Δανεισμό σε χαλεπούς καιρούς επέλεξε η δημοτική αρχή Αγρινίου σύμφωνα με εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Χρήστου Γκούντα για την αγορά απορροφητικών σαρώθρων.Βεβαίως το θέμα αναμένεται να έρθει για  τελική έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου, όμως θεωρείται πως αφού αποτελεί πρόταση της πλειοψηφούσας παράταξης  η σχετική διαδικασία θα προχωρήσει. Η σύναψη του δανείου αφορά ποσό ύψους 353.400,00€ για την προμήθεια αυτοκινούμενων απορροφητικών σαρώθρων, προφανώς για να ενισχύσουν τον τομέα καθαριότητας του Δήμου Αγρινίου που θα λέγαμε παρουσιάζει μια ανεπάρκεια, κυρίως όχι τόσο ελλείψεων μηχανημάτων αλλά βασικού συντονισμού από την πολιτική ηγεσία…Γιατί διαχρονικά ο δήμος μπορεί να αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα αλλά στα θέματα καθαριότητας δεν υστερούσε παρότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός ήταν μικρότερος!