HOT ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Μολυσμένη από Ενζωοτική Λεύκωση Βοοειδών κτηνοτροφική μονάδα στο Ξηρόμερο!

Πρόκειται για μια δύσκολη ασθένεια καθόλου συνηθισμένη,-Η ενζωοτική λεύκωση είναι μία λεμφοειδής νεοπλασματική ασθένεια των βοοειδών που προκαλείται από τον ιό της λευχαιμίας.

  • Νανά Θεοδωροπούλου 

Μία  κτηνοτροφική  μονάδα που λειτουργεί  στο Δ.Δ. Βλιζιανών του Δήμου Ξηρομέρου κηρύχθηκε μολυσμένη καθώς σε αυτή  διαπιστώθηκε η ασθένεια της Ενζωοτικής Λεύκωσης Βοοειδών. 

Πρόκειται για μια δύσκολη ασθένεια καθόλου συνηθισμένη, δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης της στον άνθρωπο. Οι κτηνοτρόφοι και οι ειδικοί αναφέρονται στη νόσο περιγράφοντας την ως καρκίνο! Η ενζωοτική λεύκωση είναι μία λεμφοειδής νεοπλασματική ασθένεια των βοοειδών που προκαλείται από τον ιό της λευχαιμίας βοοειδών.Σύμφωνα με πληροφορίες η συγκεκριμένη κτηνοτροφική μονάδα τέθηκε  υπό συνεχή κτηνιατρική παρακολούθηση από την  Διεύθυνση της   Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας  επιβάλλοντας τα παρακάτω µέτρα:. Η εκτροφή τίθεται σε απομόνωση και απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος ζώων από αυτή. Εξαιρούνται της απαγόρευσης εξόδου τα ζώα που προορίζονται για άµεση σφαγή και εξέρχονται µε ειδική άδεια που εκδίδεται από το Τμήμα Κτηνιατρικής ΠΕ Αιτωλ/νίας. Τα μολυσμένα ζώα και σε περίπτωση που είναι αγελάδες οι απόγονοί τους καταγράφονται, σηµαίνονται µε διάτρηση του δεξιού αυτιού σε σχήµα ∆ και αποµονώνονται από τα υπόλοιπα ζώα των εκτροφών µέχρι την σφαγή τους . Διενεργείται επιδημιολογική έρευνα για να διαπιστωθεί η πηγή της µόλυνσης και να επισημανθούν οι εκτροφές που είναι επιδημιολογικά συνδεδεμένες. Τα ευρήµατα καταγράφονται στο «∆ελτίο Επιδηµιολογικής ∆ιερεύνησης». Το γάλα και πρωτόγαλα που προέρχεται από ζώα µολυσµένα από την Ενζωοτική Λεύκωση Βοοειδών δεν χρησιμοποιείται για την διατροφή Βοοειδών.  Οι εγκαταστάσεις, τα εργαλεία και τα ιατρικά εργαλεία πουχρησιμοποιούνται στην εκτροφή καθαρίζονται και απολυμαίνονται. Η σφαγή των κάτωθι µολυσµένων ζώων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός 30 ηµερών από την ηµέρα που θα χαρακτηρισθεί µολυσµένη η εκτροφή. Στα σφάγια των µολυσµένων ζώων διενεργείται λεπτομερής κρεοσκοπικός έλεγχος για την ανεύρεση όγκων.. Οι όγκοι που θα ανευρεθούν στον προαναφερθέντα κρεοσκοπικό έλεγχο αποστέλλονται στο αρµόδιο κτηνιατρικό εργαστήριο.

  • Πρόστιμα έως 60.000 ευρώ για μη δήλωση ασθενειών ζώων

Οι κτηνοτρόφοι, οι ιδιώτες κτηνίατροι, οι υπεύθυνοι των Δήμων που διαχειρίζονται αδέσποτα κατοικίδια σαρκοφάγα ζώα και κάθε πρόσωπο ή φορέας που κατέχει ζώα ή διαχειρίζεται ζώα, για την υποχρέωσή τους υποχρεούνται να δηλώνουν στις κτηνιατρικές Αρχές της χώρας οποιαδήποτε υποψία ή επιβεβαίωση για νοσήματα υποχρεωτικής δήλωσης, βάσει σχετικής εγκυκλίου που εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου 4235/2014 προβλέπεται επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 5.000-60.000 ευρώ, σε περίπτωση που δεν υποβληθεί δήλωση στις αρμόδιες τοπικές αρχές των νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης ή της αυξημένης θνησιμότητας, όπου αυτό προβλέπεται.

Με την ίδια εγκύκλιο το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ζητά την άμεση κοινοποίηση στο Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας Ζώων του υπουργείου, κάθε διαθέσιμου στοιχείου (αποφάσεις λήψης μέτρων, εργαστηριακά αποτελέσματα, αποτελέσματα επιζωοτιολογικής διερεύνησης) αναφορικά με τα ακόλουθα νοσήματα: Λιστερίωση, Λεϊσμανίαση, Πυρετό Q (πλέον των οδηγιών που ισχύουν για νοσήματα για τα οποία εφαρμόζονται προγράμματα ελέγχου και εκρίζωσης – πχ Λύσσα).

Εκτός αυτού , οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Περιφερειών της χώρας καλούνται να βρίσκονται σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας στις περιπτώσεις διερεύνησης κρουσμάτων σε ανθρώπους (περιπτώσεις ζωοανθρωπονόσων) και για τη συμπλήρωση των αντίστοιχων Δελτίων του ΚΕΕΛΠΝΟ το συντομότερο δυνατό.

Αναλυτικά ο κατάλογος με τα νοσήματα

Νοσήματα υποχρεωτικής δήλωσηςΝομοθεσία (πού αναφέρονται οι νόσοι ως νοσήματα υποχρεωτικής δήλωσης)
1Αφθώδης ΠυρετόςΠ.Δ. 32/2007 (ΦΕΚ 30/Α’/2007),                ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),              KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
2Πανώλης των ΒοοειδώνΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),             Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &    Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει                       
3Μεταδοτική πλευροπνευμονία βοοειδώνΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),              KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
4Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια βοοειδώνΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),              KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
5Ενζωοτική λεύκωση βοοειδώνΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
6Ψευδοφυματίωση των βοοειδώνΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
7Ψευδοφυματίωση των αιγοπροβάτωνΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
8Παραφυματίωση των βοοειδώνΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
9Παραφυματίωση των αιγοπροβάτωνΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
10Προϊούσα Πνευμονία των αιγοπροβάτων (MAEDI-VISNA)ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
11Αδενωματώδης Πνευμονία των αιγοπροβάτων (JAAGSIEKTE)ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
12Πυρετός QΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
13ΛιστεριάσειςΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
14Καταρροϊκός πυρετός των προβάτωνΠ.Δ. 33/2003 (ΦΕΚ 57/Α’/2005),                ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),              Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009)&     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει                      
15Φυσαλιδώδης νόσος των χοίρωνΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),             Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009)&     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ , όπως ισχύει                    
16Κλασική πανώλης των χοίρωνΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),                Π.Δ. 39/2005 (ΦΕΚ 57/Α’/2005),               KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
17Αφρικανική πανώλης των χοίρωνΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),              KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
18Ενζωοτική εγκεφαλομυελίτιδα των χοίρων (νόσος TESCHEN)ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),              Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995) 
19Ερυθρά των χοίρωνΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
20Αναπαραγωγικό και Αναπνευστικό σύνδρομο του χοίρουΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
21Πανώλης των πουλερικώνΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
22Ψευδοπανώλης των πουλερικώνΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),             Π.Δ. 141/96 (ΦΕΚ 108/Α’/1996),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
23Χολέρα των πτηνών (Παστεριδίαση)ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
24Λοιμώδης λαρυγγοτραχειϊτιδα των πτηνώνΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
25ΣαλμονελλώσειςΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
26ΜυξωμάτωσηΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
27Πανώλης των ιπποειδών/    Αφρικανική Πανώλης ιπποειδώνΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),              KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
28Φυσαλιδώδης στοματίτιδαΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),             Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009)&     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει                 
29Νόσος της κοιλάδας του RiftΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),             Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &      Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει                     
30Οζώδης δερματίτιδαΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),             Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009)&     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει               
31Πανώλης των μικρών μηρυκαστικώνΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),              Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995),            KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &    Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει                       
32Ευλογιά προβάτου και αιγώνΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),             Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &    Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει                      
33Άνθρακας – Σπληνάνθρακας μηρυκαστικών, μονόπλων και χοίρωνΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
34Τρυπανοσωμίαση μονόπλωνΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
35ΜάλιςΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),              KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
36ΛύσσαΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
37Βρουκέλλωση των βοοειδώνΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
38Βρουκέλλωση των προβάτων και των αιγώνΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
39Βρουκέλλωση των χοίρωνΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
40Φυματίωση των βοοειδώνΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
41Λοιμώδης πλευροπνευμονία των αιγώνΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
42Λοιμώδης αναιμία των ιπποειδώνΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),              KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
43Μολυσματική αγαλαξία των προβάτων και των αιγώνΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
44Μολυσματική ποδοδερματίτιδα των προβάτων και των αιγώνΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
45ΛεϊσμανιάσειςΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
46Τρομώδης Νόσος του Προβάτου (Scrapie)ΠΔ 39/2005 (ΦΕΚ 57/Α’/2005) – Άρθρο 29
47ΔουρίνηKYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
48Γρίπη πτηνώνΠ.Δ. 33/2008 (ΦΕΚ 59/Α’/2008), KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
49Επιζωοτική αιμορραγική νόσος των ελαφιώνΠ.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995)
50Εγκεφαλομυελίτιδα των ιπποειδών (σε όλες τις μορφές — εγκεφαλομυελίτιδα του ίππου Ανατολικής Αμερικής,
— ιαπωνική εγκεφαλίτιδα,
— εγκεφαλομυελίτιδα του ίππου της Βενεζουέλας,
— πυρετός του Δυτικού Νείλου,
— δυτική εγκεφαλομυελίτιδα των ιπποειδών.
KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
51Εσωτερική ακαρίαση των μελισσώνΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
52Εξωτερική ακαρίαση των μελισσώνΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
53Αμερικανική και Ευρωπαϊκή σηψιγονία των μελισσώνΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
54Νοζεμίαση των μελισσώνΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
55Παρασιτική προσβολή των μελισσών από τον μικρό κάνθαρο των κυψελών (Aethina tumida)KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
56Παρασιτική προσβολή των μελισσών από τα ακάρεα του γένους Tropilaelaps sppKYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
57Λοιμώδης νεκρωτική παγκρεατίτιδα των σαλμονιδώνΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
58Μολυσματικός ύδρωψ των κυπρινιδών (ή Εαρινή ιαιμία του κυπρίνου)ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
59Μυξοσωμίαση ή λεπτοσποριδίαση των σαλμονιδώνΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992)
60Επιζωοτική αιμοποιητική νέκρωσηΠ.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009),              KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
61Ιογενής Αιμορραγική σηψαιμία (ή Αιμορραγική ιοσηψαιμία των σαλμονιδών)ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),             Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
62Νόσος (σύνδρομο) των λευκών κηλίδωνΠ.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009),        KYA 261463/2009 (ΦΕΚ Β` 2006) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
63Νόσος (σύνδρομο) της κίτρινης κεφαλήςΠ.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
64Σύνδρομο TauraΠ.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009),              KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
65Λοιμώδης αιμοποιητική νέκρωσηΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),             Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
66Λοιμώδης αναιμία του σολωμούΠ.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
67Λοίμωξη από Perkinsus mαrinusΠ.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
68Λοίμωξη από Microcytos mackiniΠ.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
69Λοίμωξη από Martelia refringensΠ.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
70Λοίμωξη από Bonamia ostreaeΠ.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
71Λοίμωξη από Bonamia exitiosaΠ.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
72Λοίμωξη του κυπρίνου (Koi)από ερπητοϊόΠ.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει
26-3-1936 Β.Δ. «Περί μέτρων προς πρόληψη και καταστολή των μεταδοτικών νόσων των κατοικιδίων ζώων»
KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) «Κοινοποίηση των ασθενειών των ζώων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 82/894/ΕΟΚ»
Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009) «Απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους και μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των υδρόβιων ζώων, σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου και 2008/53/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε»
Π.Δ. 32/2007 (ΦΕΚ 30/Α’/2007) «Mέτρα καταπολέμησης του αφθώδους πυρετού, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 2003/85/ΕΚ»
Π.Δ. 33/2008 (ΦΕΚ 59/Α’/2008) «Μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών σε συμμόρφωση με την οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου»    (L 10″)
Π.Δ. 37/2005 (ΦΕΚ 56/Α’/2005) «Μέτρα για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Π.Δ. 138/1995(Α 88′) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συμβουλίου»
Π.Δ. 39/2005 (ΦΕΚ 57/Α’/2005) «Mέτρα για την καταπολέμηση της κλασικής πανώλους των χοίρων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2001/89/ΕΚ του Συμβουλίου»
Π.Δ. 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) «Επιβολή Υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την προστασία και εξυγίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα των ζώων»
Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995) «Θέσπιση γενικών μέτρων καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου»
Π.Δ. 141/96 (ΦΕΚ 108/Α’/1996) «Θέσπιση μέτρων για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου»
Οδηγία 82/894/ΕΟΚ «Για την κοινοποίηση των ασθενειών των ζώων μέσα στην Κοινότητα»

Οδηγία 92/119/ΕΟΚ «Για τη θέσπιση γενικών κοινοτικών μέτρων καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων»

 

Related Posts

Ρυθμίσεις απορρήτου
ΌνομαΕνεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Μπισκότα
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.