Δείτε τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θέρμου

https://www.youtube.com/watch?v=F0JDlqeweU0

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου, στις 29 Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ον  Κατανομή πίστωσης 16.625,02 στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων   Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

2ον Συμπληρωματική κατανομή πίστωσης 2.965,54 στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης Σχολείων  Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

3ον  Δημιουργία ibank internet Banking στο Δήμο και εξουσιοδότηση του Ειδικού Ταμία του Δήμου για όλες τις συναλλαγές με την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος μέσω ibank internet Banking   Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

4ον Γνωμάτευση για άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα EUROBANK  και καθορισμός του είδους συναλλαγών και των προσώπων που θα διενεργούν αυτές

Εισηγητής: Δήμαρχος

5ον  Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου: Αποκατάσταση ζημιών Εσωτερικής Οδοποιΐας των οικισμών του Δήμου Θέρμου από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 31ης -1. της 1-2 και 2-2 του 2015   Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

6ον  Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στις Τ. Κ. Θέρμου:Κάτω Χρυσοβίτσας, Μυρτιά;ς, Σιταραλώνων, Παμφίου, Ανάληψης και Κοκκινόβρυσης»   Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

7ον Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Οδοποιΐα νέων οικοπέδων στη θέση Λαγκάδες Δ. Θέρμου (Β΄ΦΑΣΗ)»  Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

8ον Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας για πρόληψη καταστροφών από θεομηνίες σε Τοπικές Κοινότητες και στην έδρα του Δήμου»  Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

9ον Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση στο οδικό τμήμα Αετόπετρα – Δρυμώνας Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

10ον Έγκριση  1ης Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση οδοποιΐας Τ. Κ. Αβαρίκου, Αγίας Σοφίας, Κάτω Χρυσοβίστας και Χρυσοβίτσας του Δήμου Θέρμου   Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

 

11ον  Έγκριση  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Αποκατάσταση ζημιών έργων υποδομής στις Τοπικές Κοινότητες Αμβρακιάς, Αργυρού Πηγαδίου, Κοκκινόβρυσης και Χαλικίου   Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

 

12ον Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Αποκατάσταση οδοποιΐας Φλεσουριά Τ. Κ. Ανάληψης από ζημιές θεομηνιών» Δήμου Θέρμου Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

13ον  Έγκριση επανέναρξης εργασιών και 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση προαυλίου χώρου Γυμνασίου Θέρμου» του Δήμου Θέρμου

Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

 

14ον  Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Μάνδρας, Αετόπετρας, Διασελακίου και Μυρτιάς

Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

15ον  Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: Διαμόρφωση Κοινοχρήστων χώρων Τ. Κ. Θέρμου  Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

16ον  Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: Βαλτίωση οδοποιΐας Τ. Κ. Ανάληψης  Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

17ον  Έγκριση  διενέργειας συμβάσεων και καθορισμός τρόπου ανάθεσης έργων Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

18ον  Βεβαίωση αναγκαιότητας εκτέλεσης τεχνικών έργων από τον Δήμο Θέρμου Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

19ον   Ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων Δήμου Θέρμου ενόψει του Πάσχα

Εισηγητής : Μαραγιάννης Κων/νος

 

20ον Εκμίσθωση πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για την τέλεση θρησκευτικών πανηγύρεων και εμποροπανηγύρεων Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

 

21ον  Έγκριση Εκδήλωσης «ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ»   Τ. Κ. Ανάληψης  και συμμετοχή  της  στις εκδηλώσεις ΕΞΟΔΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

 

22ον Έγκριση Εκδήλωσης «ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ»   Τ. Κ. Αγίας Σοφίας Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

23ον Οργάνωση Άρδευσης για την Τοπική Κοινότητα Αγίας Σοφίας αρδευτικής περιόδου 2019   Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

24ον   Καθαρισμός – Συντήρηση υδραυλάκων Τ. Κ. Αγίας Σοφίας Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

25ον Έγκριση της αριθμ. 6/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του  ΝΠΔΔ του ΟΚΠΑΠΔΗΘ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 5.000,00 ΕΥΡΩ». Εισηγητής : Γλαβάς Γεώργιος

26ον  Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών του Δήμου Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος

27ον Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος

28ον Διαγραφή Γραμμάτιου είσπραξης ελλείψει στοιχείων Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος

29ον Αναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2019 Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος

 

30ον Διαγραφές – μειώσεις χρεών από τους χρηματικούς καταλόγους.

Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος

31ον Προτάσεις Τοπικής Κοινότητας Αγίας Σοφίας Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

 

32ον Προτάσεις Τοπικής Κοινότητας Θέρμου Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

33ον Προτάσεις Τοπικής Κοινότητας Κοκκινόβρυσης Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

34ον Προτάσεις Τοπικής Κοινότητας Πετροχωρίου Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

35ον Προτάσεις Τοπικής Κοινότητας Σιταραλώνων Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

36ον Έγκριση προβολής θεατρικής παράστασης « Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΜΑΤΑΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ « από  τη θεατρική Ομάδα Πείρα(γ)μα, σε Διασκευή -Σκηνοθεσία Αγγελικής Κασόλα και κάλυψη σχετικής δαπάνης  Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

37ον  Αιτήσεις, έγγραφα, αναφορές.  Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Μαραγιάννης  Κων/νος

 

Related Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Ρυθμίσεις απορρήτου
Όνομα Ενεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Μπισκότα
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.