Quantcast

Συναντήσεις Ευάγγ. Παπαγεωργίου στο Μεσολόγγι για το θέμα των βιορευστών

Το Μεσολόγγι επισκέφθηκε  ο Πολιτευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Ευάγγελος Παπαγεωργίου, λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη συγκέντρωση όλων των φορέων της πόλης για την κατασκευή της μονάδας καύσης βιορευστών μέσα στο Εθνικό Πάρκο Μεσολογγίου.
Συγκεκριμένα ο Ευάγγελος Παπαγεωργίου συναντήθηκε με μέλη της Επιτροπής Αγώνα, τον Μάριο Παπαθεοδώρου, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου- Αιτωλικού, ως Συντονιστής όλων των φορέων που διαφωνούν με την κατασκευή της συγκεκριμένης μονάδας, τον Μιχάλη Χαντζή, Χημικό και ειδικό μελετητή μονάδων με επιβάρυνση στο περιβάλλον και τον Δικηγόρο Μεσολογγίου Θανάση Λύρο, εκδότη της εφημερίδας «Ελεύθερη Φωνή Αιτωλοακαρνανίας». Κατά την συνάντηση τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα παρέδωσαν στον Ευάγγελο Παπαγεωργίου έγγραφα και στοιχεία για την μονάδα αυτή καθώς και το ομόφωνο ψήφισμα όλων των φορέων της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΠΡΟΣ
ΤΟΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΟΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΤΟΥΣ Κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΡΕΥΣΤΩΝ
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Σήμερα, στις 27 Σεπτεμβρίου 2017, στο Μεσολόγγι, συνήλθαμε σε σύσκεψη όλοι οι παρακάτω υπογράφοντες, ο εκπρόσωπος του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και οι εκπρόσωποι των φορέων της πόλης, μετά από ενημέρωση που είχαμε την 20.09.2017 από την ομάδα πολιτών “Λιμνοθάλλαζα” και έχοντας υπ΄ οψιν και την από 30.08.2017 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να κάνουμε όλες τις ενέργειες, προκειμένου να σταματήσει η κατασκευή των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών στον κάμπο του Ευηνοχωρίου και εντός του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου.

Επισημαίνουμε ότι η αδειοδότηση αυτών των μονάδων δόθηκε χωρίς καμία ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και του Δήμου Μεσολογγίου και η τυχόν κατασκευή και λειτουργία αυτών των μονάδων θα είναι καταστροφική για την περιοχή μας.
Και αυτό γιατί:
Ο στρατηγικός στόχος στην ευρύτερη περιοχή του δήμου μας, όπως αυτός αποτυπώνεται σε όλα τα επαναλαμβανόμενα και ακριβοπληρωμένα επιχειρησιακά σχέδια του Δήμου της τελευταίας τουλάχιστον 15ετίας, είναι η οικοτουριστική ανάπτυξη και ο εναλλακτικός τουρισμός, η πλήρης αξιοποίηση των φυσικών πλουτοπαραγωγικών μας πηγών (ιαματικά, λιμνοθάλασσα, αλυκές κλπ), η ανάπτυξη και προώθηση τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και η ανάδειξη της μοναδικής ομορφιάς της περιοχής.
Αυτό, ακριβώς, το μοντέλο ανάπτυξης επιβεβαιώνεται και από το νέο επιχειρησιακό σχέδιο για την περιοχή μας από την Αιρετή Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, όπως αυτό έχει εκφραστεί και πρόκειται να υλοποιηθεί μέσω της ΟΧΕ (Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση).
Όλα τα παραπάνω κυριολεκτικά ακυρώνονται με την επαπειλούμενη υλοποίηση των καταστροφικών αυτών επενδύσεων στον κάμπο του Ευηνοχωρίου και μέσα στο Εθνικό μας Πάρκο. 
Οι μονάδες καύσης βιορευστών έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το μοντέλο ανάπτυξης της περιοχής μας, για το οποίο όλοι μας έχουμε συναποφασίσει! Ουσιαστικά μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια η Λιμνοθάλασσα κινδυνεύει να μετατραπεί σε επικίνδυνη βιομηχανική περιοχή.
Οι προβλεπόμενες θέσεις εγκατάστασης των μονάδων βρίσκονται μέσα στο Εθνικό Πάρκο της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, που είναι, όπως όλοι γνωρίζουμε, ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο και προστατευόμενο από δύο διεθνείς συνθήκες, οικοσύστημα με τεράστια περιβαλλοντική αλλά και οικονομική σημασία για την περιοχή μας, αλλά και για τη χώρα μας. Η επιβάρυνση που έχει δεχτεί και συνεχίζει να δέχεται το Εθνικό Πάρκο είναι καταγεγραμμένη απ’ όλους τους δημόσιους φορείς. Αντί να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να καθορίσουμε και να υλοποιήσουμε τους στόχους αποκατάστασης βλέπουμε να αδειοδοτούνται βιομηχανικές μονάδες χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι περαιτέρω περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
Κάποιες από τις υπό κατασκευή μονάδες βρίσκονται μόλις 200 μέτρα από τον πυρήνα της προστατευόμενης περιοχής και 500 μέτρα από την λιμνοθάλασσα, ενώ περιβάλλονται όλες από εύφορη παραγωγική γη.
Παρότι η χωροθέτηση αυτή εμφανίζεται “σύννομη”, η καύση 6.500 τόνων φυτικών ελαίων σε ετήσια βάση και για 20 ολόκληρα χρόνια, όχι μόνο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ανάγκη για προστασία αυτής της πολύτιμης για τη φύση και τον άνθρωπο περιοχής, αλλά θα υπονομεύσει μεσοπρόθεσμα και την ίδια τη ζωή μας, που θα βρίσκεται συνεχώς σε διακινδύνευση. 
Τη βεβαιότητά μας αυτή έρχονται να ενισχύσουν και κάποια γεγονότα με ιδιαίτερη σημασία:
α) Οι μονάδες αυτές είναι οι πρώτες που στήνονται στην περιοχή, αλλά γνωρίζουμε ότι δεν θα είναι οι τελευταίες. Είναι ήδη γνωστή η ύπαρξη άλλων τουλάχιστον τεσσάρων ακόμη αιτήσεων σε διαδικασία αδειοδότησης για μονάδες καύσης βιορευστών στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Μεσολογγίου και του Εθνικού μας Πάρκου (Σταμνά, Κεφαλόβρυσο κλπ)
β) Το γεγονός της πρόσφατης αγοράς και νέων κτημάτων γύρω από την περιοχή εγκατάστασης των υπό κατασκευή μονάδων, από τους ίδιους “επενδυτές”, καταδεικνύει τον άμεσο κίνδυνο μεσοπρόθεσμης εγκατάλειψης της αγροτικής παραγωγής από πολλούς αγρότες, με δεδομένη την ποιοτική υποβάθμιση των καλλιεργούμενων εδαφών της περιοχής, και μάλιστα εδαφών υψηλής γεωργικής παραγωγικότητας!
γ) Οι 4 μονάδες που πρόκειται να λειτουργήσουν εντός του Εθνικού μας Πάρκου και μέσα στο κάμπο του Ευηνοχωρίου πρόκειται να εκπέμπουν ετησίως περίπου 55 τόνους οξειδίων του αζώτου (NOx) στην ευρύτερη περιοχή μας (Πηγή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, οι ρύποι αυτοί αντιστοιχούν στους ρύπους που εκλύονται από την ετήσια λειτουργία 35.000 πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων κατηγορίας Εuro 6.
δ) Η αδειοδοτική διαδικασία, γεμάτη με σοβαρές παραβλέψεις, ύποπτες διοικητικές παραλείψεις και παραβιάσεις νομικών διατάξεων και κοινών υπουργικών αποφάσεων, από την αρχή μέχρι το τέλος της, είναι πολλαπλά άκυρη, παράτυπη και παράνομη!

Οι ΜΠΕ των επενδυτών είναι σε όλη τους την έκταση, επιστημονικά διάτρητες (παράθεση πλασματικών, παραπλανητικών, αυθαίρετων και αντιφατικών δεδομένων, απόκρυψη πραγματικών δεδομένων, με πληθώρα κραυγαλέων λαθών και παράθεση παραπλανητικών συμπερασμάτων).
➨ Χωρίς θετική γνωμοδότηση του Διοικητικού του Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Αιτωλικού .
➨ Χωρίς ειδική ορνιθολογική μελέτη, υποχρέωση των μελετητών του έργου που δεν έγινε και δεν παραδόθηκε ποτέ!
➨ Χωρίς συζήτηση και γνωμοδότηση της αντίστοιχης Επιτροπής Περιβάλλοντος Φυσικών Πόρων της Αιρετής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (γεγονός που καθιστά την αδειοδότηση κατάφωρα παράνομη και παράτυπη).
➨ Οι αρχικές περιβαλλοντικές μελέτες δεν παρουσιάζουν καμία βιώσιμη εναλλακτική λύση, που εξέτασαν και απέρριψαν, ως προς τη θέση εγκατάστασης του έργου, όπως ο νόμος και οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις επιβάλουν (Οικ. 170225/27 Ιαν 2014 και Παράρτημα 02 αυτής, υποπαράγραφοι 7.1,7.2).
➨ Οι τροποποιήσεις των αρχικά εγκεκριμένων μελετών που ακολούθησαν, ολοφάνερα, αποτελούν προϊόν προμελετημένου σχεδίου εκ μέρους των επενδυτών (απόλυτα συντονισμένες ως προς το περιεχόμενο και τον χρόνο) και οδηγούν σε πλήρη ανατροπή του αρχικά αδειοδοτημένου έργου!
➨ Οι τροποποιήσεις των αρχικά εγκεκριμένων μελετών ακυρώνουν, έτσι, και το μοναδικό, αν και αναληθές, επιχείρημα, το οποίο και επικαλέστηκαν, για την εξασφάλιση της αρχική τους αδειοδότησης, εκείνο της εγγύτητας των μονάδων τους στην πρώτη ύλη των διφασικών ελαιοτριβείων της περιοχής μας.
➨ Η νέα πρώτη ύλη, μετά τις τροποποιήσεις του έργου (φυτικά έλαια ή τηγανέλαια) θα είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος της εισαγόμενη από ξένες χώρες! Επομένως, παραβιάζουν ευθέως τη σχετική υπουργική απόφαση και το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο, που υποχρεώνει την πλήρη και επαρκή αιτιολόγηση της θέσης εγκατάστασης των μονάδων σε κάθε επιλεγμένη θέση, πολύ περισσότερο, μάλιστα, εντός του Εθνικού Πάρκου.
➨ Οι τροποποιημένες μελέτες τους, προκειμένου να αιτιολογήσουν (υποχρεωτικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Οικ. 170225/27 Ιαν 2014 και Παράρτημα 02 αυτής) και την μηδενική λύση (δηλ. την τελική λειτουργία ή όχι της “επένδυσης”) δεν διστάζουν προκλητικά να μιλήσουν για την συνεισφορά αυτής, μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας, στην αναγκαία «αναζωπύρωση και οικονομική τόνωση της τοπικής οικονομίας» του «ορεινού και μειονεκτικού τόπου» μας!!! 
➨ Οι τροποποιημένες μελέτες τους αποκρύπτουν παντελώς την έκλυση ιδιαίτερα σημαντικών ποσοτήτων θερμικής ενέργειας στο περιβάλλον των μονάδων, όταν είναι γενικότερα γνωστό ότι η διαδικασία καύσης συνθετικού αερίου ή τελικά βιορευστών παράγουν ποσότητες θερμότητας, ενεργειακά ισοδύναμες ή και μεγαλύτερες από εκείνες της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Το τελευταίο γεγονός έχει οδηγήσει στο να χαρακτηρίζονται τέτοιες επενδύσεις ως μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Η ελεύθερη έκλυση σημαντικότατων ποσοτήτων θερμότητας στο συγκεκριμένο ευαίσθητο μικροκλίμα του Εθνικού Πάρκου θα το επηρεάσει ιδιαίτερα αρνητικά. Και αυτή η συνέπεια, όχι απλά δεν μελετάται, αλλά προκλητικά αποκρύπτεται!
➨ Οι τροποποιημένες μελέτες τους αποκρύπτουν κάθε άλλη σημαντική πηγή ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή μας (πχ. Πυρηνελαιουργείο, Βιομηχανία Άλατος κτλ.), ενώ χαρακτηριστικά επισημαίνουν ότι «δεν υπάρχει βιοτεχνική – βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή μας» και ότι «η μοναδική πηγή ρύπανσης είναι οι αέριοι ρύποι που προκύπτουν από την κίνηση των οχημάτων στο Εθνικό οδικό δίκτυο Ναυπάκτου -Λιδορικίου και στο υφιστάμενο δευτερεύον Εθνικό δίκτυο Άμφισσας- Λιδορικίου»!!!
➨ Οι τροποποιημένες περιβαλλοντικές μελέτες τους δεν διστάζουν να χαρακτηρίσουν τον εύφορο κάμπο του Ευηνοχωρίου και την ευρύτερη περιοχή μας ως «περιοχή βοσκοτόπων», τη γη μας ως «μη καλλιεργήσιμη αγροτική γη» και το έδαφός μας ως «βραχώδες», σημειώνοντας την παντελή «απουσία από αυτό μοναδικών, σπάνιων ή υπό εξαφάνιση ειδών»!!!
➨ Οι τροποποιήσεις των μελετών υπόσχονται ανύπαρκτες θέσεις εργασίας, όταν αποκρύπτουν ότι οδηγούν πρακτικά στον μηδενισμό τους, σε σχέση με εκείνες των αρχικά αδειοδοτημένων μελετών τους: οι μονάδες καύσης βιορευστών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι (ευρέως γνωστό) πλήρως αυτοματοποιημένες!

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ

Οι παρακάτω υπογράφοντες, ο εκπρόσωπος του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, οι εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων και οι πολίτες του Δήμου Μεσολογγίου

ΖΗΤΑΜΕ
Την άμεση παύση των οικοδομικών εργασιών, την ανάκληση της αδειοδότησης λειτουργίας των μονάδων από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και την οριστική ακύρωση των καταστροφικών για την περιοχή μας έργων.
Είμαστε αντίθετοι στις μονάδες καύσης βιορευστών στον κάμπο του Ευηνοχωρίου. Είμαστε αντίθετοι στη δημιουργία τέτοιων μονάδων εντός και πλησίον του προστατευόμενου από τις διεθνείς συνθήκες Natura και Ramsar Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ
Να προχωρήσετε άμεσα σε ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ, ώστε οι μονάδες αυτού του είδους να εγκαθίστανται μέσα σε βιομηχανικές ζώνες με αυστηρές προδιαγραφές και μακριά από προστατευόμενους χώρους και κατοικημένες περιοχές, για να μην ζούμε με τη συνεχή διακινδύνευση του οικοσυστήματος και της ίδιας της ζωής μας.
Περιμένουμε άμεσα την ανταπόκρισή σας και τον ορισμό συνάντησης μαζί σας, για να καθορίσουμε και εμείς την παραπέρα στάση μας.

Οι υπογράφοντες

1. Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου 
2. Δικηγορικός Σύλλογος Μεσολογγίου
3. Ιατρικός Σύλλογος Μεσολογγίου
4. Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου 
5. Οδοντιατρικός Σύλλογος Αιτωλοακαρνανίας 
6. Φαρμακευτικός Σύλλογος Αιτωλοακαρνανίας
7. Εργατικό Κέντρο Μεσολογγίου 
8. Α’ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας
9. Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Μεσολογγίου 
10. Λαϊκή Συσπείρωση Μεσολογγίου 
11. Λαϊκή Ενότητα Μεσολογγίου 
12. Αλιευτικός Σύλλογος Αιτωλικού «Ο προφήτης Ηλίας» 
13. Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νεοχωρίου 
14. Σωματείο Εργαζομένων Γ.Ν. Μεσολογγίου «Χατζηκώστα»
15. Φιλοκαλλιτεχνικός Σύλλογος Μεσολογγίου
16. Σύλλογος «Οι φίλοι της Μουσικής “Διονύσιος Σολωμός”»
17. Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

Ο Ευάγγελος Παπαγεωργίου με τον Μάριο Παπαθεοδώρου, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου – Αιτωλικού και Συντονιστή της Επιτροπής Αγώνα όλων των φορέων της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για το θέμα της κατασκευής της μονάδας καύσης βιορευστών μέσα στο Εθνικό Πάρκο Μεσολογγίου.

Related Posts