Στην επικαιρότητα  έρχεται ξανά η  υπόθεση με τους «μηχανηματάδες» αφού πλέον παρήλθε ο καιρός και οι υποθέσεις έφθασαν στις αίθουσες των δικαστηρίων. Μια υπόθεση που όπως παρουσιάστηκε από την δημοτική αρχή φαίνεται να είχε τουλάχιστον «οσμή» παρατυπίας .Μάλιστα ο δήμαρχος Γ.Παπαναστασίου σε αρκετές συνεντεύξεις αλλά και στα δημοτικά συμβούλια τόνιζε πως  “ο δήμος δεν αναγνωρίζει οφειλές -χωρίς εντολές και παραστατικά”…

Είναι αυτά που προεκλογικά για τα οποία φωνάζαμε, για τα μηχανήματα που είχε μισθώσει η προηγούμενη δημοτική αρχή, τα οποία  είναι απλήρωτα, χωρίς εντολές από τις υπηρεσίες και εμφανίζονται τώρα πολίτες που ζητούν χρήματα από το δήμο για υπηρεσίες που δεν είναι καταγεγραμμένες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γ. Παπαναστασίου.

Εκείνο όμως που δεν έχει γίνει γνωστό  ευρέως μέχρι τώρα είναι, πως  και η προηγούμενη δημοτική αρχή, του κ. Μοσχολιού είχε πάρει «προίκα» τέτοιες υποθέσεις.

Για παράδειγμα   κατά τα έτη 2005-2006,  ιδιοκτήτης και χειριστής ενός μηχανήματος έργων – τροχοφόρου εκσκαφέα φόρτωσης (JCB) κατόπιν προφορικών εντολών του τότε νόμιμου εκπροσώπου του εναγόμενου Δήμου Παρακαμπυλίων, εκτέλεσε εργασίες, και οι οικονομικές υποχρεώσεις «φόρτωσαν « τον προϋπολογισμό του  Δήμου Αγρινίου.

Είναι αυτό που λέμε, ότι ανεξάρτητα  ποιος είναι δήμαρχος, ο κάθε δήμος έχει συνέχεια και κουβαλάει τα λάθη, τις παρατυπίες ή τις βεβιασμένες αποφάσεις των πολιτικών προϊσταμένων, είτε από βιασύνη είτε από άγνοια..

Και τα λάθη πληρώνονται όχι, από τους πολιτικούς προϊσταμένους αλλά από τα χρήματα των πολιτών, γιατί έτσι είναι δυστυχώς..

Και ας έρθουμε στο σήμερα, όπου οι δύο υποθέσεις των «μηχανηματάδων» ( από τις 10-15 -δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό) συζητήθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου και η απόφαση που εκδόθηκε τους δικαιώνει, τουλάχιστον στο πρώτο στάδιο.

Οι δύο δηλαδή «μηχανηματάδες» που διεκδικούν από το το δήμο Αγρινίου συνολικά περί τις 100.000 ευρώ δικαιώθηκαν στο πρωτόδικο δικαστήριο, Άρα πιθανόν  ο δήμος είτε θα συμβιβαστεί ή θα περιμένει την  τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδα ή θα περιμένει και τις αποφάσεις των υπολοίπων ιδιοκτητών-χειριστών οι οποίες θα περάσουν σε λίγες ημέρες την πόρτα του δικαστηρίου. Μπορεί δε, να επανεξετάσει την στάση του από την στιγμή που ήδη κοινοποιήθηκε στο Δήμο Αγρινίου τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, με την οποία υποχρεώθηκε ο Δήμος Αγρινίου να καταβάλει το ποσό των 29.200,50ευρώ, με το νόμιμο τόκο, πλέον δικαστικής  δαπάνης ποσού 300 ευρώ , για εργασίες που είχε εκτελέσει ο ενάγων κατά τα έτη 2005-2006, ως ιδιοκτήτης και χειριστής ενός μηχανήματος έργων – τροχοφόρου εκσκαφέα φόρτωσης (JCB) κατόπιν προφορικών εντολών του τότε νόμιμου εκπροσώπου του εναγομένου Δήμου Παρακαμπυλίων, στις υποχρεώσεις του οποίου υπεσήλθε ο Δήμος Αγρινίου. Ας αναμένουμε λοιπόν  τελικές εξελίξεις-αποφάσεις!