Ομιλία Δ. Κωνσταντόπουλου- «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (video)

Ομιλία Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, Εισηγητή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων κατά τη β’ ανάγνωση του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

Κύριε Πρόεδρε,

Κύριε Υπουργέ,

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε 2 ώρες περίπου από τώρα πρέπει η Επιτροπή μας να υποβάλει την έκθεση της ,όπως ορίζεται από το άρθρο 91 παρ 6 του Κανονισμού της Βουλής.  Μέσα από μια διαδικασία εξπρές.

Μια συζήτηση χωρίς ουσιαστική ζύμωση και με τη θηλιά στο λαιμό, έρχεστε να αλλάξατε δομές και θεσμούς που λειτούργησαν για δεκαετίες.

Δομές που στήριξαν τη λειτουργία του σχολείου.

Βοήθησαν το καθημερινό έργο των μάχιμων εκπαιδευτικών.

Οικοδόμησαν σχέσεις συμμετοχής και συνέργειας με φορείς και γονεϊκά κινήματα.

Δομές που άνοιξαν το σχολείο στην κοινωνία , στη γειτονιά , στους γονείς.

Δομές που λειτούργησαν αφομοιωτικά στους πολύπλευρους και έντονους κραδασμούς που έχουν δημιουργηθεί στην κοινωνία μας , από τη συνεχή οικονομική και κοινωνική εξόντωση της οικογένειας.

Αυτή η ένταση  έχει περάσει και στα παιδιά μας.

Το σχολείο γίνεται δέκτης συμπεριφορών και αντιδράσεων πρωτόγνωρων για το εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Ο δάσκαλος σε όλες τις βαθμίδες ο εύκολος εντός εισαγωγικών, επιτρέψτε μου, «στόχος », ο αδύναμος κρίκος.

Και όμως αυτό το σχολείο και αυτός ο εκπαιδευτικός , σε όλες τις αξιολογήσεις και αποτιμήσεις δεικτών για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας παραμένει σημαντικός παράγοντας ποιότητας για το παραγόμενο αποτέλεσμα μάθησης και κοινωνικοποίησης των παιδιών μας.

Η πολιτεία και χθες και σήμερα αγνοεί τις πραγματικές ανάγκες του σχολείου.

Μετατρέπει  το Διευθυντή σε γραφειοκράτη , από παιδαγωγικό εμπνευστή.

Αφήνει τον εκπαιδευτικό χωρίς ουσιαστική επιμορφωτική στήριξη να δίνει καθημερινά τη μάχη της ευθύνης και του καθήκοντος.

Είχα πει και παλαιότερα σε σχέση με τις επιλογές των Στελεχών, ότι τελικά τις παθογένειες και  τις στρεβλώσεις των Νόμων και των Προεδρικών Διαταγμάτων , τις ξεπερνά το αποτέλεσμα.

Κύριε Υπουργέ,

Αμφισβητείτε και Καταργείτε θεσμούς που εξέφρασαν τους αγώνες των εκπαιδευτικών για δημοκρατία και επαγγελματική αξιοπρέπεια.

Να σας θυμίσω ότι ο Νόμος ορόσημο για το Ανοικτό Δημοκρατικό Σχολείο, ο 1566/85 της Κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με Υπουργό Παιδείας τον Απόστολο Κακλαμάνη, σχεδιάστηκε και γράφτηκε από εμπνευσμένους δασκάλους – Σχολικούς Συμβούλους.

Σχολικούς Συμβούλους αρωγούς και συμπαραστάτες του εκπαιδευτικού.

Με ήθος και δημοκρατικό φρόνημα.

Ένας θεσμός που διαχρονικά καταγράφεται με θετικό πρόσημο στον κλάδο των εκπαιδευτικών.

Ένας θεσμός που δεν στηρίχτηκε όπως έπρεπε από την πολιτεία και η ευθύνη αυτή επιμερίζεται σε όλα τα κόμματα που είχαν την καθοδήγηση του Υπουργείου Παιδείας.

Χωρίς υποδομές , σε πολλές περιπτώσεις χωρίς καν γραφεία και στοιχειώδη υποδομή.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι είναι οι αποδέκτες του πρώτου τηλεφωνήματος ,για το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί στη Σχολική Μονάδα και αφορά το μαθητή σε όλα τα επίπεδα.

Θέματα

  • μαθησιακών δυσκολιών 
  • συμπεριφοράς 
  • ενδοσχολικών συγκρούσεων
  • παρεμβάσεων από γονείς
  • τριβές στο σύλλογο διδασκόντων

Ο Σχολικός Σύμβουλος είναι ο πρώτος αποδέκτης.

Και αυτό , γιατί έχει την άμεση σχέση ,με τη σχολική μονάδα , την επιστημονική γνώση και την εμπειρία ,για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την κρίση και να προτείνει λύση.

Θα μπορούσαμε να αλλάξουμε το όνομα αν θέλετε και να τον ονομάσουμε Σχολικό Συμπαραστάτη, σίγουρα είναι πολύ πιο εύηχο από το ΠΕΚΕ-ΣΙΑΡΧΗΣ.

Αυτές οι αλλαγές κ. Υπουργέ έπρεπε να συντελεστούν σε ιδανικές συνθήκες διαλόγου και ζύμωσης.

Αφορούν την ποιότητα λειτουργίας της Σχολικής Μονάδας και το έργο των εκπαιδευτικών.

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Το σχέδιο Νόμου για τις Δομές Υποστήριξης της Εκπαίδευσης έχει στόχο τη δραστική μείωση των δαπανών για το σχολείο.

Εισάγει την «αυτοαξιολόγηση» της σχολικής μονάδας που η κυβέρνηση αφόριζε όταν ήταν στην Αντιπολίτευση .

Ας μην γελιόμαστε το σχέδιο νόμου αυτό υπηρετεί κατά γράμμα τις μνημονιακές δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις ,που έχει η Κυβέρνηση στους θεσμούς για να κλείσει η επικείμενη αξιολόγηση.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο καταργούνται τα ΠΕΚ , οι Προϊστάμενοι Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και οι Σχολικοί Σύμβουλοι.

Στη θέση τους δημιουργούνται τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) σε επίπεδο Περιφερειακών Διευθύνσεων.

Πρόκειται για γραφειοκρατικές δομές που ουσιαστικά θα προωθούν τις κεντρικές εκπαιδευτικές κατευθύνσεις σε επίπεδο Περιφέρειας.

Το ΠΕΚΕΣ, όπως περιγράφεται, στο Σ/Ν στερείται βασικών θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων που σήμερα έχουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι.

Είναι υποστελεχωμένο – αφού ο αριθμός των «νέων» στελεχών (συντονιστές εκπαιδευτικού έργου) μειώνεται πλέον του 40% – σε σχέση με τον σημερινό αριθμό των Σχολικών Συμβούλων.

Έτσι υποβαθμίζεται και αδυνατίζει δραματικά η επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των σχολικών μονάδων της χώρας.

Τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές δεν θα  έχουν πλέον τη δυνατότητα να απευθύνονται άμεσα σε αρμόδιο επιστημονικό στέλεχος και να ζητούν βοήθεια και στήριξη.

Παρά τις αντίθετες διακηρύξεις για την κατάργηση του εποπτικού ρόλου, αναφέρεται ρητά στο σχέδιο νόμου (άρθρο 5 παρ. 6) ότι οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου αποφασίζουν για “την τελική ανατροφοδοτική αποτίμηση του ετήσιου συλλογικού προγραμματισμού δράσης, κατά τη λήξη του σχολικού έτους, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί”.

Αυτό σημαίνει ότι επανέρχεται η αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων κάτω από το όνομα αποτίμηση και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου αξιολογεί το βαθμό επίτευξης των στόχων.

Είναι μια πολιτική επιλογή που σηματοδοτεί την εκ νέου σύγκλιση της διοίκησης με την καθοδήγηση.

Είναι το νέο μοντέλο “υποστήριξης” και ελέγχου  των  σχολικών  μονάδων  36 χρόνια μετά την κατάργηση του επιθεωρητή.  

Σε επίπεδο Διευθύνσεων συγχωνεύονται υποστηρικτικές δομές ζωτικής σημασίας ( ΚΕΔΔΥ-Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων-ΚΕΣΥΠ –ΚΕΠΛΗΝΕΤ).

Δημιουργούνται τα Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ) τα οποία θα είναι κοινά και για τις δύο βαθμίδες της Εκπαίδευσης.

Βλέπουμε ότι δομές με διακριτά αντικείμενα συγχωνεύονται , με στόχο τη μείωση του ήδη ανεπαρκούς προσωπικού λόγω της συνεχιζόμενης υποχρηματοδότησης.

Το αποτέλεσμα θα είναι η συρρίκνωση των υποστηρικτικών  δομών και η υποβάθμιση του έργου τους.

Η κατάσταση που διαμορφώνεται στην Ειδική Αγωγή είναι ακόμα πιο κρίσιμη.

Καταργούνται τα ΚΕΔΔΥ, και μαζί μ’ αυτά και η αναγκαία διαφορο-διάγνωση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η διαδικασία αυτή θα γίνεται πλέον από θεσμούς εκτός εκπαίδευσης.

Αυτό θα έχει τραγικές συνέπειες για τους γονείς και τις οικογένειες παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Θα κληθούν χιλιάδες οικογένειες με τη ρύθμιση που εισάγετε να επισκέπτονται τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα για τις αξιολογήσεις, αλλά και για την κατάρτιση προγράμματος εκπαιδευτικής υποστήριξης των παιδιών τους.

Η ίδια λογική συρρίκνωσης παρατηρείται και στην μετεξέλιξη των Κ.Π.Ε σε Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α).

Σε αυτά θα ενσωματωθούν οι αρμοδιότητες των υπευθύνων Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης , Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων.

Δομές που στήριξαν δράσεις και προγράμματα καινοτόμα , για το περιβάλλον, τη διατροφή , την κυκλοφοριακή αγωγή και τον πολιτισμό με την πρότασή σας, ουσιαστικά αποδυναμώνονται και απενεργοποιούνται.

Η θεσμοθέτηση των ομάδων Σχολείων που είναι και πρόταση του ΙΕΠ , ανοίγει το δρόμο για μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών.

Θα μπορούσε κανείς να προβλέψει και τη μεταφορά οργανικότητας σε επίπεδο ομάδας Σχολείων.

Κύριε Υπουργέ, για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς το σχολικό έτος 2017-2018 η απώλεια της οργανικής τους θέσης είναι ρύθμιση τιμωρητική. Απαιτείται συμπλήρωση στο άρθρο 95 στην παρ 1β.

Σε περίπτωση που η οργανική θέση έχει καλυφθεί με μετάθεση άλλου εκπαιδευτικού, ο αποσπασμένος στο εξωτερικό να διατηρεί την οργανική του θέση ως προσωποπαγή μέχρι τη δημιουργία κενής θέσης στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα.

Κύριε Υπουργέ,

Καταργείτε  τα ΠΕΚ.

Η τελευταία οργανωμένη δομή επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού (αφού έχουν καταργηθεί όλες οι άλλες προ πολλού).

Οι συνέπειες της  υποβάθμισης της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών θα έχει, φοβάμαι, μεγάλες συνέπειες στην ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.

            

Παραμένοντας στο πρώτο μέρος του Σχεδίου Νόμου και στο Κεφάλαιο Α’ θέλω να επισημάνω, κ. Υπουργέ, στο άρθρο 2 , περίπτωση  στ’ υποπερίπτωση εε’ την περιγραφή της διδακτικής υπηρεσίας.

Μισή σελίδα για να την περιγράψετε , όταν αντίστοιχα στο Νόμο 4327 που για πρώτη φορά τέθηκε ως μοριοδοτούμενο κριτήριο και όχι μόνο ως υποχρεωτική προϋπόθεση συμμετοχής,

 ο εισηγητής τότε αγαπητός Υφυπουργός κ. Μπαξεβανάκης την είχε περιγράψει με 5 σειρές.

Να σας θυμίσω ό,τι και τότε είχαμε επισημάνει την ανάγκη να συμπληρωθεί ως διδακτική υπηρεσία το σύνολο της θητείας των Στελεχών Διοίκησης και Εποπτείας της Εκπαίδευσης και είχαμε ακουστεί μερικώς.

Τότε η διδακτική Υπηρεσία των Σχολικών Συμβούλων ήταν και ορθώς ,διδακτική απριόρι και συμπληρώθηκε το άρθρο  από τις Καινοτόμες Δράσεις, γιατί προβλέπονταν στη σχετική προκήρυξη επιλογής τους.

Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε  εκ νέου στη συζήτηση για το Ν.4473/2017 και από την περιγραφή της διδακτικής υπηρεσίας είχαν εξαιρεθεί και οι Σχολικοί Σύμβουλοι.

Με τροπολογία που σας κατέθεσα αποδεχτήκατε ως διδακτική την υπηρεσία των στελεχών αλλά τη μοριοδοτήσατε κατά το δοκούν.

Κύριε Υπουργέ, η διδακτική Υπηρεσία γνωρίζουμε όλοι ότι είναι η διδασκαλία στην τάξη.

Δεν μπορεί όμως σε κάθε νομοσχέδιο να περιγράφεται και να μοριοδοτείται αλλά – καρτ.

Σε αυτό το σχέδιο νόμου το άκρως παράδοξο είναι να θεωρείται η υπηρεσία του Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων ως διδακτική και του προϊσταμένου του, Διευθυντή Εκπαίδευσης και μέχρι το 2011 και Προϊσταμένου Γραφείου να μην είναι διδακτική.

Αυτό είναι οξύμωρο.

Επανερχόμαστε στην πρότασή μας ,η θητεία των στελεχών στη Διοίκηση και Εποπτεία της Εκπαίδευσης είναι διδακτική , αυτή και μόνο αυτή.

Καμιά άλλη απόσπαση και άδεια, πέραν από αυτές που περιγράφεται στην περίπτωση ββ’.

Σε κάθε περίπτωση η συγκεκριμένη διατύπωση που προτείνουμε  είναι απολύτως δίκαια.

Τα στελέχη της Εκπαίδευσης όταν επελέγησαν, δεν γνώριζαν αυτή τη διαφοροποίηση και δεν είναι δίκαιο να τιμωρούνται αναδρομικά.

Ωστόσο συμφωνούμε για την από τούδε  και στο εξής εφαρμογή αυτής της ρύθμισης.

Κύριε Υπουργέ,

Θέσαμε 5 σημεία κόκκινες γραμμές από την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής μας, προκειμένου να αποκαταστήσουμε εξόφθαλμες αδικίες και πιθανές συνταγματικές εκτροπές.

Σας θυμίζω:

  • Επιλογές κάθετα , ξεκινώντας από τους Περιφερειακούς Διευθυντές – τους Διευθυντές Εκπαίδευσης – τους Σχολικούς Συμβούλους και μετά Διευθυντές Σχολικών Μονάδων  για να μπορεί να υπάρξει και η κινητικότητα που επικαλείστε και όχι ο εξοβελισμός ή η καρατόμηση.
  • Συμβούλια Κύρους με τη συμμετοχή του ΑΣΕΠ και του ΕΚΔΔΑ.
  • Δομημένη Συνέντευξη
  • ( Αλήθεια γιατί κύριε Υπουργέ καταργείτε τη μαγνητοφώνηση , ανεβάζετε την αποτίμηση της στα 14 μόρια  και ζητάτε τις δηλώσεις προτίμησης προγενέστερα)?????

Déjà vu, προμνησία, αλλά μάλλον εδώ υπάρχει επιλεκτική μνήμη, γιατί όλα αυτά τα καταγγέλλατε στην αιτιολογική έκθεση του Ν.4327/2015.

 Μεταβατικότητα στο θέμα των θητειών και μόνο για την ίδια θέση.

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Δηλώσαμε από την αρχή και ως προς τη διαδικασία και ως προς την ουσία , ότι θα καταψηφίσουμε το παρόν σχέδιο Νόμου.

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής κ. Φώφη Γεννηματά το δήλωσε χθες μετά τη συνάντηση με την Πανελληνία Ένωση των Σχολικών Συμβούλων.

Ωστόσο η στάση μας δικαιώνεται και από τις τοποθετήσεις των φορέων στη διαδικασία ακρόασης.

Η ευθύνη ανήκει σε εσάς και θα την πάρετε μόνοι σας.

Εμείς θα συνεχίσουμε και με τις θέσεις και τις προτάσεις μας να στηρίζουμε τη δημόσια εκπαίδευση και τους θεσμούς που την υπηρετούν.

Άλλωστε κ. Υπουργέ και οι κρίνοντες κρίνονται.

Σας ευχαριστώ!!!

Related Posts

Ρυθμίσεις απορρήτου
Όνομα Ενεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Μπισκότα
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.