Quantcast

Φραμάκης σε Κατσιφάρα:Κακοπληρωτές ή κουβαρντάδες με ξένα κόλλυβα!

Ζήτημα χρηστής και συνετής διαχείρισης των οικονομικών της Π.Δ.Ε θέτει ο Περιφερειακός Σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης κ.Νεκτάριος Φαρμάκης, με επερώτηση που απευθύνει στον Περιφερειάρχη και το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ο κ.Φαρμάκης, με την επερώτησή του αναφέρεται σε πληρωμή ποσού 307.000 € περίπου , που αφορούσαν σε εξόφληση έργου της πρώην Ν.Α Αιτωλοακαρνανίας για το δρόμο Παραβόλα – Λαμπίρι, που εκτελέσθηκε το 2008. Ο Αιτωλοακαρνάνας Περιφερειακός Σύμβουλος, με την επερώτησή του επισημαίνει ότι το εν λόγω ποσό πληρώθηκε στην ανάδοχο εταιρεία το 2012 ενώ η απαίτηση είχε εκχωρηθεί σε Τραπεζικό Ίδρυμα, το οποίο μάλιστα , το 2011 είχε εισπράξει από την Περιφέρεια και για το λόγο αυτό, έναντι της συνολικής οφειλής, το ποσό των 47.000 € περίπου. Έτσι δύο είναι οι πιθανές εξηγήσεις : ή κακώς πληρώθηκε το ποσό των 47.000 € προς το Τραπεζικό Ίδρυμα ή κακώς πληρώθηκε το ποσό των 390.000 € περίπου προς την κατασκευαστική εταιρεία (307.000 συν τόκοι). Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ζημία σε βάρος της Περιφέρειας! Το χειρότερο δε σενάριο είναι να πληρωθεί το εν λόγω έργο δύο φορές, αφού σύμφωνα με πληροφορίες κρίθηκε από το Δικαστήριο ότι κακώς πληρώθηκε η τεχνική εταιρεία και ότι η Περιφέρεια καλείται να πληρώσει επιπλέον 260.000 € προς το ως άνω Πιστωτικό Ίδρυμα.

Με την επερώτησή του ο κ.Φαρμάκης προσπαθεί να διαλευκάνει το πώς χειρίστηκε η Περιφερειακή Αρχή την εν λόγω υπόθεση, ούτως ώστε να μην υπάρχουν σκιές ως προς την διαχείριση των οικονομικών, γι’ αυτό και καταλήγει ερωτώντας «Θεωρείτε ότι υπήρξε χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των υποχρεώσεων της Π.Δ.Ε ως προς αυτή την περίπτωση;»

Όπως και να έχει, η υπόθεση απασχόλησε ήδη τη Δικαιοσύνη , η οποία αποφάνθηκε επί των νομικών ζητημάτων που υπάρχουν και καλεί την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να καταβάλλει επιπλέον 260.000 €. Τεράστια ζημιά για την Περιφέρεια….

Εκτός όμως από αυτά υπάρχει και το ζήτημα της συνετής διαχείρισης των χρημάτων του πολίτη της Π.Δ.Ε και γενικώς της χρηστής διοίκησης. Οι απαντήσεις αναμένονται με ενδιαφέρον, ακόμα περισσότερο και από τις δικαστικές αποφάσεις…

  • «Πληρωμή της 5ης εντολής πληρωμής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας συνταχθείσας την 26-11-2008 που αφορούσε στο έργο «Βελτίωση οδού Παραβόλας – Λαμπίρι (Καλλιθέα) Ν. Αιτ/νίας.Τμήμα Παραβόλα – Καλλιθέα (Β΄ Φάση)»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως γνωστόν, μετά τον Καλλικράτη, υπεισήλθε στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργηθέντων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Περιήλθε σε γνώση μου γεγονός το οποίο εγείρει ερωτηματικά ως προς την διαχείριση οφειλών της Π.Δ.Ε ως διαδόχου της Ν.Α Αιτωλοακαρνανίας.

Αναφέρομαι στην πληρωμή της 5ης εντολής πληρωμής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας συνταχθείσας την 26-11-2008 που αφορούσε στο έργο «Βελτίωση οδού Παραβόλας – Λαμπίρι (Καλλιθέα) Ν. Αιτ/νίας.Τμήμα Παραβόλα – Καλλιθέα (Β΄ Φάση)» με ανάδοχο ιδιωτική τεχνική εταιρεία, ποσού 307.400,00 € με Φ.Π.Α.

Με την από 16-12-2008 Σύμβαση Εκχωρήσεως – Ενεχυράσεως Απαιτήσεων μεταξύ τραπεζικής εταιρείας και της ως άνω αναδόχου, συστήθηκε ενέχυρο και εκχωρήθηκαν οι απαιτήσεις της εταιρείας που απέρρεαν από την ως άνω 5η εντολή πληρωμής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας, ποσού 307.400,00 € με Φ.Π.Α., πλέον τόκων, καρπών, ωφελημάτων και πάσης φύσεως δικαιωμάτων, προς την Τράπεζα.

Επισημαίνεται εδώ ότι η αναγγελία της εκχώρησης φέρεται να επιδόθηκε στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας, την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Αιτωλοακαρνανίας, την Οικονομική Διεύθυνση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας, την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Την 23-6-2011 (ήδη είχε αναλάβει την διοίκηση της Π.Δ.Ε η νυν Περιφερειακή Αρχή) εξεδόθη τραπεζική επιταγή της Π.Δ.Ε προς την ως άνω Τράπεζα, ποσού 47.158,54 €, η οποία και πληρώθηκε. Με αυτό τον τρόπο εμπράκτως αναγνωρίσθηκε η οφειλή της ΠΔΕ προς το εν λόγω Τραπεζικό Ίδρυμα (307.400,00 € με Φ.Π.Α., πλέον τόκων κλπ).

Ωστόσο, το 2015 η ΠΔΕ γνωστοποίησε στο εν λόγω Τραπεζικό Ίδρυμα ότι έχει γίνει πλήρης εξόφληση της εντολής πληρωμής που αφορούσε τις εκχωρηθείσες ως άνω απαιτήσεις, κατόπιν κατάσχεσης που επέβαλλε στην ΠΔΕ ο ίδιος ο εκχωρητής (τεχνική εταιρεία)!!!! Φέρεται λοιπόν να εισπράχθηκε το 2012 από την εν λόγω τεχνική εταιρεία συνολικό ποσό 394.751,50 € (κεφάλαιο 307.400 € + τόκοι έως 26-1-2012, 87.351,50 €), το οποίο αφορούσε στην εκχωρηθείσα ως άνω 5η εντολή πληρωμής.

Για την εν λόγω υπόθεση γνωρίζω ότι έχει ασκηθεί αγωγή με την οποία ζητείται από την Π.Δ.Ε το ποσό των 260.241,46 € (307.400,00 € – 47.158,54 € που καταβλήθηκαν)  νομιμοτόκως από 27-11-2008. Πληροφορούμαι μάλιστα ότι εξεδόθη σχετική απόφαση από τη Δικαιοσύνη.

Πέραν του νομικού ζητήματος που κρίθηκε από τη Δικαιοσύνη, ανακύπτουν και πολιτικά ζητήματα που οφείλουν να ξεκαθαρισθούν για να μην υπάρχουν σκιές ως προς τη διαχείριση των οικονομικών της Περιφέρειας αλλά και για να μην βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να «διπλοπληρώνουμε» οφειλές, από τα χρήματα των πολιτών.

                Για την πολιτική διαλεύκανση της εν λόγω υπόθεσης ερωτάται η Περιφερειακή Αρχή και οι αρμόδιες Υπηρεσίες :

  • Είχατε γνώση της εκχώρησης που είχε λάβει χώρα μεταξύ του Τραπεζικού Ιδρύματος και της τεχνικής εταιρείας;
  • Αν είχατε γνώση, για ποιο λόγο πληρώσατε την εν λόγω εντολή πληρωμής προς την ως άνω τεχνική εταιρεία;
  • Ασκήθηκε ανακοπή κατά της κατάσχεσης που επιβλήθηκε λόγω της ύπαρξης συμβάσεως εκχώρησης;
  • Αν αρνούμαστε ως Π.Δ.Ε την όποια οφειλή μας προς την Τράπεζα, για ποιο λόγο της κατεβλήθη το ποσό των 47.158,54 €, το 2011;
  • Υπάρχει κίνδυνος να διπλοπληρωθεί το ως άνω ποσό των 307.400 €, σε περίπτωση που κριθεί ότι το εν λόγω ποσό οφείλεται προς το Τραπεζικό Ίδρυμα;
  • Σε κάθε περίπτωση, και αν εμμείνουμε στη θέση ότι δεν οφείλεται το εν λόγω ποσό, γιατί δεν έχει ακόμα ασκηθεί αγωγή κατά του εν λόγω Τραπεζικού Ιδρύματος προς αναζήτηση του ως άνω ποσού των 47.158,54 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέν;
  • Θεωρείτε ότι υπήρξε χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των υποχρεώσεων της Π.Δ.Ε ως προς αυτή την περίπτωση;

Related Posts