Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας ανακοινώνεται ότι,  με το υπ΄αριθμ. ΦΕΚ 520/9-5-2018 (Τεύχος Γ΄),  διορίσθηκε και αναλαμβάνει υπηρεσία στις  18/5/2018 Ειδικευμένη ιατρός Παιδιατρικής, Επιμελητής Β΄, η οποία θα στελεχώσει την Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου μας.                                                                                             

 Για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη αναφορικά με προσλήψεις ιατρικού  προσωπικού, θα σας ενημερώσουμε σχετικά.