ΕΡΓΑΣΙΑ

Πρόσληψη στο ΠεριφερειακόΤαμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα άτομο (ΠΕ-ΤΕ Οικονομικής κατεύθυνσης) για την κάλυψη αναγκών του.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Related Posts