Quantcast

Πρόσληψη 20 ατόμων εργατοτεχνικού προσωπικού στο δήμο Αγρινίου

«Την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια  κατ΄ άτομο για τον μήνα  ΜΑΙΟ  έτους 2017 »

    Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  2. Τις διατάξεις της περίπτ. κ΄της παργ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη –διοίκηση –ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50 ΕΚ» η οποία προστέθηκε στις διατάξεις του άρθρου 1 παργ. 2 του Ν. 3812/2009 όπως ισχύει , για την απασχόληση εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε ημερομίσθια τον μήνα
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 210 του Ν. 3584/2007 σύμφωνα με το οποίο οι Δήμοι μπορούν να απασχολούν εργατικό και τεχνικό προσωπικό μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο τον μήνα με πρόβλεψη της σχετικής δαπάνης
  4. Τις διατάξεις της παραγ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με την παργ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την περιπ. κ΄της παργ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 με την οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Γ΄ του Ν. 2190/94
  5. Τα αριθμ. 23271/16-10-2012 και 24778/29-11-2012, έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με τα οποία το εργατοτεχνικό προσωπικό που προσλαμβάνεται στους Α/θμιους ΟΤΑ κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 Ν. 4071/2012 αποσκοπεί στην κάλυψη των πρόσκαιρων και μικρής διάρκειας αναγκών, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να προγραμματιστούν, η χρονική διάρκεια δε δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη του ενός (1) μηνός

6.Την αριθμ  22/2017 (ΑΔΑ 78I6Ω65-0ΥΒ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΑΓΡΙΝΙΟΥ  περί προσλήψεως προσωπικού με ημερομίσθια , σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. κ΄ παργ. 2 του άρθρου 12 Ν. 4071/2012 όπως συμπληρωθηκε με την παρ. 1β  του αρθρου 41 του Ν.4325/2015 η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 27157/21-02-2017με (ΑΔΑ: ΩΤ5ΗΟΡ1Φ-ΗΡΠ)   απόφαση του Ασκούντος Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Πελ/σου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου ..

  1. Την αριθμ. 159/2017 (ΑΔΑ: ΩΣΝ5Ω65-Λ21) απόφαση  Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 8. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους έχουν προβλεφθεί οι αναγκαίες πιστώσεις για την δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού που θα απασχοληθεί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού είκοσι (20) ατόμων για απασχόληση μέχρι πέντε ημερομίσθια το μήνα ΜΑΙΟ  έτους 2017 προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες και μικρής διάρκειας ανάγκες των Υπηρεσιών του ως κάτωθι:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ . ΑΤΟΜΩΝ  ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
ΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

(ΣΥΥΝΟΔΟΙ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)

20 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 5

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών κατά τον χρόνο υποβολής ης αίτησης

Να είναι υγιείς και να έχουν την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των ανατιθέμενων καθηκόντων

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής

δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση )

                                                     

     ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση στο Δημοτικό Κατάστημα  ( Ταχ. Δ/νση: Δαγκλή 25  & Παπαπαιωάννου    Τ.Κ. 301 31 από ώρα 8.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες) από     05-05-2017   έως   10-05-2017 .

 

   

 

Related Posts