∆ήµος Άκτιου-Βόνιτσας-Προσλήψεις 20 ατόμων

Ο ∆ήµος Άκτιου-Βόνιτσας ύστερα από την 272/2016 απόφαση του ∆.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και πέντε(5) ηµεροµίσθια κατ’ άτοµο το µήνα, συνολικού αριθµού είκοσι(20) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθµό ηµεροµισθίων:

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙ ΣΘΙΩΝ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 20 ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 5 ΤΟΥ Ν.2527/1997) 5 ΑΝΑ ΜΗΝΑ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1. Κυρωµένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας. 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν την αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου Άκτιου-Βόνιτσας (∆/νση: Ε.∆εληγιώργη, Βόνιτσα, τηλ: 2643360116) εντός πέντε(5) ηµερών από την επόµενη της ανάρτησης στο ∆ιαδίκτυο και αρµόδιος υπάλληλος για την παραλαβή είναι η κ. Αργυρού Ασπασία κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Related Posts

Ρυθμίσεις απορρήτου
ΌνομαΕνεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Μπισκότα
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.