Δημοπρασία αποφάσισε το Δ.Σ για το έργο “ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ”/Δεν πέρασε η πρόταση του Δημάρχου

  • Το θέμα  “ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ” που ταλανίζει εδώ και καιρό το Δήμο συζητήθηκε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θέρμου μετά από αίτημα εννέα  δημοτικών Συμβούλων, ως μοναδικό θέμα λόγω της σπουδαιότητάς του. Την εισήγηση του θέματος έκανε ο Δημοτικός σύμβουλος κ Κόκοτος ο οποίος στην εισήγησή του τόνισε τα εξής 

“Tο επισκευασμένο Γυμνάσιο Θέρμου μπήκε σε λειτουργία αρχές Δεκεμβρίου του 2016. Από την προηγούμενη δημοτική αρχή είχαν γίνει συζητήσεις με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προκειμένου να υπάρξει μελέτη και κατασκευή του αύλειου χώρου που δεν περιλαμβανόταν στην αρχική εργολαβία. Η συγκεκριμένη έλλειψη είχε απασχολήσει και τη Σ.Ε.Δ.Ε.
Η τωρινή δημοτική αρχή, από τότε που ανέλαβε αλλά και προϊόντος του χρόνου, δεν μερίμνησε να υπάρξει μελέτη. Δηλαδή πέρασαν τρία και πλέον χρόνια μέχρι να υπογραφεί αυτή η μελέτη τον Απρίλιο του 2017. Το καλοκαίρι του 2016 το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να γίνει η κατασκευή του αύλειου χώρου αλλά η απόφαση αυτή δεν υλοποιήθηκε ποτέ, με ευθύνη του κ. δημάρχου. Στη συνέχεια, κατόπιν δικής του πρότασης, τον Μάιο του 2017, επιλέγεται με την υπ’ αριθμ. 59/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής η κατασκευή του έργου με ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών.
Σε αυτή τη συνεδρίαση ο κ. δήμαρχος υποστήριξε, ότι όποιο από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής θέλει, μπορεί να ειδοποιήσει όποιον εργολάβο γνωρίζει για να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία, αποκρύπτοντας ότι αυτό μπορούσε να γίνει μόνο με γραπτή πρόσκληση. Στην πορεία όμως, λειτουργώντας μονομερώς δηλαδή με φωτογραφικό τρόπο, έστειλε προσκλήσεις εκεί που ο ίδιος ήθελε, ΧΩΡΙΣ να έχει αυτή την αρμοδιότητα. Δεν ειδοποιήθηκε κανένας εργολάβος που να έχει την επαγγελματική του έδρα στον δήμο μας και εδώ γεννάται το ερώτημα γιατί αυτή η αντιμετώπιση όταν οι κύριοι της εκτελεστικής εξουσίας εμφανιζόταν ιδιαίτερα τοπικιστές. Στον απολογισμό του 2016, σε αυτό το ερώτημα απάντησε ο κ. δήμαρχος λέγοντας, ότι στην εταιρεία ΕΡΜΩΝ Α.Τ.Ε. συμμετέχει μηχανικός που κατάγεται από το Θέρμο. Κι αυτό να ισχύει, δεν αναιρεί την ηθική υποχρέωση να κλιθούν και οι εργολάβοι της περιοχής που έχουν τα τυπικά προσόντα και θα συμβάλλουν στον μεγαλύτερο και κατά συνέπεια υγιή ανταγωνισμό.
Στη συνέχεια Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ έκανε ΕΝΣΤΑΣΗ και ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 59/17 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με το σκεπτικό από τον Γενικό Γραμματέα, ότι δεν στοιχειοθετείται η συνδρομή κατεπείγουσας και έκτακτης ανάγκης, ώστε να δικαιολογείται η προσφυγή στην εξαιρετική αυτή διαδικασία.
Έπειτα, και πάλι μονομερώς ο κ. δήμαρχος, έκανε ένσταση στην επιτροπή του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ. δίχως να συζητήσει το θέμα στην οικονομική επιτροπή που ήταν η αρμόδια για να αποφασίσει. Δύο ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας του ενός μηνός που προβλέπει ο νόμος για να γίνει η ένσταση στην προαναφερόμενη επιτροπή, το φέρνει σαν κατεπείγον προ ημερησίας διάταξης στην οικονομική επιτροπή, ισχυριζόμενος ότι πρέπει να ορισθεί δικηγόρος για λόγους ίσης αντιμετώπισης των διαδίκων μερών ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, αφού και ο προσφεύγων Σύνδεσμος προφανώς θα παρίσταται με πληρεξούσιο Δικηγόρο, προς στήριξη της προσφυγής του.
ΚΑΤΑΦΑΝΗΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ, γιατί ούτε ο σύνδεσμος εργοληπτών είχε δικηγόρο ώστε να εκπροσωπηθεί στην επιτροπή αλλά ούτε και ήταν ενήμερος για την συνεδρίαση αυτής. Στόχος λοιπόν ήταν να αποσπαστεί η σύμφωνη γνώμη των μελών της οικονομικής επιτροπής του δήμου. Ακολούθως, ακυρώνεται η απόφαση από την επιτροπή γιατί δεν μπορούσαν να γίνουν δημοπρασίες με το τελευταίο νόμο καθότι δεν ήταν έτοιμη η ηλεκτρονική πλατφόρμα τότε όπως ισχυρίστηκαν στην ένσταση, παραβλέποντας όμως την ευθύνη του κυρίου του έργου δηλ του Δήμου Θέρμου, που είναι η καθυστέρηση στη σύνταξη της μελέτης και κατά συνέπεια η κατασκευή του έργου.
Από την αρχική ανάθεση μέχρι σήμερα έχουν παρέλθει εννέα (9) μήνες και οι δημοπρασίες από το καλοκαίρι του 2017 γίνονται κανονικά. Σε αυτό το διάστημα αντί να δοθεί οριστική λύση και να δημοπρατηθεί το έργο, έχουμε δημοσιεύσεις του κ. δημάρχου περί υπονομευτών του έργου του δήμου ενώ οι ενέργειες του μέχρι τούδε, δημιουργούν ερωτηματικά.
Ακολουθεί απόφαση της οικονομικής επιτροπής που λόγω του ποσοστού έκπτωσης των άλλων έργων που έχουν δημοπρατηθεί στον Δήμο Θέρμου δε συμφωνεί με αυτή την έκπτωση, δεδομένου ότι και ο προϋπολογισμός του έργου που συζητάμε, είναι 215.000,00 €.
Προφανώς σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν.3463/2006 το οποίο χαρακτηριστικά αναφέρει ότι: «οι Δημοτικοί Σύμβουλοι …διαθέτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ως εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών, που εκλέγονται με άμεση ψηφοφορία, απεριόριστο τα δικαίωμα της κατά συνείδηση γνώμης και ψήφου… μεριμνούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για την τήρηση των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της χρηστής διοίκησης στους οργανισμούς όπου υπηρετούν…» .
Η εταιρεία κάνει ένσταση στο Γ.Γ. και την κερδίζει με το σκεπτικό ότι το αιτιολογικό της απόφασης της οικονομικής επιτροπής είναι ελλιπές.
Ακολούθως, παίρνει άλλη απόφαση η οικονομική επιτροπή. Ξανακάνει ένσταση η ΕΡΜΩΝ στον Γ.Γ. και την κερδίζει συμφωνούντων όμως με αυτά που λέει η πλειοψηφία της οικονομικής επιτροπής όσον αφορά την πρόταση την οποία διατύπωσε. Φυσικά εδώ υπάρχει παράδοξο γιατί ενώ η πρόταση της πλειοψηφίας της οικονομικής επιτροπής είναι πεντακάθαρη, στο διατακτικό της απόφασης, παραλείπεται η παραπομπή του φακέλου του έργου στο τεχνικό συμβούλιο της Περιφέρειας αφού γίνουν οι δέουσες ενέργειες από τη διοίκηση του δήμου, κάτι το οποίο υπαγορεύεται από τον Ν.4412/16 άρθρο 106 παρ.2. Φυσικά υπάρχει ευθύνη σε αυτόν που τη συνέταξε και την υπέγραψε.
Τέλος είδαμε ότι ο κ. δήμαρχος δεν υπερασπίστηκε την νομιμότητα γιατί δε συμμορφώθηκε με τον Ν.4412/165 και καλούμαστε σήμερα εδώ να διαφωτιστούμε όλοι για την ουσία του θέματος αλλά και να δηλώσει ο καθένας από όλους μας τι θέλει”.

Ο δήμαρχος θέρμου κ. Κωνσταντάρας από την πλευρά τόνισε πως όλα αυτά είναι ψεύδη και πως η δημοτική αρχή εξάντλησε όλες τις δυνατότητες, υπογραμμίζοντας πως ενώ είναι ένα έργο που θα έπρεπε να το κάνει η Περιφέρεια, εντούτοις το κάνει ο Δήμος. Υποστήριξε ακόμη ότι  η αντιπολίτευση θέλει το έργο να σταματήσει και υπάρχει υπονόμευση ακόμη και από συμβούλους που ανεξαρτητοποιήθηκαν.Τόνισε ακόμη ότι επιλέγει αυτή την διαδικασία για να μην χαθούν τα χρήματα και όποιος θέλει να πάει την υπόθεση στο εισαγγελέα.

Τελικά στο έκτακτο δημοτικό συμβούλιο που έγινε, ψηφίστηκε τελικά  η πρόταση των εννέα δημοτικών συμβούλων.Δηλαδή το έργο να γίνει με δημοπρασία.Τη συγκεκριμένη πρόταση ψήφισαν 12 δημοτικοί σύμβουλοι και οκτώ 8  ψήφισαν την πρόταση του δημάρχου δηλαδή ανάθεση με διαπραγμάτευση. Με λίγα λόγια δεν πέρασε η πρόταση του κ.Κωνσταντάρα αφού από τους 9 δημοτικούς συμβούλους του, που παραβρίσκονταν στην αίθουσα, την πρότασή του την ψήφισαν μόνο οι  7.

Το έργο της αποκατάστασης της στατικής επάρκειας του κτιρίου του Γυμνασίου μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του 2007 , που χρηματοδοτήθηκε από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-2014 παραδόθηκε προς χρήση στην σχολική κοινότητα τον Φεβρουάριο του 2017. Το προαύλιο του Γυμνασίου παρουσιάζει σήμερα εκτεταμένες φθορές που προήλθαν από διαβρώσεις εξ’ αιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων της προηγούμενης περιόδου μεγάλης έντασης και διαστήματος κατά το οποίο δεν ήταν δυνατή η παρέμβαση αποκαταστάσεων. Το προαύλιο του Γυμνασίου Θέρμου χρήζει εργασιών και  ανακατασκευής προκειμένου να είναι ασφαλές για τους μαθητές και τους καθηγητές του Σχολείου

  • ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το υπό εκτέλεση έργο αφορά την διαμόρφωση του προαυλίου χώρου του Γυμνασίου Θέρμου. Το σχολείο βρίσκεται εντός του αστικού ιστού του Δήμου Θέρμου και οι επεμβάσεις που προτείνονται αφορούν τον χώρο του προαυλίου, σε συνολική επιφάνεια περίπου 1880 μ2, που κατανέμονται σε δύο υψομετρικές στάθμες 780 μ2 άνω και 1100 μ2 κάτω. Με το υπό εκτέλεση το έργο γίνεται η προσπάθεια να οργανωθεί ο προαύλιος χώρος, αποδίδοντας το μέγιστο των επιφανειών στη χρήση των μαθητών, ορίζοντας τους χώρους πρασίνου και άθλησης και παράλληλα να δημιουργηθεί μια συνέχεια μεταξύ των διαφορετικών υψομετρικών σταθμών και ένας διάλογος με την λυτή ορθοκανονική γεωμετρία των όψεων του κτιρίου. Σύμφωνα με την μελέτη του έργου θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες: Οριοθέτηση των χώρων πρασίνου και του γηπέδου Μπάσκετ – Βόλεϊ με πρόχυτα κράσπεδα ή παρτέρια από λιθοδομή σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Εκσκαφή, κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης καθώς και βάσης οδοστρωσίας σε τμήματα του προαυλίου όπου δεν υπάρχει υφιστάμενο δάπεδο. Γεωμετρική μόρφωση των επιφανειών ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες ρήσεις για την απορροή των επιφανειακών όμβριων υδάτων. Κατασκευή ή ανύψωση των υφιστάμενων φρεατίων όμβριων στα τελικά υψόμετρα και την κατασκευή ή συμπλήρωση του δικτύου απορροής των όμβριων. Δημιουργία της υποδομής του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του γηπέδου με τα φρεάτια, τις σωληνώσεις, τις καλωδιώσεις και τις βάσεις των ιστών ηλεκτροφωτισμού. Επίστρωση του προαυλίου, με τη δημιουργία πλαισίων – ζωνών από κυβόλιθους γρανίτη διαστάσεων 10x10x5 cm, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και το γέμισμα των πλαισίων με σταμπωτό δάπεδο σε απόχρωση και σχέδιο καθ υπόδειξη της υπηρεσίας.
Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου στην επιφάνεια του γηπέδου Μπάσκετ – Βόλεϊ και στον ανοιχτό χώρο του Γυμναστηρίου, με κατάλληλες ρήσεις αποστράγγισης των επιφανειών. Επίστρωση αντιολισθηρού αθλητικού δαπέδου στο γήπεδο Μπάσκετ – Βόλεϊ και την τοποθέτηση του αθλητικού εξοπλισμού της μελέτης. Επένδυση των βαθμίδων της υφιστάμενης σκάλας από λευκό μάρμαρο με αδροποιημένη επιφάνεια στα πατήματα.
Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων στη σκάλα και στο δώμα του Γυμναστηρίου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Τοποθέτηση πίλλαρ, ιστών και προβολέων ηλεκτροφωτισμού περιμετρικά του γηπέδου. Τοποθέτηση καθιστικών όπως αυτά περιγράφονται και χωροθετούνται στα
σχέδια της μελέτης.
Προϋπολογισμός: 215.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Related Posts

Ρυθμίσεις απορρήτου
ΌνομαΕνεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Μπισκότα
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.