Θετική εξέλιξη  για την συνέχιση  των δραστηριοτήτων του ΚΠΕ Θέρμου αποτελεί  το νέο «ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ» – «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» αφού  στο άρθρο 12   προβλέπεται  ότι σε Κ.Ε.Α  μετατρέπονται  τα υφιστάμενα  Κ.Π.Ε.                                                                                                            

Έτσι  ο φόβος   για συρρίκνωση  ή συγχώνευση των Κ.Π.Ε στην Αιτωλοακαρνανία   αποφεύγεται  με την πρόβλεψη  του νομοσχεδίου .  Η μετατροπή   σε Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία  με τους σκοπούς που αναφέρονται  στο άρθρο 12 του Σ.Ν  αλλά  και η πρόβλεψη στο άρθρο 13  για την οργάνωση  και στελέχωση των Κ.Ε.Α   δυναμώνουν ,  την  συγκεκριμένη δομή που υπάρχει στην πόλη μας  και επαναλειτούργησε  μετά  από  αγώνα της παρούσης  δημοτικής αρχής  το Δεκέμβριο του 2014.                                                                                                                                        

Το θετικό αποτέλεσμα  να παραμείνουν  τα ΚΠΕ στην Αιτωλ/νια (Θέρμο και Μεσολόγγι) και να μετατρέπονται σε Κ.Ε.Α  οφείλεται   στην συνάντηση του Δήμαρχου Θέρμου Σπυρίδωνα Κωνσταντάρα με το Γ.Γ του Υπουργείου Παιδείας Παυσανία Παπαγεωργίου , καθώς  και με τον Υπουργό  Παιδείας Κωνσταντίνο Γαβρόγλου  στο περιθώριο  του πρόσφατου Αναπτυξιακού Συνεδρίου στην Πάτρα .