέτης. Να ενημερωθεί η αρμόδια πολεοδομία ελέγχοντας αν υποχρεούνταν για αυτές να έχει εκδόσει άδεια η ΤΕΡΝΑ, αφού έλαβε απαλλαγή αδείας με το σκεπτικό ότι ο σταθμός και οι εγκαταστάσεις του βρίσκονται εντός του σώματος του φράγματος, πράγμα που δεν ισχύει.
Εγγραφο με αρ. πρωτ. 585/27.03.2009 του Τμήματος Π.Ε. Αμφιλοχίας της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν χρειάζεται έκδοση Οικοδομικής Αδείας για το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής που θα κατασκευαστεί ενσωματωμένος στη βάση του φράγματος.
Ποιες οι ενέργειές σας για την αποκατάσταση της νομιμότητας;

Φωτογραφία 7, των κτιριακών εγκαταστάσεων υπρκείμενων του φράγματος και εκτός της βάσης του σώματος αυτού.

Κτιριακές εγκαταστάσεις

Φωτογραφία 8, των κτιριακών εγκαταστάσεων υπρκείμενων του φράγματος και εκτός της βάσης του σώματος αυτού.

Βάση σώματος φράγματος

Κτιριακές εγκαταστάσεις

7) Κατασκευή τσιμεντένιων και άλλων κατασκευών στους μη εγκεκριμένους χώρους απόθεσης, κατά παράβαση της νομοθεσίας.
Ποιες οι ενέργειές σας για την απόσυρση- κατεδάφιση αυτών;

Δορυφορική φωτογραφία 2, θέσης τσιμεντένιων και άλλων κατασκευών στους μη εγκεκριμένους χώρους απόθεσης.

8) Καταστροφή και ¨πνίξιμο¨ των αντλιοστασίων και των μονοπατιών για τα ζώα των κτηνοτρόφων, που καταστράφηκαν από την λεκάνη κατάκλυσης του φράγματος. Απόφαση Δ/ντή Δασών Ευρυτανίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για Άδεια επέμβασης για την εγκατάσταση Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (Μ.Υ.Η.Σ.) στη θέση ¨Δαφνοχωνάρας¨, με αρ. πρωτ. 701/4-4-2001, όπου επιτρέπει την επέμβαση σύμφωνα με την υποβληθήσα μελέτη και τους παρακάτω όρους : «…. 2. Θα εξασφαλιστούν οι λειτουργίες των αρδευτικών έργων της περιοχής….. Οποιαδήποτε απόκλιση από τους όρους αυτούς συνεπάγεται την ανάκλησή της».
Ποιες οι ενέργειές σας για την αποκατάσταση αυτών;

9) Κατασκευή παράνομα σιδερένιας πόρτας 2χλμ πρίν το φράγμα επί της παραποτάμιας οδού, που αποκλείουν την κοινή χρήση της οδού και της παραποτάμιας έκτασης και του ποταμού για αρκετά χιλιόμετρα, αφού οι περιβαλλοντικοί όροι και οι όροι του οικείου δασαρχείου, η σύμβαση με το δήμο, που επιβάλλουν την κοινή χρήση της κατασκευασμένης οδού. Απόφαση Δ/ντή Δασών Ευρυτανίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για Άδεια επέμβασης για την εγκατάσταση Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (Μ.Υ.Η.Σ.) στη θέση ¨Δαφνοχωνάρας¨, με αρ. πρωτ. 701/4-4-2001, όπου επιτρέπει την επέμβαση σύμφωνα με την υποβληθήσα μελέτη και τους παρακάτω όρους : « ….3. Στους μόνιμους δρόμους που θα διανοιχθούν,… Οι δρόμοι αυτοί θα είναι σε κοινή χρήση. ….. Οποιαδήποτε απόκλιση από τους όρους αυτούς συνεπάγεται την ανάκλησή της».
Ποιες οι ενέργειές σας για την απόσυρση- κατεδάφιση αυτής;

Φωτογραφία 9, όπου φαίνεται η σιδερένια πόρτα διακοπής της παραποτάμιας οδού 2χλμ μακρυά από το φράγμα.

Φωτογραφία 10, όπου φαίνετε ταμπέλα όπου έχει μισοκρυφτεί το απαγορεύεται δίπλα στην εν λόγο σιδερένια πόρτα.

Δορυφορική φωτογραφία 3, όπου φαίνετε η θέση της εν λόγο σιδερένιας πόρτας.

Δορυφορική φωτογραφία 4, όπου φαίνετε η θέση της εν λόγο σιδερένιας πόρτας και η ευρύτερη παραποτάμια περιοχή που αποκλείει μήκους 2χλμ.
Φράγμα Δαφνοζωνάρας

Σιδερένια πόρτα

10) Κατασκευή περιφράξεων με συρματοπλέγματα σχεδόν καθόλο το μήκος του έργου και της οδοποιίας, καθώς και των χώρων απόθεσης σε δασικές εκτάσεις, που εμποδίζουν την πρόσβαση στο ποτάμι, σε δασικές εκτάσεις και την διέλευση ανθρώπων και ζώων, χωρίς άδειες και εγκρίσεις από δασαρχείο, πολεοδομία ή άλλη αρμόδια αρχή, παραβιάζοντας τους περιβαλλοντικούς όρους και στην πράξη δημιουργούν καθεστώς ¨ιδιοκτησιακό¨ και ελέγχου της ευρύτερης περιοχής από την ΤΕΡΝΑ.
Ποιες οι ενέργειές σας για την απόσυρση- κατεδάφιση αυτών και όπου αυτές απαιτούνται για την ασφάλεια με ειδική αδειοδότηση και έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες να τοποθετηθούν, αφήνοντας όμως ελεύθερη πρόσβαση διέλευσης ανά διαστήματα στις δασικές εκτάσεις και στο ποτάμι καθόλο το μήκος του;

11) Κατασκευή παράνομων περιφράξεων των εγκαταστάσεων του φράγματος ώστε να μην επιτρέπει την ελεύθερη δίοδο κατά μήκος της όχθης του ποταμού και σε αυτό το σημείο κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. Απόφαση Δ/ντή Δασών Ευρυτανίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για Άδεια επέμβασης για την εγκατάσταση Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (Μ.Υ.Η.Σ.) στη θέση ¨Δαφνοχωνάρας¨, με αρ. πρωτ. 701/4-4-2001, όπου επιτρέπει την επέμβαση σύμφωνα με την υποβληθήσα μελέτη και τους παρακάτω όρους : «…10. Να υπάρξει δυνατότητα μετακίνησης πεζών κατά μήκος της κοίτης (υπέρβασης δηλ. του φράγματος) για την διευκόλυνση δραστηριοτήτων αναψυχής όπως το ψάρεμα, το rafting κλπ. …..Οποιαδήποτε απόκλιση από τους όρους αυτούς συνεπάγεται την ανάκλησή της».
Ποιες οι ενέργειές σας για την απόσυρση- κατεδάφιση αυτών και για να ανακατασκευαστούν με άδεια και εγκρίσεις, όπως προβλέπουν οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι ;
Δορυφορική φωτογραφία 5, της θέσης περιφράξεων των εγκαταστάσεων του φράγματος ώστε να μην επιτρέπει την ελεύθερη δίοδο κατά μήκος της όχθης του ποταμού .

Ερωτάται η υπηρεσία σας, τι απαντά στις παραπάνω καταγγελίες και ερωτήματα καθώς και :
α) αν έχει ελέγξει το έργο, την κατασκευή του και τις συνέπειές του για τις καταγγελόμενες παραβάσεις και παραβιάσεις των περιβαλλοντικών όρων και της νομιμότητας (να μας προσκομισθούν εγγράφως οι έλεγχοι και τα αποτελέσματά τους);
α1) αν έχει ελεγθεί με τοπογραφική αποτύπωση (οριζοντιογραφική και υψομετρική) η κατασκευή του συνόλου του έργου του φράγματος (φράγμα, ιχθυοδιάδρομος, διάδρομος διέλευσης σκαφών, κτιριακές εγκαταστάσεις σταθμού,ισχύς σταθμού φράγματος, γέφυρα, οδοποιία πρόβασης, σήραγγες, χώροι απόθεσης, λεκάνη κατάκλυσης κλπ) ότι έγινε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια;
α2) αν σας έχουν προσκομισθεί σχέδια «ως κατασκευάστει» από την ΤΕΡΝΑ (κύριο του έργου) και αν έχετε διαπιστώσει μη εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων κατασκευής του έργου και της εγκεκριμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (να μας προσκομισθούν εγγράφως τα ως άνω στοιχεία);
β) αν η υπηρεσία σας σκοπεύει να ελέγξει τα παραπάνω και να επιβάλλει μέτρα τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και τις νομιμότητας (να μας ενημερώσετε εγγράφως για τις ενέργειές σας);
γ) αν έχετε ενημερώσει ή θα ενημερώσετε τις αντίστοιχες σχετικές υπηρεσίες και φορείς για τις καταγγελίες μας, τα αποτελέσματα των ελέγχων σας και τα μέτρα που αυτές οφείλουν να λάβουν για τις παραβάσεις και παραβιάσεις των περιβαλλοντικών όρων και της νομιμότητας (να μας ενημερώσετε εγγράφως με τα σχετικά έγγραφα);
δ) αν αφού ελέγξετε και επιβεβαιώσετε τις καταγγελίες μας, η υπηρεσία σας σκοπεύει να ανακαλέσει εγκρίσεις και άδειες που έχει δώσει για το εν λόγο έργο (που έχουν ληφθεί με ψευδή και παραλανητικά στοιχεία και δεν μπορούν να έχουν καμία ισχύ και πρέπει να ανακληθούν); Αν θα ενημερώσετε την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΟΘΑ, Νεωτέρων Μνημείων που γνωμοδότησε θετικά για την αδειοδότηση του Φράγματος, με βάση την μελέτη της εταιρείας ότι το προστατευόμενο γεφύρι Αυλακίου – Καταφυλλίου βρίσκεται 700μ. έξω από την λεκάνη κατάκλυσης του έργου και θα ζητήσετε να επανεξετάσει την γνωμοδότησή της;

Αφού η περιβαλλοντική μελέτη επιπτώσεων του δεν έχει σχέση με το έργο που κατασκευάστηκε, αφού βασικό στοιχείο που προκαλεί επιπτώσεις είναι το μέγεθος και η στάθμη της Λεκάνης κατάκλυσης και αφού υπάρχει σωρεία παραβιάσεων των περιβαλλοντικών όρων του έργου και σχεδόν κανένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του δεν εφαρμόστηκαν σύμφωνα με τις μελέτες ή όπου βόλευε αυτές δεν είχαν ακριβή στοιχεία οριστικών μελετών με τοπογραφικές μετρήσεις.
ε) αν αφού ελέγξετε και επιβεβαιώσετε τις καταγγελίες μας, υποχρεώσετε την ΤΕΡΝΑ άμεσα να κατεβάσει την στάθμη της λεκάνης κατάκλυσης ώστε να ¨φτάσει¨ στην εγκεκριμένη θέση 500μ. κατάντι του γεφυριού Αυλακίου, θέση που αντιστοιχεί σε στάθμη λεκάνης κατάκλυσης +293.00μ. και να προβούν οι αρμόδιες υπηρεσίες (Περιφέρειας, Δήμων) σε καθαρισμό της κοίτης του Γεφυριού Αυλακίου από τα φερτά που έχουν συσσωρευθεί (με χρέωση των εξόδων στην ΤΕΡΝΑ), και να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας του γεφυριού, ενόψει των βροχών; Για να μην έχουμε την ολοσχερή καταστροφή του.
ζ) αν υπάρχει ή έχει ανατεθεί η υδραυλική και στατική μελέτη για την καταλληλότητα και την επισκευή του γεφυριού καθώς και τις συνέπειες του φράγματος σε αυτό και του μπαζώματός του από την στερεοπαροχή;

η) αν γνωρίζεται ότι κατά παράβαση της τότε νομοθεσίας πήρε έγκριση το έργο του φράγματος αφού δεν προηγήθηκε διαδικασία οριοθέτησης του ποταμού και υδραυλική μελέτη (ασχέτως αν μετά αυτή η πρόβλεψη καταργήθηκε(ΦΕΚ94Α/2014 άρθρ.4 παρ.1.3) και αντικαταστάθηκε με άλλες προβλέψεις όπως υδραυλική μελέτη με τις νόμιμες τεχνικές προδιαγραφές για τις συνέπειες του έργου);

θ)το γεγονός αυτό διευκόλυνε τον κύριο του έργου έτσι ώστε να μην αποζημιωθούν οι πραγματικά κατακλυζόμενες και κατεστραμένες πια αγροτικές ιδιοκτησίες- καλλιέργειες και οι κάτοικοι να βρίσκονται στα δικαστήρια, χωρίς αυτοί που έδωσαν τις εγκρίσεις για το έργο να έχουν προσδιορίσει τις πραγματικές συνέπειες δηλαδή τις πραγματικές κατακλυσμένες από την λεκάνη κατάκλυσης εκτάσεις και τις επιπλέον αυτών εκτάσεις που δημιουργούνται λόγο της υπερύψωσης της πλημμύρας από την κατασκευή του φράγματος. Θα ζητήσετε από τον κύριο του έργου τέτοιων πραγματικών μελετών σε στάδιο οριστικής μελέτης που θα δείχνει τις πραγματικές συνέπειες και στις κατακλυζόμενες εκτάσεις και στο γεφύρι Αυλακίου αλλά και Τέμπλας, έτσι ώστε να αποζημιωθούν οι θιγόμενοι και να προστατευτούν πραγματικά τα γεφύρια ή λόγο της δικής σας απόφασης αδειοδότησης θα τις αποζημιώσει η υπηρεσία σας και θα αναλάβει την ευθύνη καταστροφής μερικής σήμερα, ολικής αύριο των γεφυριών;

ι) αν αφού ελέγξετε και επιβεβαιώσετε τις καταγγελίες μας αλλά και λόγο των ψευδών υπεύθυνων δηλώσεων των νόμιμων εκπροσώπων του Κύριου του έργου περί τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της αντιθέτως συνεχούς παραβίασής τους (πράγμα που επιβεβαιώνεται και με τις μέχρι τώρα γνωστές σε εμάς αυτοψίες των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών) σκοπεύεται να στείλετε την υπόθεση στον εισαγγελέα;

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Γ.Ι. Ρεμούνδος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ/κος (αρ. μητρώου ΤΕΕ73339, κάτοχος μελετητικού πτυχίου