Βλάβη παρουσιάστηκε  στην Γεώτρηση Κατοχής, με συνέπεια την παύση λειτουργίας της και την διακοπή της υδροδότησης.

‘Γίνεται ηλεκτρολογικός έλεγχος για τον εντοπισμό της βλάβης και την αποκατάστασή της και θα σας ενημερώσουμε με νεότερη ανακοίνωση’, αναφέρει η ΔΕΥΑ Μεσολογγίου.