Στο τριμελές πλημμελειοδικείο Αγρινίου  θα παραστεί ο πρόεδρος του Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. για την  υπόθεση που αφορά την υποβάθμιση του περιβάλλοντος μετά από έκθεση αυτοψίας (Κ.Ε.Π.ΠΕ) ». Η συγκεκριμένη έκθεση αφορούσε έλεγχο στις 25 &30/06-2014 του κλιμακίου που πραγματοποιήθηκε στο χώρο λειτουργίας του ΧΥΤΑ.

Επισημάνθηκε στους παριστάμενους η οφειλή τήρησης των υποχρεώσεών τους και η ενημέρωση του φορέα διαχείρισης για την ανάγκη φροντίδας και σχολαστικής τήρησης των προβλεπομένων στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και στην αδειοδότηση όπως αυτές απορρέουν από την νομοθεσία. Τα συμπεράσματα ήταν ότι το έργο δεν λειτουργεί επαρκώς και η διαπιστούμενη κατάσταση δεν αποδείκνυε βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη επιθεώρηση. Μάλιστα να θυμίσουμε ότι και ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος Π.∆.Ε σύµφωνα µε σχετική απόφασή του στις 16-05-2016 προέβη στην επιβολή προστίµου συνολικού ύψους 20.000,00 ευρώ στον Αναγκαστικό Σύνδεσµο , λόγω ρύπανσης και πιθανή υποβάθµιση του περιβάλλοντος µετά από τη σχετική εισήγηση του κλιµακίου ελέγχου ποιότητας & περιβάλλοντος (Κ.ΕΠ.ΠΕ).

Ο Πρόεδρος κ. Πααναγιώτης   Στούπας θα κληθεί  ενώπιον του τριμελούς πλημμελειοδικείου Αγρινίου προκειμένου να εξηγήσει και να καταθέσει τις απόψεις του και κυρίως  τις ενέργειες που έχει  κάνει το Δ.Σ και ο ίδιος ως Πρόεδρος του ΧΥΤΑ  μετά και  το πόρισμα του συγκεκριμένου κλιμακίου.

Πάντως αρκετοί υποστηρίζουν ότι η κατάσταση δεν έχει αλλάξει πολύ και πως τα στραγγίσματα του ΧΥΤΑ Στράτου συνεχίζουν και πέφτουν σε παρακείμενο ρέμα στην περιοχή με  ότι αυτό συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία. Μάλιστα για το θέμα ακριβώς πριν ένα χρόνο η Δημοτική Παράταξη Ανυπότακτο Αγρίνιο κατέθεσε ερώτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο , στο οποίο μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής.

“Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής καταγγέλλουν ότι συχνά τα τελευταία χρόνια έχουν διαπιστώσει το παρακείμενο ρέμα, που καταλήγει στην τεχνητή λίμνη Στράτου, να γεμίζει από στραγγίσματα του ΧΥΤΑ. Οι κτηνοτρόφοι δε της περιοχής από την εποχή που πρωτολειτούργησε ο ΧΥΤΑ Στράτου έπαψαν να “ποτίζουν” τα ζώα τους από το συγκεκριμένο ρέμα που έχει γεμίσει, όπως χαρακτηριστικά λένε, με… “κόκα – κόλα”…»
Με δεδομένο σχετικές καταγγελίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, οι οποίες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από κατοίκους της περιοχής και τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο Στράτου αλλά και από το γεγονός ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος πριν δύο περίπου χρόνια είχε αποφασίσει την διακοπή της οριστικής παραλαβής και την αναστολή της έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, του έργου: «ΧΥΤΑ 2ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, NΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΘΕΡΜΟΥ, ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΥ» και είχε διατυπώσει παρατηρήσεις που αφορούσαν ελλείψεις του έργου, που κρίνονταν ως ουσιώδεις και τις οποίες ο ανάδοχος καλούνταν να αποκαταστήσει άμεσα, στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων και για την «τεκμηρίωση της ασφάλειας καθώς και της δυνατότητας ορθής λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α., σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και τις προδιαγραφές του έργου».
Οι δηλώσεις του προέδρου του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Στράτου Ανδρέα Φωτάκη αναδεικνύουν το τεράστιο μέγεθος του προβλήματος. Σύμφωνα με αυτές «τα σκουπίδια στραγγίζουν πάνω στα κύτταρα του ΧΥΤΑ και όταν βρέχει, υπερχειλίζει ο ΧΥΤΑ “ανοίγουν τις τάπες” από τις σωλήνες και τα λύματα κατάμαυρα με αφρούς βαδίζουν μέσω του ρέματος Κνούτες κατευθείαν στην λίμνη Ματσουκιού Στράτου».ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ.Στέλιος Μερμίγκης.