Επιφυλακτική η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για την έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων!

  • Mε εξαιρετικό ενδιαφέρον αναμένεται η συνεδρίαση του Περιφερειακού συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος αναφορικά με την Γνωµοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο πέλαγος!

Πριν λίγες ημέρες, συνεδρίασε στην Πάτρα, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβ/ντος  η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας προκειμένου να γνωμοδοτήσει θετικά ή αρνητικά σχετικά με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο πέλαγος.Τελικά η επιτροπή δεν γνωμοδότησε, εξαιτίας της σοβαρότητας του θέματος και αναμένεται να παραπέμψει το  θέµα στο Περιφερειακό Συµβούλιο για τη λήψη απόφασης.

Μάλιστα ο Προέδρος της Επιτροπής τόνισε ότι «Το θέµα των σεισµικών ερευνών και της έρευνας για υδρογονάνθρακες αποτελεί µείζον αναπτυξιακό, οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό ζήτηµα για ολόκληρη την περιοχή της ∆υτικής Ελλάδας, και επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 3 του Κανονισµού Λειτουργίας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας δύναται να παραπέµπεται θέµα της αρµοδιότητας της στο Περιφερειακό Συµβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κριθεί ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητα του, σας καλώ να αποφασίσουµε µε οµοθυµία τη παραποµπή του θέµατος προς συζήτηση στο ανώτερο πολιτικό όργανο µας αυτό του Περιφερειακού Συµβουλίου, όπου θα προβούµε σε µια συνολική ενηµέρωση – συζήτηση και γνωµοδότηση, για ένα τόσο σοβαρό και αναπτυξιακό θέµα, όπως αυτό γίνεται αντιληπτό.».

Έτσι το θέμα λοιπόν θα συζητηθεί στο Περιφερειακό συμβούλιο μιας και υπάρχουν προφανώς αρκετές επιφυλάξεις και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος μετά και την αρνητική γνωμοδότηση του  Περιφερειακού Συμβουλίου  Ιονίων Νήσων με το αιτιολογικό  ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στη μελέτη που αφορά την «Έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος».

Οι πέντε λόγοι , όπως τους ανέφερε ο Περιφερειάρχης Θ. Γαλιατσάτος, είναι:

1/ Η ύπαρξη ολοκληρωμένων σχεδίων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ατυχημάτων και των συνεπειών τους , τόσο στο περιβάλλον όσο και στην δρώσα οικονομία  αποτελούν βασικό πυλώνα της πολιτικής για την προστασία της περιοχής. Συνεπώς:

Α. Είναι εξαιρετικά απαραίτητη η ρητή αναφορά ότι αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου της έρευνας /εκμετάλλευσης η αποζημίωση των ζημιών και η αποκατάσταση τους.

Β. Καθίσταται αναγκαία η παρουσία Ανεξάρτητης Αρχής για τον έλεγχο εφαρμογής των περιβαλλοντικών και άλλων υποχρεώσεων.

Γ. Απαιτείται η θεσμοθέτηση Παρατηρητηρίου της Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, με παροχή οικονομικής και τεχνολογικής στήριξης, με την συμμετοχή της αυτοδιοίκησης των τοπικών επιστημονικών ιδρυμάτων των  επιμελητηρίων και των περιβαλλοντικών οργανώσεων.

2/ Παρά την αναφορά των κειμένων της ΣΜΠΕ στην υψηλή σεισμικότητα της περιοχής, δεν προκύπτει εν τούτοις ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποσόβηση οποιασδήποτε αρνητικής εξέλιξης που να οφείλεται στην σεισμική δράση και στην ύπαρξη πλήθους ρηγμάτων. οι μικροζωνικές μελέτες και οι μελέτες αποτύπωσης των ενεργών και μη ρηγμάτων των βυθών, η εγκατάσταση κατάλληλου δικτύου σεισμογράφων είναι βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση ασφαλών δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης.

3/ Αναγκαία προϋπόθεση για την αρτιότητα και πληρότητα της ΣΠΜΕ αποτελεί η ενσωμάτωση των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12/6/2013 για την «ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου»

4/ Είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν όλες οι προϋποθέσεις ώστε η προβλεπόμενη απόδοση του 5% στην αυτοδιοίκηση να εξασφαλίζεται πραγματικά και να μην ακυρώνεται από «λογιστικού» χαρακτήρα ενέργειες του αναδόχου/ εκμεταλλευτή.

5/ Τέλος κυρίαρχο ζήτημα, όχι μόνο για το ΙΟΝΙΟ, αποτελεί η ύπαρξη και λειτουργία  Δημόσιου Φορέα ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη για τον σχεδιασμό , την υλοποίηση και το έλεγχο εφαρμογής μιας εθνικής πολιτικής επ ωφελεία των πολιτών αυτού του τόπου. Η σημερινή εικόνα  ενός φορέα (ΕΔΥΕ) που «φυτοζωεί» χωρίς την απαραίτητη στελέχωση επιστημονική και διοικητική ,δεν συνηγορεί ασφαλώς στην διατύπωση συμπερασμάτων για ευνοϊκή  υπέρ του δημοσίου συμφέροντος έκβαση της υπόθεσης «εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα».

  • Νανά Θεοδωροπούλου

Related Posts

Ρυθμίσεις απορρήτου
Όνομα Ενεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Μπισκότα
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.