Μπορεί με απόφασή της, η ΔΕΥΑ Αγρινίου να ανέδειξε προσωρινό μειοδότη του έργου της επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού του Αγρινίου και ο  Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να επικύρωσε τελικά τις αποφάσεις της, όμως όπως εξελίσσονται οι διαδικασίες φαίνεται ότι το έργο έχει πολύ δρόμο μπροστά του.

Και τούτο διότι έχει κατατεθεί προσφυγή διαγωνιζόμενης εταιρείας στο ΣτΕ για ασφαλιστικά μέτρα κατά των αποφάσεων της ΔΕΥΑ η οποία αναμένεται να συζητηθεί στις 12 Ιουλίου 2017. Μάλιστα η ΔΕΥΑΑ όρισε και  Νομικό Παραστάτη για τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων στο ΣτΕ  ενώπιον του Δ΄ Τμήματος  ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ διότι όπως ισχυρίζεται «η προσφεύγουσα εταιρεία με τις πράξεις και τις παραλήψεις της προσπάθησε να νοθεύσει τον υγιή ανταγωνισμό».

Βεβαίως η προσφυγή μιας εταιρείας στο συμβούλιο της Επικρατείας αγγίζει, αν δεν κάνουμε λάθος, το ποσό των 50.000 ευρώ που σημαίνει, ή ότι έχει ισχυρά επιχειρήματα ή ότι διεκδικεί με σθεναρότητα το συγκεκριμένο έργο, μιας και είναι η εταιρεία με τη χαμηλότερη προσφορά Πάντως όπως κι αν είναι, ένα είναι  το σίγουρο, ότι  το έργο της επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού του Αγρινίου, όχι μόνο δεν προχωράει αλλά  δεν πρόκειται να ξεκινήσει παρότι έχει  αναδειχθεί  προσωρινός μειοδότης,  μέχρι  να εκδοθεί η απόφαση του ΣτΕ.