Επίτιμος Δημότης Ακτίου-Βόνιτσας και απονομή μεταλλίου στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας-Το θέμα στο αυριανό Δ.Σ

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 10 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης  αναφορικά με  την ανακήρυξη ως Επίτιμου Δημότη Ακτίου-Βόνιτσας και την απονομή μεταλλίου του Δήμου στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο, ενώ στην συνεδρίαση θα συζητηθούν και άλλα σημαντικά θέματα.

Θυμίζουμε ότι ο δήμαρχος κ.Αποστολάκης πριν από λίγο καιρό είχε επισξεφθεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας με τον Πρόεδρο να διαβεβαιώνει τον δήμαρχο ότι θα σταθεί αρωγός και θα βοηθήσει όπου χρειαστεί. Μάλιστα κ. Παυλόπουλος αποδέχθηκε την πρόσκληση του κ.Αποστολάκη να επισκεφθεί το Καλοκαίρι τον Δήμο και να παραστεί στις θρησκευτικές εκδηλώσεις ανήμερα της Αγίας Παρασκευής στις 26 Ιουλίου που γίνεται η περιφορά της εικόνας στην Πάλαιρο.

  • ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
1.-Λήψη απόφασης για την ανακήρυξη ως Επίτιμου Δημότη Ακτίου-Βόνιτσας και την απονομή μεταλλίου του Δήμου στον Εξοχότατο Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
2.-Λήψη απόφασης για την ανακήρυξη ως επίτιμου δημότη Ακτίου-Βόνιτσας του συγγραφέα κ. Νικόλαου Βερνύκου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
3.-Έγκριση και ψήφιση δαπάνης στα πλαίσια της φιλοξενίας του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας- αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)…………..
4.-Περί αποδοχής ένταξης και πίστωσης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ -ΒΟΝΙΤΣΑΣ -ΛΕΥΚΑΔΑΣ)» στο ΠΔΕ 2018 και περί αναγκαιότητας εκτέλεσης του έργου και διενέργειας διαγωνισμού, και έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης. (Εισηγητής κ Ασπρογέρακας Νικόλαος)
5.-Περί αναγκαιότητας εκτέλεσης του έργου: «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑΣ και διενέργειας διαγωνισμού. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
6.-Συζήτηση και λήψη Απόφασης για την ανάθεση με διαπραγμάτευση της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019” (Εισηγήτρια  κ. Πανταζή Παναγιώτα)
7.-Τροποποίηση της αρίθ.81/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για ορισμό νέου εκπροσώπου του Δήμου για το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης(ΚΔΒΜ). (Εισηγήτρια  κ. Πανταζή Παναγιώτα)
8.-Έγκριση του πρακτικού δημοπράτησης ΑΓΟΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια  με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ και ανάθεση της προμήθειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, συμφώνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2, εδαφ. α΄, του Ν. 4412/2016. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
9.-Περί  παράτασης μίσθωσης ακινήτου στην περιοχή «Μονοβάλτα» της Τ.Κ. Μοναστηρακίου της ΔΕ Ανακτορίου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
10.-Τροποποίηση του  Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντελής)
11.-Ορισμός συμβούλου για διοικητική παραλαβή προς χρήση Μετατοπισμένων αγωγών Δεξαμενής Ύδρευσης Βόνιτσας και λοιπών μετατοπισμένων δικτύων στα πλαίσια του έργου: «Κατασκευή οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με τον Δυτικό Άξονα Βορρά Νότου. Τμήμα Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 22+500».  (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας Νικόλαος)
12.-Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση Δυτικής και Ανατολικής εισόδου Βόνιτσας», μέχρι 31/12/2018. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
13.-Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων και απρόβλεπτων αναγκών του Δήμου μας(ναυαγοσώστες). (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
14.-Περί έγκρισης επιχορήγησης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
15.-Περί επανεκμίσθωσης αγροτεμαχίου στη θέση Βοιδολίβαδο στη Δ.Κ. Βόνιτσας 5 στρεμμάτων,  η μίσθωση έληξε 20/06/2018. (Εισηγήτρια  κ. Πανταζή Παναγιώτα)
16.-Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Δρόμων – Αποκαταστάσεις – Επούλωση λακκουβών στη θέση ΜΑΡΙΝΕΣ». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας Νικόλαος)
17.-Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.), του έργου:   «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΠΑΛΑΙΡΟΥ – ΠΟΓΩΝΙΑΣ – ΣΤΕΝΟΥ» (Εισηγητής κ. Φραδέλος Κων/νος)
18.-Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Περιοχής Ακτίου». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας Νικόλαος)
19.-Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση οπών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Ανακτορίου». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας Νικόλαος)
20.-Περί έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής Υπηρεσιών και Εργασιών. (Εισηγητής κ. Στούπας)
21.-Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου μας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ, με αντικείμενο το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», στην Αθήνα (ξενοδοχείο Caravel)  στις 10 και 11 Μαΐου 2018.  (Εισηγήτρια  κ. Πανταζή Παναγιώτα)
22.-Περί αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας, λόγω παραίτησης.(Εισηγήτρια κ. Λίτου Σαλλιαρη Βαρβάρα)
23.-Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, λόγω παραίτησης. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
24.-Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου  και καταβολής εξόδων κίνησης. (Εισηγητής κ. Στούπας)
25.-Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

Related Posts

Ρυθμίσεις απορρήτου
ΌνομαΕνεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Μπισκότα
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.