ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απαντά ο δήμος Θέρμου-Το “κυνήγι μαγισσών” καλά κρατεί από τον κ. Θ. Κασόλα

  • Ο Δήμος θέρμου απαντά στα όσα είπε ο Θ.Κασόλας ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Στην προσπάθειά του να υποβαθμίσει κάθε είδους δραστηριότητα του Δήμου Θέρμου ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Θ. Κασόλας προέβη σε μία ακόμη δημοσίευση μηδενιστικού τύπου για τα τεκταινόμενα στον Δήμο Θέρμου, πράγμα, βέβαια, που συνεχίζει να κάνει ακατάπαυστα. Θα ήταν είδηση, εξάλλου, να κάνει διαφορετικά. Αυτή τη φορά σειρά είχε η ιστοσελίδα του Δήμου Θέρμου. Έτσι λοιπόν, προέβη στην απαρίθμηση μιας σειράς σχετικών παρατηρήσεων, παραγνωρίζοντας πολλά βασικά στοιχεία που θα έπρεπε να λάβει υπόψη του, παρότι τα γνωρίζει ο ίδιος και έχουν συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η νέα ιστοσελίδα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη και λογικό είναι, ωσότου δημιουργηθεί η τελική μορφή της, να περιλαμβάνει στοιχεία από το οπτικοακουστικό υλικό που περιείχε η παλιά αντίστοιχη ιστοσελίδα, καθώς λόγω του ότι η παλιά ιστοσελίδα δεν πληρούσε τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές και έπαψε να λειτουργεί εδώ και καιρό, έγινε μεταφορά του υλικού της στη νέα ιστοσελίδα. Κι αυτό, ως προσωρινή λύση, οπότε λογικό είναι να υπάρχουν στοιχεία για τα οποία απαιτείται επικαιροποίηση, η οποία θα γίνει οσονούπω. Όπως επίσης ότι και η εμφανιζόμενη ταξινόμηση των ενοτήτων βρίσκεται σε εξέλιξη και θα τροποποιηθεί βάσει των διαθέσιμων στοιχείων.

Είναι γνωστό ότι ο Δήμος δεν διέθετε το υλικό που ήταν απαραίτητο για τον εμπλουτισμό της νέας ιστοσελίδας, οπότε έπρεπε αυτό να δημιουργηθεί ουσιαστικά σχεδόν εξ’ αρχής, πράγμα που ενέχει μεγάλες  δυσκολίες με δεδομένα αφενός την υποστελέχωση του Δήμου, ή μάλλον την ανυπαρξία των αντίστοιχων απαιτούμενων δομών και του ελάχιστου έστω εξειδικευμένου προσωπικού, και αφετέρου τη μη ύπαρξη έτοιμου  σχετικού υλικού προς διάθεση από συλλογικούς φορείς ή και από ιδιώτες που να αφορά το απαιτούμενο εύρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας κυρίως σε ό,τι αφορά τα ιδιαίτερα πλούσια χαρακτηριστικά της περιοχής αναφορικά με τα φυσικά στοιχεία και τα ανθρωπογενή της μνημεία.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, είναι λογικό να έχει υπάρξει μια απαραίτητη πίστωση χρόνου ωσότου συγκεντρωθεί, ταξινομηθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα το σύνολο του απαιτούμενου υλικού, τόσο αυτό που αναφέρεται στην υποχρέωση του Δήμου όσο και αυτό που αναφέρεται στην υποχρέωση του αναδόχου στον οποίο ανατέθηκε η κατασκευή της ιστοσελίδας. Εάν ήταν εύκολο, εξάλλου, να γίνει αυτό σε ελάχιστο χρόνο, θα είχε γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Το ότι κάτι τέτοιο επιχειρείται τώρα είναι κάτι που σκοπίμως υποβαθμίζεται από τον κ. Θ. Κασόλα και ούτε καν γίνεται έστω μια θετική αναφορά σ’ αυτό. Ούτε λόγος, επίσης, στο ότι η νέα ιστοσελίδα έχει βασιστεί στην πλέον σύγχρονη τεχνολογία, είναι πολύ εύχρηστη, ώστε να μπορεί γρήγορα και με πολύ απλό τρόπο να προβαίνει σε ανάρτηση ενός στοιχείου ένας υπάλληλος εξασφαλίζοντας έτσι αμεσότητα και κέρδος χρόνου σε εργατοώρες και έχει δυνατότητα αναβάθμισης όποτε αυτό απαιτηθεί από την εξέλιξη των τεχνολογικών δεδομένων. 

Πρέπει, επιπλέον, να αναφερθεί εδώ ότι η νέα ιστοσελίδα, ακόμη και σ’ αυτό το μεταβατικό στάδιο ως την ολοκλήρωσή της, είναι απολύτως λειτουργική αναφορικά με τα βασικά στοιχεία που πρέπει να πληροί μια ιστοσελίδα ενός Δήμου και που αναφέρονται στις λειτουργίες του Δήμου που σχετίζονται με τη δημοσιότητα καθώς και στην πληροφόρηση του δημότη για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τον Δήμο. Αναφορικά με το πεδίο της πληροφόρησης σχετικά με το τουριστικό ενδιαφέρον της εν λόγω περιοχής, πρέπει να τονιστεί ότι, παρότι η βασική ιστοσελίδα ενός Δήμου δεν μπορεί και δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνει στο σύνολό του το εν λόγω πεδίο – πράγμα που απαιτεί διαφορετικές προδιαγραφές, δομή και φυσικά αντίστοιχο οικονομικό κόστος –  στη νέα ιστοσελίδα του Δήμου Θέρμου θα υπάρχει αναφορά και στο πεδίο αυτό με μεγάλο εύρος αντίστοιχων αναφορών. 

Δεν θα σταθούμε, βέβαια, σε ειρωνικές αναφορές του τύπου «ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ» που περιλαμβάνονται στο εν λόγω δημοσίευμα του κ. Θ. Κασόλα, καθώς για να τοποθετηθεί κάποιος υπεύθυνα επ’ αυτού θα έπρεπε να γνωρίζει απλούστατες κινήσεις λειτουργίας της ιστοσελίδας, όπως το διπλό «κλικ» πάνω στον χάρτη όπου παρουσιάζονται όλες οι Τοπικές Κοινότητες, ώστε να μεγαλώσει ο χάρτης και να εμφανιστεί όποια Τοπική Κοινότητα επιθυμεί ο χρήστης, πράγμα που έχει γίνει για λόγους μεγαλύτερης χρηστικότητας.

Επιπλέον, ο κ. Θ. Κασόλας αναφέρεται ψευδώς ότι δαπανήθηκε ποσό  20.000,00 €, που αφορά το σύνολο της συμφωνηθείσας αμοιβής του ιδιώτη στον οποίο ανατέθηκε η κατασκευή της ιστοσελίδας και ο εμπλουτισμός της, μικρό μέρος του οποίου έχει δαπανηθεί ως τώρα και το υπόλοιπο θα εξοφληθεί στο σύνολό του μετά την παράδοση του συνόλου του έργου. Πρέπει να διευκρινιστεί εδώ, ωστόσο, ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην υποχρέωση του αναδόχου η συγκέντρωση όλου του πλήθους του απαιτούμενου υλικού που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα – πράγμα που δεν θα ήταν δυνατό, εξάλλου, αλλά κι αν ακόμη επιχειρούνταν κάτι τέτοιο θα κόστιζε υπέρογκα ποσά – καθώς μεγάλο μέρος αυτού, με το οποίο συναρτάται το όλο έργο, πρέπει να το παράσχει ο Δήμος.

Θα πρέπει να τονιστεί εδώ, βέβαια, ότι ο κ. Θ. Κασόλας, αναφέρεται στο σύνολο του προαναφερόμενου ποσού, παραγνωρίζοντας ότι αφαιρουμένων των πάσης φύσεως κρατήσεων που αντιστοιχούν στο ποσό αυτό, και οι οποίες είναι ιδιαίτερα υψηλές  λόγω της φύσης του έργου (παροχή υπηρεσίας), η τελική καθαρή αμοιβή του αναδόχου θα ανέλθει σε ποσό μειωμένο κατά περίπου 60% και πλέον από το προαναφερόμενο ποσό.

Παραλείπει, βέβαια, ηθελημένα, ο κ. Θ. Κασόλας να αναφέρει ότι ο ανάδοχος του εν λόγω έργου προβαίνει σε παροχές προς τον Δήμο, οι οποίες δεν προκύπτουν από την εν λόγω σύμβαση, χωρίς να έχει απαιτήσει ουδεμία αμοιβή γι’ αυτό, καθότι κατασκεύασε και συντήρησε τη μεταβατική ιστοσελίδα του Δήμου για χρονικό διάστημα περί το ένα έτος από τη στιγμή που «έπεσε» η παλιά ιστοσελίδα κι ακόμη ότι το τελευταίο τετράμηνο προβαίνει στην ανάρτηση κάθε είδους στοιχείων για λογαριασμό του Δήμου.   

Είναι προφανές ότι εσκεμμένα ο κ. Θ. Κασόλας αναφέρεται επανειλημμένα τόσο στο προαναφερόμενο ποσό όσο και στην όποια μικρή καθυστέρηση έχει δημιουργηθεί για την ολοκλήρωση της ιστοσελίδας, αποκρύπτοντας μεθοδευμένα όλες τις επιμέρους παραμέτρους, όπως εξηγούνται παραπάνω, με στόχο τη δημιουργία αρνητικών εντυπώσεων για τη δημοτική αρχή στους αδαείς. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι το αποτέλεσμα που θα παραχθεί στο τέλος θα είναι όχι μόνο αντάξιο του οικονομικού κόστους που θα δαπανηθεί για την εν λόγω ιστοσελίδα, αλλά, αν αυτό τιμολογούνταν με βάση την αξία του πλήθους και της σημασίας των στοιχείων και των πληροφοριών που θα περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα, θα ήταν ασύγκριτα μεγαλύτερο από το ποσό που θα δαπανηθεί γι’ αυτόν τον σκοπό, πράγμα που θα αποτελέσει την καλύτερη απάντηση στον κατά πάντα και διά πάντα αμφιβάλλοντα κ. Θ. Κασόλα.

Ακόμη, είναι γνωστές στον κ. Θ. Κασόλα οι κραυγαλέες ανεπάρκειες στον Δήμο Θέρμου σε δομές και εξειδικευμένο προσωπικό σε όλους τους τομείς και η πλήρης απουσία προσωπικού σε υπηρεσίες που σχετίζονται με την προβολή του τόπου, πράγμα που ξεπερνιέται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ακάματη προσφορά κάποιων ανθρώπων της δημοτικής αρχής, η οποία παρέχεται στο πλαίσιο του εθελοντισμού. Αυτό, βέβαια, δεν εμποδίζει τον κ. Θ. Κασόλα να κρίνει και να κατακρίνει επί παντός επιστητού ως ο Δήμος Θέρμου να διαθέτει υπηρεσίες αντίστοιχες των δομών κάθε υπουργείου για κάθε ζήτημα που ο ίδιος μετ’ επιτάσεως και με περισπούδαστες εκφράσεις κάθε φορά, αγνοώντας και υποβαθμίζοντας συστηματικά το μεγάλο έργο που παράγεται από τον Δήμο παρά τις πολλές αντιξοότητες, έργο ασύγκριτα μεγαλύτερο αναλογικά με τις αντικειμενικές δυνατότητες σε δομές και προσωπικό.

Και όλα αυτά, μάλιστα, τη στιγμή που η όλη προσφορά του κ. Θ. Κασόλα τα λίγα τελευταία χρόνια που αποφάσισε να ασχοληθεί με τα κοινά του τόπου του, (καθώς όλα τα προηγούμενα πολλά χρόνια τον Δήμο τον χρησιμοποίησε – αριστοτεχνικά, είναι αλήθεια – ως μέσο οικονομικής ανέλιξής του), εξαντλείται μόνιμα στον καταγγελτικό λόγο εναντίον του Δημάρχου και της δημοτικής πλειοψηφίας και στην πλήρη άρνηση για θετική συνεισφορά εκ μέρους του στις δράσεις του Δήμου. Επιπλέον, ο κ. Θ. Κασόλας έχει επιδοθεί – με αξιοζήλευτη επιμονή, είναι αλήθεια – σε ένα ανελέητο κυνήγι μαγισσών. Ένα κυνήγι που δεν μπορεί, δυστυχώς για τον ίδιο, να τον οδηγήσει στον προσδοκώμενο θησαυρό, καθώς αυτός κάθε φορά αποδεικνύεται «άνθρακες». Αυτό θα συμβεί άλλη μία φορά και για το εν λόγω ζήτημα. Ας κάνει λίγη υπομονή.

Από το Γραφείο του Δημάρχου Θέρμου

Related Posts

Ρυθμίσεις απορρήτου
ΌνομαΕνεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Μπισκότα
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!! | agriniosite.gr