Προσλήψεις στο Δήμο Ναυπάκτου

 Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5 ) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του δήμου Ναυπάκτου, αναμένεται να προχωρήσει ο Δήμος τις επόμενες ημέρες.Οι προσλήψεις αφορούν:

Α.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

1. Για το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής  Ένας (1) Οδηγός (ΔΕ) για 8 μήνες Η πρόσληψη ενός οδηγού κρίνεται απαραίτητη επειδή υπάρχει μεγάλη ανάγκη να κινείται όχημα περισυλλογής και διανομής τροφίμων και μεταφοράς προσωπικού. Οι οδηγοί που υπάρχουν στο Δήμο μας ανήκουν στην Καθαριότητα και δεν επαρκούν για τη στελέχωση άλλων υπηρεσιών.

2. Για το Τμήμα Πολιτισμού Παιδείας Αθλητισμού και Τουρισμού Ενας (1) Μουσικός (Μαέστρος ) (ΤΕ) για 8 μήνες. Η ανωτέρω πρόσληψη κρίνεται απαραίτητη για την λειτουργία της παιδικής χορωδίας του Δήμου αφού ο μοναδικός μουσικός του Δήμου απασχολείται στην Φιλαρμονι- κή του Δήμου. Οι ανωτέρω προσλήψεις θα βαρύνουν τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2017 του σκέλους των εξόδων του Δήμου: Κ.Α. 15.6041.003 «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου», 55.000,00 ευρώ «ΙΚΑ εργοδότη προσωπικού Ο.Χ.» 37.000,00 ευρώ.

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Για το Κ.Ε.Π. Γαλατά Δ.Ε. Χάλκειας.

Ενας (1) Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΠΕ) για 8 μήνες Η ανωτέρω πρόσληψη κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να στελεχωθεί το Κ.Ε.Π Γαλατά και το παράρτημά του στην Γαβρολίμνη. Το ΚΕΠ αυτό εξυπηρετεί μεγά- λο αριθμό πολιτών και σήμερα λειτουργεί με ένα μόνιμο υπάλληλο χωρίς δυνατότητα αναπλήρωσης και ομαλής λειτουργίας. Μέχρι το έτος 2012 λειτουργούσε με υπαλλήλους με σύμβαση έργου καθώς δεν εί- χε στελεχωθεί ποτέ με μόνιμους υπαλλήλους. Επίσης ο Δήμος έχει μεγάλη έλλειψη διοι- κητικών υπαλλήλων αφού από το 2011 έως σήμερα έχουν αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησης τριάντα τέσσερις υπάλληλοι και δεν μπορεί να ενισχυθεί το ΚΕΠ Γαλατά από διοικητικό υπάλληλο.

Η πρόσληψη θα βαρύνει αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2017 του σκέλους των εξόδων του Δήμου: Κ.Α. 10.6041.001 «Αποδοχές έκτακτου – προσωπ. ορισμένου χρόνου», 9.609,60 ευρώ και  « ΙΚΑ εργοδότου εκτάκτου προσωπικού», 2596,00 ευρώ

Γ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 Ένας (1) Οδηγός (ΔΕ) για 8 μήνες Η πρόσληψη ενός οδηγού κρίνεται απαραίτητη επειδή υπάρχει μεγάλη ανάγκη για την μετακίνηση του προσωπικού της Δ/νσης ΤΥ (μηχανικών κ.λ.π. ) προκειμένου να με- ταβαίνουν σε αυτοψίες για οικοδομές, για επιβλέψεις έργων και άλλες υπηρεσιακές ανάγκες δεδομένου και της μεγάλης έκτασης του Δήμου και καθότι οι οδηγοί που υπάρχουν στο Δήμο μας ανήκουν στην Καθαριότητα και δεν επαρκούν για τη στελέχωση άλλων υπηρεσιών 6 Η πρόσληψη θα βαρύνει αντίστοιχα τους Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2017 του σκέ- λους των εξόδων του Δήμου: Κ.Α. 30.6041.001 «Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (Ι.Δ.Ο.Χ)», 7.200,00 ευρώ. «ΙΚΑ εργοδότη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ», 2.016,00 ευρώ. Δ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 Ένας (1) Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέα –Φορτωτή) (ΔΕ) για 8 μήνες Η ανωτέρω πρόσληψη κρίνεται απαραίτητη επειδή οι μόνιμοι χειριστές μηχανημάτων δεν επαρκούν για τις ανάγκες του Δήμου και απαιτείται η πρόσληψη ενός (1) χειριστή Μ.Ε. (Εκσκαφέα-Φορτωτή) για τον καθαρισμό των ρεμάτων και την κάλυψη άλλων έκτακτων αναγκών Η πρόσληψη θα βαρύνει αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2017 του σκέλους των εξόδων του Δήμου: Κ.Α. 70.01-6041.002 «Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ για λοιπές ανάγκες», 28.934,40 ευρώ

Επίσης πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δι-καίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, για την κάλυψη α-ναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήμου για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

Καθαριότητα: – Τρείς (3) Υ.Ε-Εργατών Απορριμματοφόρων, για χρονικό διάστημα απασχόλησης οχτώ (8) μηνών.

– Ενας (1) Δ.Ε-Οδη

Related Posts

Ρυθμίσεις απορρήτου
Όνομα Ενεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Μπισκότα
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.