Θέρμο: Εξώδικη διαμαρτυρία στο δήμο από καταστηματάρχες για την περιμετρική οδό «ΓΑΜΑ»

Aναβρασμός επικρατεί σε μερίδα επαγγελματιών στο δήμο Θέρμου από την απόφαση που πάρθηκε  τους τελευταίους μήνες και αφορά την απαγόρευση κυκλοφορίας  στην περιμετρική οδό «ΓΑΜΑ» (από την συμβολή με την οδό Διαλέτη και έως την συμβολή με την οδό Αγίου Κοσμά) .

Μάλιστα όπως αναφέρουν οι 14 επιχειρηματίες στην εξώδικη διαμαρτυρία που απέστειλαν στο δήμο Θέρμου το γεγονός αυτό τους έχει προκαλέσει μεγάλη  οικονομική και ηθική βλάβη ενώ κάνουν λόγο και για ανισομερής μεταχείριση σε σχέση με άλλους επιχειρηματίες ομοειδών με τις δικές τους  επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούντα σε άλλα, μη θιγόμενα από την απαγόρευση, αλλά επίσης εμπορικά σημεία της πόλης


Η εξώδικη διαμαρτυρία

Άπαντες είμαστε επιχειρηματίες οι οποίοι λειτουργούμε επί σειρά ετών τις επιχειρήσεις μας στην πόλη του Θέρμου, και ειδικότερα επί του περιμετρικού δρόμου της κεντρικής πλατείας, γνωστού ως «ΓΑΜΑ».

Κοινή είναι δε η παραδοχή ανάμεσα στους φορείς και τους κατοίκους της πόλης πως οι προαναφερόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητές μας έχουν συμβάλλει καθοριστικά στην εν γένει οικονομική ανάπτυξη και την τουριστική προβολή του τόπου μας, δεδομένων των προσφερόμενων  άριστων υπηρεσιών μας στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης μας, ενώ παραλλήλως συνεισφέρουμε σε σημαντικό βαθμό στα έσοδα  του ημετέρου Δήμου Θέρμου, μέσω των συστηματικώς καταβαλλομένων από τις επιχειρήσεις μας τελών και εισφορών.

Κατόπιν των ανωτέρω, άπαντες αναμέναμε ότι στην δυσχερή οικονομική και κοινωνική συγκυρία που βιώνουμε εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού και των περιορισμών που η αντιμετώπισή της θέτει στις επιχειρήσεις και τα καταστήματα (μειωμένο ωράριο λειτουργίας, μειωμένη  επισκεψιμότητα κλπ.), θα βρίσκαμε τον Δήμο και την Δημοτική Αρχή Θέρμου αρωγούς και συμπαραστάτες μας στην δύσκολη προσπάθειά μας να συντηρήσουμε τις επιχειρήσεις μας και συνακολούθως την εμπορική ζωή της πόλης, έστω υπό αυτές τις εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες.

  Εν τούτοις, πρόσφατες ενέργειες του Δήμου Θέρμου και ειδικότερα της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου διέψευσαν τις ανωτέρω προσδοκίες μας καθώς, αντί για συνδρομή και διευκόλυνση στην διεξαγωγή της επιχειρηματικής μας προσπάθειας, λάβαμε τον αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση.

Ειδικότερα, την 20η Ιουλίου 2020 το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου έλαβε κατά πλειοψηφία, κατόπιν θετικής εισήγησης του αρμοδίου Αντιδημάρχου της Δημοτικής Αρχής, την υπ’αριθμ. 92/2020 απόφασή του με την οποία οι επιχειρήσεις μας «καταδικάζονται» σε ολοκληρωτικό μαρασμό, αν όχι σε οικονομικό «θάνατο». Συγκεκριμένα, με την επίκληση των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού, η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε τον αποκλεισμό για τα οχήματα και την εντεύθεν απαγόρευση της κυκλοφορίας στον προαναφερόμενο περιμετρικό δρόμο, γνωστού ως «ΓΑΜΑ» [από την συμβολή με την οδό Διαλέτη και έως την συμβολή με την οδό Αγίου Κοσμά] που έχει πλακοστρωθεί και σε μήκος 70 μέτρων περίπου, και για όσο διαρκούν τα μέτρα προστασίας από το νέον κορωνοϊό. Η κυκλοφοριακή αυτή «ρύθμιση» μόνον κατ΄ευφημισμόν μπορεί να ονοματίζεται ως τέτοια, αφού κατ’ουσίαν απορρυθμίζει την λειτουργία του εμπορικού κέντρου της πόλης, καθώς αποκλείει την προσβασιμότητα του καταναλωτικού κοινού στις επιχειρήσεις μας, καταργεί την εμπορική προβολή των καταστημάτων μας, ενώ καθιστά πλέον κατόρθωμα τον ανεφοδιασμό μας με προϊόντα.  Ούτως, με την ανωτέρω απόφαση το εμπορικό κέντρο μετατρέπεται σε εμπορικό «γκέτο», καθώς το πλέον ζωντανό κομμάτι του αποκλείεται, απομονώνεται κυκλοφοριακά από την υπόλοιπη πόλη και εν τέλει περιθωριοποιείται.

Μάλιστα, η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ελέγχεται και ως προς την σκοπιμότητα και την αποτελεσματικότητά της, δεδομένου ότι ενώ με αυτήν τίθεται σε ιδιότυπη «καραντίνα» ο εμπορικότερος δρόμος της πόλης, εν τούτοις σε απόσταση αναπνοής από αυτόν, και ειδικότερα στην κεντρική πλατεία, η κατάσταση παραμένει αδιατάρακτη, με τον αριθμό των τραπεζοκαθισμάτων, την διάταξή τους και εντεύθεν τον συνωστισμό να παραμένουν ίδια, όπως προ της πανδημίας.

].  Εκτός από επιζήμια, ή επί το ακριβέστερον:  κ α τ α σ τ ρ ο φ ι κ ή για εμάς, η ανωτέρω απόφαση πάσχει έλλειψη νομιμότητας, καθώς παραβιάζει τις συνταγματικές Αρχές της Αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 Συντάγματος) και της Ισότητας (άρθρο 4 παρ. Συντάγματος), αλλά και το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της συμμετοχής στην κοινωνική και οικονομική ζωή (άρθρο 5 παρ. 1 Συντάγματος).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την συνταγματική Αρχή της Αναλογικότητας,   απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λήψη ενός διοικητικού μέτρου είναι η καταλληλότητα, δηλαδή το λαμβανόμενο μέτρο είναι το κατάλληλο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, η αναγκαιότητα δηλαδή να συνεπάγεται τα λιγότερα δυνατά μειονεκτήματα για τον ιδιώτη και η αναλογικότητα, τα μειονεκτήματα δηλαδή να μην υπερσκελίζουν τα πλεονεκτήματα. Να μην μπορεί δηλαδή να εξυπηρετηθεί ο σκοπός του περιορισμού που επιβάλλεται στην άσκηση ενός δικαιώματος με άλλο ηπιότερο μέτρο.

Εν προκειμένω, η επιβολή του μέτρου της ολοκληρωτικής, 24ωρης απαγόρευσης της κυκλοφορίας στο εμπορικό «ΓΑΜΑ» της πόλης, παραβιάζει κατάφωρα την ανωτέρω συνταγματική Αρχή της Αναλογικότητας, καθώς αποτελεί το επαχθέστερο από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 65 παρ. 7 μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας. Ειδικότερα, στο ανωτέρω άρθρο εκτός από την απαγόρευση της κυκλοφορίας που αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο, προβλέπεται και το λιγότερο επαχθές μέτρο της δημιουργίας προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και την προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας. Το μέτρο αυτό αναμφίβολα εξυπηρετεί τον επιδιωκόμενο σκοπό της αντιμετώπισης της πανδημίας καθώς οριοθετεί την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, ενώ είναι ασυγκρίτως ηπιότερο αυτού της ολοκληρωτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας που το Δημοτικό Συμβούλιό επέλεξε, καθώς δεν αποκλείει την κυκλοφορία στο εμπορικό «ΓΑΜΑ» της πόλης και επιτρέπει την προσβασιμότητα του καταναλωτικού κοινού στις επιχειρήσεις μας. Εν τούτοις, αντί το Δημοτικό Συμβούλιο να επιλέξει το ηπιότερο αυτό μέτρο της ήπιας κυκλοφορίας, επέλεξε το καταστροφικό για εμάς και τις οικογένειές μας μέτρο της ολοκληρωτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας, και μάλιστα όχι για ορισμένες μόνον ώρες της ημέρας, όπως επίσης είχε την ευχέρεια να πράξει βάσει του ίδιου άρθρου 65 παρ. 7 Ν. 4688/2020, αλλά της 24ωρης απαγόρευσης!!,.

Παραλλήλως, η ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου παραβιάζει και τις συνταγματικές  Αρχές της Ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 Συντάγματος) και του δικαιώματος συμμετοχής στην κοινωνική και οικονομική ζωή (άρθρο 5 παρ. 1 Συντάγματος), καθώς με την ανωτέρω απαγόρευση της κυκλοφορίας και την εντεύθεν περιθωριοποίηση των επιχειρήσεών μας, επιφυλάσσεται σε βάρος μας δυσμενέστερη και ανισομερής μεταχείριση σε σχέση με άλλους επιχειρηματίες ομοειδών με τις δικές μας επιχειρήσεων που δραστηριοποιούντα σε άλλα, μη θιγόμενα από την απαγόρευση, αλλά επίσης εμπορικά σημεία της πόλης. Ενώ επίσης παραβλάπτεται το δικαίωμά μας να συμμετέχουμε, και μάλιστα ισοτίμως με τους εμπορικούς ανταγωνιστές μας, στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου μας, επί ζημία των οικονομικών συμφερόντων και της εμπορικής φήμης καθενός από εμάς.

. Πέραν των ανωτέρω ουσιωδών αντισυνταγματικών πλημμελειών της, η υπ’αριθμ. 92/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου πάσχει έλλειψη νομιμότητας και ουσιώδους τύπου, αντιβαίνει δε ευθέως την Αρχή της Σαφήνειας που επιβάλλει την έκδοση των διοικητικών πράξεων,  γεγονός που την καθιστά αυτομάτως ακυρώσιμη.

Ειδικότερα, η ως άνω απόφαση είναι  μ η   ν ό μ ι μ η, καθώς έχει εκδοθεί κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην οικεία διάταξη άρθρου 65 παρ. 7 Ν. 4688/2020, αφού αντί για την αναγκαία μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας που ο νόμος προβλέπει ως απόλυτο προαπαιτούμενο για την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων, το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε υπ’όψιν του μια απλή Τεχνική Έκθεση(!), η οποία όμως στερείται όλων εκείνων των χαρακτηριστικών και των μετρήσεων που συνοδεύουν μια Τεχνική Μελέτη, και μάλιστα κυκλοφοριακή, όπως λ.χ.  στοιχεία της  υφιστάμενης κυκλοφοριακής οργάνωσης της πόλης, στοιχεία κυκλοφοριακών φόρτων, σύνθεση της κυκλοφορίας, δομή του δικτύου, εξέταση εναλλακτικών λύσεων κ.α.).

Επιπροσθέτως, εντελώς αόριστη – και ούτως  α σ α φ ή ς  – είναι η τεθείσα στην απόφαση διάρκεια της απαγόρευσης της κυκλοφορίας «για όσο διαρκούν τα μέτρα προστασίας από τον νέο κορωνοϊό», καθώς η ισχύς της συναρτάται γενικώς και αορίστως από τα μέτρα προστασίας από τον νέον κορωνοϊό, που όμως δεν περιορίζονται σε ένα, αλλά είναι πολλά σε αριθμό  και ποικίλλα, με αποτέλεσμα να μην αποκλείεται η κατάργηση κάποιων, και η διατήρηση ή η θέσπιση κάποιων άλλων. Εν προκειμένω, ανακύπτει το εξής ερώτημα: ποια άραγε από τα μέτρα προστασίας έναντι του κορωνοϊού είναι εκείνα που θα ληφθούν υπ’όψη για την διατήρηση ή την παύση ισχύος της εν λόγω απόφασης; Ποια από τα μέτρα προστασίας είναι εκείνα που εφ’όσον ανακληθούν, θα παύσει και η ισχύς της απαγόρευσης;; Μήπως όλα;; Μήπως η άρση του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης της μάσκας;; Ή μήπως η άρση του μέτρου  στον αριθμό των συναθροιζομένων, κ.ο.κ.;; …

Ενώ επιπλέον η υπ’όψιν υπ’αριθμ. 92/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σας στερείται κρίσιμων για το κύρος της  τ υ π ι κ ώ ν                   σ τ ο ι χ ε ί ω ν , όπως το σκεπτικό των μειοψηφισάντων δημοτικών συμβούλων για τους λόγους καταψήφισης της σχετικής εισήγησης, το οποίο ουδόλως καταγράφεται σε αυτήν.

. Καταληκτικώς, με την επίκληση αντιμετώπισης της πανδημίας η ως άνω υπ’αριθμ. 92/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έρχεται να δώσει το τελειωτικό πλήγμα στην εμπορική ζωή του «ΓΑΜΑ», καθώς αποτελεί την τελευταία μιας σειράς ενεργειών του Δήμου Θέρμου,  που αν μη τι άλλο έχουν υπονομεύσει την οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεών μας, κατά τρόπο μάλιστα εντελώς απροκάλυπτο.

Συγκεκριμένα: Πολύ πρόσφατη είναι η απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων  την οποία η Διοίκηση του Δήμου επέβαλε στο «ΓΑΜΑ» εφέτος τον Αύγουστο, ήτοι τον εμπορικότερο μήνα για το Θέρμο και τους επαγγελματίες του, «επιστρατεύοντας» προς τούτο ανίσχυρη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία «ανέσυρε» από το αρχείο αποφάσεων του περυσινού έτους, στο οποίο και μόνον αφορούσε. Ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχο προηγούμενο σε πανελλαδική κλίμακα με το ετσιθελικό κλείσιμο στο οποίο «καταδίκασε» το «ΓΑΜΑ» η Διοίκηση του Δήμου το 2015 απαγορεύοντας την κυκλοφορία οχημάτων, αλλά και αργότερα, χωρίς να υφίσταται προηγούμενη απόφαση του αρμοδίου οργάνου, γεγονός για το οποίο ήδη διεξάγεται έρευνα από την ποινική Δικαιοσύνη.

Παρέλκει δε να επισημάνουμε την ασυγχώρητη παλινωδία να παραμένει επί μακρόν ο δρόμος ανοικτός για την κυκλοφορία στο μισό πλάτος του παρά τον προφανή κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού ατυχήματος, με πλέον γνωστό περιστατικό αυτό στην αρχή της οδού, με την παράσυρση των καθημένων θαμώνων να αποσοβείται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Ούτως, επιβεβλημένο είναι να επανέλθει η περιμετρική οδός ΓΑΜΑ στην προηγούμενη κυκλοφοριακή της κατάσταση και στην χρήση για την οποία προορίζεται, ήτοι να αποδοθεί και πάλι στην κυκλοφορία.        

Επειδή η υπ’αριθμ. 92/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου είναι καταστροφική για τις επιχειρήσεις και τις οικογένειές μας, αφού κατ’ουσίαν οδηγεί σε περιθωριοποίηση τα καταστήματά μας, και στην ανεργία εμάς και τους υπαλλήλους μας.

Επειδή η υπ’αριθμ. 92/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου αντιστρατεύεται βασικές συνταγματικές Αρχές και δικαιώματα, όπως τις συνταγματικές Αρχές της Αναλογικότητας και της Ισότητας, καθώς και το δικαίωμα καθενός από εμάς να συμμετέχει στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου.

Επειδή η υπ’αριθμ. 92/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου πάσχει έλλειψη νομιμότητας, καθώς έχει εκδοθεί κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην οικεία διάταξη άρθρου 65 παρ. 7  Ν. 4688/2020.

Επειδή η υλοποίηση της υπ’αριθμ. 92/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου σηματοδοτεί την οικονομική καταστροφή των επιχειρήσεών μας, ενώ έχει ήδη προξενήσει σε καθέναν από εμάς σημαντική οικονομική ζημία, καθώς έχει διαρρεύσει σημαντικό τμήμα της πελατείας


Τέλος καλούν τον δήμο να ανακαλέσει την απόφαση και να αποδώσει  και πάλι στην κυκλοφορία την περιμετρική οδό ΓΑΜΑ και να την διατηρεί συνεχώς ελεύθερη για την προοριζόμενη χρήση της.

Related Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Ρυθμίσεις απορρήτου
Όνομα Ενεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Μπισκότα
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.