Δύο παραιτήσεις από τη Δημοτική αρχή Αμφιλοχίας είχαμε τις τελευταίες ώρες.Την παραίτηση του κ Καλύβα Χρήστου από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Αμφιλοχίας.  και του Αντιδημάρχου κ.Γεωργίου Σιατή.. Ο Δήμαρχος Απόστολος Κοιμήσης με σχετικές αποφάσεις έκανε δεκτές τις παραιτήσεις και  όρισε  από ως Αντιδήμαρχο τον κ. Κωνσταντίνο Κοπίδη στη θέση του παραιτηθέντος κ. Γεώργιου Σιατή με τις αρμοδιότητες ακριβώς που είχε ο κ. Σιατής, όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθμό 616/01-09-2014 απόφαση του Δημάρχου Αμφιλοχίας, η οποία κατά τα λοιπά παραμένει ως ισχύει. Δεν γνωρίζουμε ποιοι ακριβώς είναι οι λόγοι της παραίτησης ειδικά του Αντιδημάρχου, αλλά προκαλεί πολλά ερωτηματικά τη στιγμή που θα μπορούσε. όπως λένε κάποιοι. να φύγει με τη λήξη της θητείας, η οποία είναι μόλις στις  28 Φεβρουαρίου του 2017