Μνημόσυνο των Ευεργετών και Δωρητών της Ι.Μ. Ναυπάκτου

  • Τήν Κυριακή 29 Ἰανουαρίου, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Δημητρίου καί στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πραγματοποιήθηκε τό Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο τῶν Εὐεργετῶν καί Δωρητῶν τῆς Ἐπαρχίας μας καί ὁ ἐτήσιος Ἀπολογισμός τῶν Ἱδρυμάτων – Κληροδοτημάτων.

Μνημονεύθηκαν οἱ Εὐεργέτες: οἱ Μητροπολίτες Σεραφείμ, Χριστοφόρος καί Δαμασκηνός, οἱ Δημήτριος καί Βασιλική Παπαχαραλάμπους, Γεώργιος καί Μαρία Ἀθανασιάδη-Νόβα, Ἀνδρέας Ἀνδρεόπουλος, Ἀνδρέας Τσάρας, Γεώργιος Καπορδέλης, Ἀνδρέας καί Ἰουλία Κοζώνη, Γαβριήλ Οἰκονόμου, Δημήτριος Ἀσημακόπουλος, Δημήτριος Πλούμης, Ἐπαμεινώνδας καί Αἰκατερίνη Ἀρβανίτη, Εὐθύμιος Βαρδακουλᾶς, Δημήτριος καί Αἴγλη Μπότσαρη, Λεωνίδας καί Πολυξένη Τσώνη, Ἀλτάνη Φλωροπούλου, Ἀθηνᾶ Πλατῆ, Ἰωάννης Φούτζηλας, Παρασκευή καί Μιχαήλ Γαρμανῆ, Ἀριστοτέλης καί Βασιλική Ξανθοπούλου, Ἀριστείδης Καλαρίτης, Ἑλένη Κωταντούλα-Σακελλάρη, Δημήτριος Γαλάνης, Λάμπρος Τζαβέλλας, Λεωνίδας Χαραλάμπους-Κολοκύθας, Νικόλαος Τσάρας, Κωνσταντῖνος Κοζώνης, καί οἱ νεώτεροι Γιάννης Βαρδακουλᾶς καί Ἀντώνιος καί Παναγιώτα Ἀναστασοπούλου.

Τά Ἱδρύματα – Κληροδοτήματα εἶναι τά ἑξῆς:

• Γεωργίου καί Μαρίας Ἀθανασιάδη – Νόβα, • Δημητρίου καί Βασιλικῆς Παπαχαραλάμπους, • Γεωργίου Καπουρδέλη – Ἰωάννου Ξύκη, • Ἀνδρέα Τσάρα, • Ἀνδρέα Κοζώνη, • Γαβριήλ Οἰκονόμου, • Δημητρίου Ἀσημακοπούλου, • Δημητρίου Πλούμη, • Γιάννη Βαρδακουλᾶ, • Λεωνίδα Τσώνη, • Λεωνίδα Κολοκυθᾶ, • καί ἡ κληρονομιά Ἀντωνίου καί Παναγιώτας Ἀναστασοπούλου.

Ὁ Σεβασμιώτατος παρουσίασε σέ γενικές γραμμές τήν κατάσταση τῶν Ἱδρυμάτων – Κληροδοτημάτων, πού εἶναι καλή καί καρποφόρα, ἀφοῦ παρά τίς δυσκολίες ἐξυπηρετοῦνται πρός τό παρόν οἱ σκοποί τῶν εὐεργετῶν.

Ἐπεσήμανε τήν ὑψηλή ἕως ὑπερβολική φορολογία πού ἀποδίδουν στό Κράτος, λέγοντας ὅτι γιά τό 2016 πλήρωσαν φόρους 93.096,82 εὐρώ (ΕΝΦΙΑ 72.456,54 καί Φόρο Εἰσοδήματος 20.640,28).

Δηλαδή, περισσότερα δίνουν τά Ἱδρύματα στούς φόρους πρός τό Κράτος παρά πρός τούς ὑποτρόφους τους. Αὐτό εἶναι παράδοξο, γιά ἕνα Κράτος πού θέλει νά ἐξασκῆ κοινωνική πολιτική.

Συμπλήρωσε δέ ὅτι ἐάν συνεχισθῆ ἡ ἴδια κατάσταση, τότε ἀκόμη καί τά ὑγιῆ Ἱδρύματα, ὅπως εἶναι τά Ἱδρύματα τῆς Ἐπαρχίας μας, θά ἀντιμετωπίσουν ἀνυπέρβλητες δυσκολίες.

Εἶπε ὅτι ὅλοι ὀφείλουμε νά δείχνουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας στούς Εὐεργέτες, ἔμπρακτα καί ὄχι μόνον στά λόγια. Καί μία τέτοια πράξη εὐγνωμοσύνης εἶναι ἡ μέριμνα γιά τήν περιουσία τῶν Ἱδρυμάτων καί γιά τήν εὐόδωση τῶν σκοπῶν τους.

Ὁ ἴδιος ὡς Πρόεδρος δαπανᾶ πολύ χρόνο καί ἐνέργεια καθημερινά γιά τά Ἱδρύματα καί ἡ Ἱερά Μητρόπολη ὄχι μόνον δέν ἔχει ὀφέλη ἀπό αὐτό, ἀλλά ἀντιθέτως προσφέρει τήν ἐθελοντική ἐργασία τῶν στελεχῶν της καί καλύπτει διάφορα λειτουργικές ἀνάγκες τους.

Στήν συνέχεια εὐχαρίστησε ὀνομαστικά ὅλα τά μέλη τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων, πού ἄλλα ὁρίζονται ὡς κατέχοντες συγκεκριμένη θεσμική ἰδιότητα καί ἄλλα ὡς πρόσωπα, ἤτοι: Παναγιώτη Λουκόπουλο Δήμαρχο Ναυπακτίας, πού εἶναι ἀντιπρόεδρος στά Ἱδρύματα, Ἀνδρέα Μακρυγιάννη διευθυντή τῆς Ε.Τ.Ε, Πέτρο Πιτσιάκκα διευθυντή τοῦ 1ου ΓΕΛ Ναυπάκτου, Ἀπόστολο Παπαϊωάννου πρόεδρο Ἐμπορικοῦ Συλλόγου, Χρῆστο Παΐσιο δικηγόρο-πολιτευτή, Ἀθανάσιο Νοχό, Θωμᾶ Παναγιωτόπουλο, Περικλῆ Θεοφάνη, Ἰωάννα Πατσίου διευθύντρια 1ου ΕΠΑΛ Ναυπάκτου, Θεμιστοκλῆ Δαβανέλλο πρόεδρο τοῦ Ἐμποροβιοτεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου, Ἀντώνιο Μπιλιάνη δικηγόρο, Παναγιώτη Κυρίτση διευθυντή ἀστυνομικοῦ Τμήματος Ναυπάκτου, Ἀλεξάνδρα Γιαννοπούλου ἐκπρόσωπο Ν.Σ.Κ., Ἰωάννη Χαλάτση διευθυντή τῆς Παπαχαραλαμπείου Δημόσιας Βιβλιοθήκης, Κωνσταντῖνο Κονίδα, Ἀριστείδη Ἀθανασιάδη-Σισμάνη, Ἠλία Δημητρόπουλο, Κωνσταντῖνο Μακρυγιάννη, Χαράλαμπο Χαραλαμπόπουλο, Ἰωάννη Κωστῆ, π. Ἰωάννη Πολύζο, Ἰωάννη Δοῦρο, πρόεδρο Τ.Κ. Ἀμπελακιωτίσσης, Γ. Γραββάνη, Ἀπόστολο Ζορμπᾶ, Σπυρίδωνα Σταυρόπουλο. Καί τά μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος Κολοκύθα μέ πρόεδρο τόν κ. Ἰωάννη Ράπτη: Παῦλο Παναγιωτόπουλο, Τζελέπη, Θωμᾶ Εὐθυμιόπουλο, Γιῶργο Τούμπανο, Θωμᾶ Ζησιμόπουλο, Βασίλειο Βλαχογιάννη, καθώς καί τά μέλη τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου π. Θωμᾶ Βαμβίνη, π. Ἰωάννη Σπυρόπουλο, Ἰωάννη Λιανό, Βασίλειο Βούκλιζα, Βασίλειο Γκίζα καί Βασίλειο Πολιτόπουλο.

Ἐπίσης εὐχαρίστησε τούς γραμματεῖς Ἰωάννα Τσέλιου, Σταυρούλα Χωραφᾶ καί Γεώργιο Γραμμάτη καί τούς ἐκτελοῦντες ἐθελοντικά χρέη γραμματέως π. Θεμιστοκλῆ Τσιτσιρίκη καί Γεώργιο Λαουρδέκη, καί τόν Ἀθανάσιο Μίχο, συνταξιοῦχο Προϊστάμενο τοῦ Γραφείου Κληροδοτημάτων τῆς Περιφέρειας γιά τήν πολύτιμη βοήθειά του.

Τέλος εὐχαρίστησε καί τούς νομικούς Συμβούλους Διονύσιο καί Δημήτριο Πελέκη, Βασίλειο Γκίζα καί Κωνσταντῖνο Εὐθυμίου, καί τόν μηχανικό Ἀθανάσιο Βαμβίνη, πού προσφέρουν ἀφιλοκερδῶς τήν βοήθειά τους.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Κολοκύθα καί ἀντιδήμαρχος κ. Γιάννης Ράπτης ἀναφέρθηκε στόν ἀπολογισμό τοῦ Ἱδρύματος, καί ἔκανε μιά σύντομη ἀναδρομή στήν λειτουργία του, ἀλλά καί στήν κατάσταση τῶν Ἱδρυμάτων τό ἔτος 1994 καί στήν ἀλλαγή πού ἔγινε μέ τήν ἔλευση τοῦ Μητροπολίτου κ. Ἱεροθέου, τόν ὁποῖον καί εὐχαρίστησε.

Ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Παναγιώτης Λουκόπουλος, ἀντιπρόεδρος τῶν Ἱδρυμάτων, ἀφοῦ συμφώνησε μέ τούς προλαλήσαντες, εἶπε ὅτι τό ἐπίπεδο πολιτισμοῦ μιᾶς κοινωνίας φαίνεται καί ἀπό τήν τιμή πού ἀποδίδει στούς Εὐεργέτες της. Καί ἡ Ναύπακτος ἔχει τήν τύχη νά ἔχη πολλούς. Ἡ καθιέρωση αὐτῆς τῆς ἐκδήλωσης μέ τό μνημόσυνο καί τόν δημόσιο ἀπολογισμό ἔχει καί τόν χαρακτήρα ἀπόδοσης εὐγνωμοσύνης στούς Εὐεργέτες.

Ἔγινε συζήτηση καί γιά τό Καπορδέλειο-Ξύκειο Ἵδρυμα καί ὁ Σεβασμιώτατος ἀναγκάσθηκε γιά ἄλλη μιά φορά νά ὑπενθυμίση τήν συκοφαντική ἐκστρατεία πού ἐξυφάνθη, τήν ζημιά πού ἔγινε στό Ἵδρυμα καί στήν πόλη τῆς Ναυπάκτου ἀπό τούς συκοφάντες καί τήν ἀναστολή τῶν ἀναμενομένων δωρεῶν ἀπό τούς ὁμογενεῖς μετά τόν ἄδικο θόρυβο.

Τόνισε ὅτι οἱ Εὐεργέτες τοῦ Ἱδρύματος εἶναι τρεῖς, ὁ Γ. Καπουρδέλης πού ἔδωσε τό οἰκόπεδο μεγάλης ἀξίας, ὁ Δ. Γαλάνης πού ἄφησε τήν οἰκία του, ἡ ὁποία ἐκποιήθηκε ὑπέρ τοῦ Ἱδρύματος, καί κινητή περιουσία πού συνολικά ἀνέρχονται στό ποσό τῶν 956.025,07 εὐρώ, καί ὁ Ἰ. Ξύκης πού προσέφερε τό ποσόν τῶν 781.632,16 εὐρώ. Τέλος ἀναγκάσθηκε νά πῆ ὅτι φορεῖς τῆς πόλης δέν ἐπέδειξαν τήν δέουσα συμπεριφορά καί συμπαράσταση καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς δοκιμασίας τοῦ Ἱδρύματος ἀλλά καί μετά τήν δικαίωσή του.

Τέλος, ἀνακοινώθηκαν οἱ ὑποτροφίες καί τά βραβεῖα στούς μαθητές καί φοιτητές πού γιά ἐφέτος φθάνουν τό συνολικό ποσόν 45.300 εὐρώ, καί μαζί μέ τά βοηθήματα καί ἐπιχορηγήσεις τοῦ Ἱδρύματος Παπαχαραλάμπους φθάνουν τά 55.400 εὐρώ, πού ἀποτελεῖ μιά μεγάλη προσφορά γιά τήν πόλη.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-17

2017-01-07-04

2017-01-07-05

2017-01-07-08

2017-01-07-11

2017-01-07-13

2017-01-07-14

Romfea.gr

Related Posts

Ρυθμίσεις απορρήτου
Όνομα Ενεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Μπισκότα
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.