Quantcast

Επιστολή του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου στην Υπουργό Εργασίας για Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Αίτημα του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου προς την Υπουργό Εργασίας για Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Είναι γεγονός πως οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις των τελευταίων ετών στη χώρα μας, έχουν επηρεάσει βαθύτατα κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα, πόσο μάλλον εκείνους που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά. Αδιαμφισβήτητα, ο εμπορικός κόσμος της χώρας μετράει αναρίθμητες πληγές και καλείται, μέσα σε δυσμενείς για το επιχειρείν συνθήκες, να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα για να επιβιώσει. Ο κλάδος που έχει δεχτεί το μεγαλύτερο πλήγμα από την οικονομική κρίση, είναι αυτός της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν όλο και λιγότερα κίνητρα να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, καθώς η κίνηση στις αγορές είναι αισθητά μειωμένη και τα προγράμματα ενίσχυσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας λιγοστά. Έτσι, οι καταστηματάρχες έχουν μικρό κέρδος, που σε συνδυασμό με τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης δημιουργούν ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες. Επιπρόσθετα, εξαιτίας των παραπάνω, οι επιχειρήσεις αδυνατούν να απασχολήσουν προσωπικό, αφού δεν είναι σε θέση να καλύψουν τους μισθούς του και πολύ περισσότερο το υπερβολικό κόστος της ασφάλισής του, με αποτέλεσμα να μειώνονται αισθητά οι θέσεις εργασίας.

 Το Υπουργείο και η Κυβέρνηση φαίνεται να μην αντιλαμβάνονται το βαθμό του προβλήματος, καθώς όχι μόνο δεν αναπτύσσουν αρκετά προγράμματα για ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, αλλά διαθέτουν ένα μεγάλο κομμάτι του οικονομικού προϋπολογισμού τους σε κάρτες σίτισης και επιδόματα αλληλεγγύης. Τα παραπάνω είναι σημαντικά, ειδικότερα για όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να δοθεί έμφαση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην παροχή κινήτρων στους νέους εργαζομένους.

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι.Π. Μεσολογγίου, αντιλαμβανόμενος τις πρακτικές δυσκολίες των επιχειρηματιών, αιτείται να βρεθεί άμεση λύση στο μείζον αυτό πρόβλημα. Αναλυτικότερα, ζητάμε να αναπτύξετε νέες θέσεις εργασίας μέσω των Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και προγράμματα οικονομικής στήριξης και παροχής κινήτρων για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Τα παλαιότερα προγράμματα δημιουργίας θέσεων εργασίας για τους νέους, που είχε αναπτύξει το Υπουργείο μέσω των Ο.Α.Ε.Δ. είχαν μεγάλη επιτυχία, αλλά φαίνεται ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν έχουν αναπτυχθεί καινούργια. Κατά συνέπεια, όλο και περισσότεροι νέοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα και να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό.

Η δημιουργία θέσεων εργασίας για απασχόληση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα συμβάλλει στην απασχόληση πολλών ανέργων, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο Σύλλογός μας δεν προσδοκά σε βραχυπρόθεσμες λύσεις, αλλά επιζητά και αιτείται λύσεις ουσιαστικές με στόχο οι εργαζόμενοι να έχουν αξιοπρεπείς απολαβές και κίνητρα για να παραμείνουν και να εργαστούν στη χώρα μας.

Για το λόγο αυτό, θεωρούμε ότι ο τομέας της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας οφείλει να είναι στις άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου σας και όχι να τοποθετείται στο παρασκήνιο, καθώς ένα σύνολο εργαζομένων και οικογενειών στηρίζονται και έχουν ως μοναδική πηγή εισοδήματος την επιχείρησή τους. Κατά συνέπεια, το κλείσιμο και ο μαρασμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας και θα συντελέσει στη διόγκωση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας το παραπάνω αίτημα μας και να προβείτε άμεσα σε ενέργειες που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Οι λύσεις που θα δοθούν στο μείζον αυτό πρόβλημα οφείλουν να  είναι μακροχρόνιες και όχι επιφανειακές, διότι μόνο έτσι θα μπορούμε να μιλήσουμε στο μέλλον για ανάπτυξη.

Επιδοτήστε την εργασία και όχι την ανεργία!

Related Posts