Από την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας  & Δημόσιας  Υγείας  του Δήμου   Αγρινίου   σας   ενημερώνουμε   ότι η   καταβολή   στους    δικαιούχους των Προνοιακών  επιδομάτων  για το   δίμηνο   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2017  θα αρχίσει  την  ΠΕΜΠΤΗ     16/03/2017.

   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ