Ν.Φαρμάκης-Γ.Σύρμος: Διάτρητη , νομικά και ηθικά η διαδικασία της Περιφέρειας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων !

Ανακοίνωση σχετικά με την δημοπρασία της Περιφέρειας για την εκμίσθωση αγροκτήματος στο Λεσίνι απέστειλε ο περιφερειακός σύμβουλος Νεκτάριος Φαρμάκης. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

«Η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει και να φαίνεται τίμια»

 

Απρίλιος 2016 : Διενεργείται δημόσια πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, όπως αυτό προκύπτει από τις με αριθμό πρωτ. 85521/8808/1.4.2016 και 85526/8810/1.4.2016 περιλήψεις διακήρυξης του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Τον ίδιο μήνα εκδόθηκαν: α) η με αριθμό 433/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, καθώς και β) η με αριθμό 434/2016 Απόφαση της ιδίας Επιτροπής, με τις οποίες κατοχυρώθηκαν – εκμισθώθηκαν δέκα πέντε (15) αγροτεμάχια ιδιοκτησίας της Π.Δ.Ε., Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, που βρίσκονται εντός της διανομής αγροκτήματος Λεσινίου, έτους 1980, στο δήμο Ι.Π.Μεσολογγίου, συνολικού εμβαδού περίπου 1700 στρεμμάτων, στους πλειοδότες.

Δεκέμβριος 2016 :    Με την με αριθμό 1724/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος , αποφασίσθηκε η «έγκριση σχεδίων όρων διακήρυξης της  πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, που βρίσκονται εντός της διανομής αγροκτήματος Λεσινίου, έτους 1980, στο δήμο Ι.Π.Μεσολογγίου». Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση έξι (6) αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας της Π.Δ.Ε., Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, που βρίσκονται εντός της διανομής αγροκτήματος Λεσινίου, έτους 1980, στο δήμο Ι.Π.Μεσολογγίου, συνολικού εμβαδού περίπου 1200 στρεμμάτων.

Φεβρουάριος 2017 : Προγραμματισμένη διενέργεια της ως άνω δημοπρασίας, την 14-2-2017.

14 Φεβρουαρίου 2017 : Μετά από παρέμβασή μας στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εκθέσαμε τους ηθικούς και νομικούς μας προβληματισμούς, καταφέραμε να πείσουμε τα μέλη της Επιτροπής και εν τέλει η διαδικασία ακυρώθηκε (ομόφωνα και παρά την περί του αντιθέτου εισήγηση της κ.Σταρακά), διαφυλάσσοντας έτσι στο «παρά πέντε» την αξιοπρέπεια της Οικονομικής Επιτροπής, τη νομιμότητα αλλά και αναδεικνύοντας τον θεσμικό και ελεγκτικό ρόλο της αντιπολίτευσης.

Ενδιαφέροντα στοιχεία : 1) Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο διενεργείται νέα δημοπρασία για τα ίδια σχεδόν ακίνητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (1200 από τα 1700 στρέμματα) συνενώνοντας ουσιαστικά ξεχωριστά αγροτεμάχια της προηγούμενης δημοπρασίας σε ένα κάνοντας τα δεκαπέντε –  έξι, 2) Οι εγγυητικές επιστολές της πρώτης δημοπρασίας κυμαίνονταν από 200 έως 400 Ευρώ ενώ στη δεύτερη δημοπρασία οι εγγυητικές κυμαίνονται από 10.000 έως 20.000 Ευρώ περίπου, 3) Στην πρώτη δημοπρασία ο χρόνος μίσθωσης είναι 5 έτη ενώ στη δεύτερη είναι 25 συν 10 έτη , 4) Τα αγροτεμάχια στο κτήμα Λεσινίου θεωρούνται από τα καλύτερα αγροτεμάχια της Αιτωλοακαρνανίας, χαρακτηρισμένα παλαιότερα από το τότε Υπουργείο Γεωργίας ως σποροπαραγωγικά.

Ερωτήματα που προκύπτουν : 1) Γιατί έγινε σε ένα μόλις έτος ξανά δημοπρασία στα εν λόγω αγροτεμάχια; 2) Αν τα αγροτεμάχια αυτά (όπως λένε πληροφορίες) είναι ήδη σπαρμένα, από τους προηγούμενους πλειοδότες, πώς θα αποβληθούν; 3) Οι πλειοδότες έχουν καταβάλλει το μίσθωμα που προέβλεπε η προηγούμενη διακήρυξη (εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ) και εάν όχι , σε τι ενέργειες έχει προβεί η Περιφέρεια; 4) Γνωρίζουμε εάν αυτά τα αγροκτήματα έχουν δηλωθεί στον ΟΣΔΕ και εάν έχουν ληφθεί επιδοτήσεις και πόσες; 5) Αν πρόκειται για επανάληψη της δημοπρασίας σύμφωνα με το ΠΔ 242/1996 γιατί το τίμημα για τα επαναδημοπρατούμενα αγροτεμάχια δεν ορίζεται το προσφερθέν από τους προηγούμενους πλειοδότες ποσό, σύμφωνα με το Νόμο (100-150 Ευρώ) αλλά ορίζεται το ποσό των 30 Ευρώ; 6) Γιατί η όλη διαδικασία έγινε fast track μέσα σε ένα μήνα, σχεδόν εν κρυπτώ, όταν το αντικείμενο είναι τόσο μεγάλο; 7) Γιατί δεν έγινε χρήση της δυνατότητας του Νόμου (ΠΔ 242/1996) για δημοσίευση της δημοπρασίας και σε έντυπο πανελλαδικής κυκλοφορίας; 8) Γιατί στη δεύτερη χρονικά δημοπρασία έγινε συνένωση των αγροτεμαχίων της πρώτης;

Η Περιφερειακή Αρχή είναι και πάλι έκθετη, αυτή τη φορά στα μάτια κυρίως του αγροτικού κόσμου του Νομού, όταν διενεργεί διαδικασίες εκμίσθωσης  αγροτεμαχίων τεράστιας αξίας , που είναι διάτρητες , νομικά και ηθικά. Τα γεγονότα και τα στοιχεία που παρουσιάζονται παραπάνω δημιουργούν εύλογα ερωτήματα και σκιές γύρω από την πολιτική που ασκείται από την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, σχετικά με την εκμίσθωση τέτοιων ακινήτων της. Κάποιοι μπορεί να μιλήσουν για χαριστικές ενέργειες, κάποιοι για  διοικητική ανικανότητα, κάποιοι άλλοι μπορεί να ισχυρισθούν «βόλεμα ημετέρων». Εμείς αυτό που ξεκάθαρα ισχυριζόμαστε είναι ότι τέτοιου είδους ακίνητα πρέπει να εκμεταλλεύονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και οι διαδικασίες πρέπει να μην αφήνουν καμία σκιά αδιαφάνειας. Από όλα τα παραπάνω, το λιγότερο που μπορεί κανείς να ισχυρισθεί είναι ότι τέτοιες πρακτικές εκθέτουν την Περιφέρεια. Υποτίθεται, σήμερα στο 2017, έχουμε καταλάβει τι μας έφερε εδώ που είμαστε σαν χώρα…

ΥΓ: 1) Κάποιοι οφείλουν τουλάχιστον ένα συγγνώμη στους πολίτες που ήρθαν σήμερα να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό που ακυρώθηκε, επειδή η Διοίκηση έσφαλε. Οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν εξοπλισμένοι με δεκάδες νομιμοποιητικά έγγραφα και εγγυητικές επιστολές εκατοντάδων χιλιάδων Ευρώ, 2) Κάποιοι επίσης οφείλουν να διασφαλίσουν ότι αν οι πλειοδότες της προηγούμενης δημοπρασίας δεν ανταπεξήλθαν στις υποχρεώσεις τους η ΠΔΕ οφείλει να αξιώσει τα όσα δικαιούται (πχ.αποζημίωση χρήσης αν τα αγροτεμάχια καλλιεργήθηκαν κλπ) και να διαφυλάξει την περιουσία της από καταπατητές ή κάθε τυχόν τρίτο που πλουτίζει εις βάρος της περιουσίας της και 3) Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας οφείλει να απαντήσει γιατί με το από 20-12-2016 έγγραφό της εισηγείται θετικά για τη διενέργεια του –εν τέλει ευτυχώς ακυρωθέντος- διαγωνισμού.

Related Posts

Ρυθμίσεις απορρήτου
Όνομα Ενεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Μπισκότα
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.