Δημοπρασία καυσόξυλων στο Δασαρχείο Θέρμου!

  • Σε πλειοδοτική δημοπρασία θα βγουν καυσόξυλα προερχόμενα από παράνομες υλοτομίες

Ειδικότερα, εκτίθενται σε πρόχειρη πλειοδοτική δημοπρασία προς εκποίηση τα κατασχεθέντα από την Δασική Αρχή του Δασαρχείου Αγρινίου, καυσόξυλα Πουρναριού και Κουμαριάς εκ δημοσίου δάσους ανερχόμενα σε δύο (2) χωρικά κυβικά μέτρα ευρισκόμενα εις χείρας του μεσεγγυούχου κ. Κουμπούρα Σωτηρίου του Αθανασίου κατοίκου Ναυπάκτου Δήμου Ναυπάκτου. υπό τους εξής όρους και υποχρεώσεις:

1. Στην δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος έμποροι δασικών προϊόντων ή και ιδιώτες με την επισήμανση ότι οι τελευταίοι, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εκποιούμενα προϊόντα μόνο για ιδία κατανάλωση, απαγορευμένης της εμπορίας τους σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις και ειδικά με το Π.Δ. 186/1993 περί Κ.Β.Σ. Η συμμετοχή δασικών υπαλλήλων απαγορεύεται σύμφωνα με το άρ. 107 παρ. ιστ΄ Ν. 4057 “Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου” (ΦΕΚ/Α/54/2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Η δημοπρασία θα γίνει συνολικά για την παραπάνω ποσότητα δασικών προϊόντων ως έχουν και έτσι υπολογίζονται και οι προσφορές των πλειοδοτών.

3. Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των εξήντα 60,00 € για το σύνολο των εκποιουμένων κατασχεθέντων. Η τιμή που τελικά θα επιτευχθεί επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 13% .

4. Μετά την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και μετά την κατάθεση στον ενεργούντα την δημοπρασία υπάλληλο ή στο Δασαρχείο ή Δασονομείο της απόδειξης κατάθεσης στην Τράπεζα της Ελλάδος για το σύνολο του εκπλειστηριάσματος και μετά την καταβολή στον δικαιούχο των τυχόν οριζομένων δαπανών μεταφοράς και φύλαξης των κατασχεθέντων το Δασαρχείο εκδίδει έγγραφη πιστοποίηση αγοράς των δασικών προϊόντων, στο όνομα του τελευταίου πλειοδότη, δυνάμει της οποίας αυτός θα παραλάβει στην κατοχή και κυριότητά του τα εκποιούμενα, με δικές του δαπάνες και υπ’ ευθύνη του, με την υποχρέωση να συμμορφωθεί με τις σε αυτή οριζόμενες διατάξεις και προθεσμίες παραλαβής. Η μεταφορά τους θα συνοδεύεται από δελτίο μεταφοράς που θα εκδώσει το Δασαρχείο, το οποίο για την περίπτωση των ιδιωτών θα έχει ως τόπο προορισμού τον τόπο κατοικίας τους σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωσή τους (σε περίπτωση αμφιβολιών, ο τόπος κατοικίας θα προκύπτει από σχετική βεβαίωση του οικείου Δήμου).

5. Όποιος λαμβάνει μέρος στη δημοπρασία, υποτίθεται ότι έλαβε γνώση της ποιότητας, της κατάστασης και του ποσού των προς εκποίηση δασικών προϊόντων, καθ’ όσον το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ελλιπή αριθμό και ποσό ή κακή ποιότητα αυτών, τα οποία εκποιούνται ως έχουν και ευρίσκονται.

6. Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας απόκειται στον Δασάρχη Αγρινίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 271, παρ. 2 του ΝΔ 86/69, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Η δημοπρασία θα γίνει στο Δασαρχείο Θέρμου, την 13ην Ιουνίου 2017 ήμερα Τρίτη είναι δε μονοήμερος, αρχίζει περί ώρα 11:00 π.μ. και λήγει την 11:30 π.μ. ώρα ακριβώς, εφόσον δεν συνεχίζονται οι προσφορές. Σε περίπτωση που αυτή καταλήξει άγονη ή αναβληθεί για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα ,με τους ίδιους ακριβώς όρους την 20ην Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη 8. Μετά την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας, η παραλαβή και μεταφορά των καυσόξυλων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός μίας εβδομάδας από την διενέργεια της δημοπρασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία. (Διευκρινίσεις σχετικά με την μέτρηση των ποσοτήτων: Στην συγκεκριμένη περίπτωση η μέτρηση της ποσότητας των εκποιουμένων Δασικών προϊόντων έγινε με κατά προσέγγιση εκτίμηση-εμπειρικά).

Related Posts

Ρυθμίσεις απορρήτου
ΌνομαΕνεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Μπισκότα
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.