28 Σεπτεμβρίου, 2022

Τι απαντά το Πανεπιστήμιο Πατρών για τα τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας

Η Πρυτανική Αρχή και πριν την εκλογή της, αλλά και αμέσως μετά είχε διακηρύξει την πρόθεσή της για τη δημιουργία Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πατρών. Έτσι στη πρώτη Σύγκλητο ορίσθηκε αυτή η Επιτροπή η οποία με απόφαση της Συγκλήτου έλαβε εντολή να επεξεργασθεί ένα Στρατηγικό Σχεδιασμό για το Πανεπιστήμιο με βάση τα εξής χαρακτηριστικά:

Βιώσιμο και διεθνώς αναγνωρίσιμο Πανεπιστήμιο Πατρών με ακαδημαϊκές και ερευνητικές σταθερές.
Δυνατότητα προσφοράς ποιοτικής εκπαίδευσης στους φοιτητές, με την ύπαρξη διδασκόντων και προσωπικού όλων των κατηγοριών, ταυτόχρονα με την ύπαρξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών, βιβλιοθηκών και την ύπαρξη φοιτητικής μέριμνας σε σίτιση και στέγαση.

Μη δυνατότητα λειτουργίας Τμημάτων μιας Σχολής σε διαφορετικές περιφερειακές ενότητες (νομούς) και σε αποστάσεις που είναι απαγορευτικές για οποιασδήποτε μορφής ακαδημαϊκές συνέργειες, διδακτικές ή ερευνητικές. Η Σχολή πρέπει να λειτουργεί με Τμήματα που εξασφαλίζουν τον πυρήνα του προγράμματος σπουδών εκ των ενόντων, δηλαδή με μόνιμα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ. Στόχος για κάθε Τμήμα πενταετούς φοίτησης και με εκτεταμένο εργαστηριακό φόρτο είναι να λειτουργεί με έναν ελάχιστο αριθμό 15 μελών ΔΕΠ και αντίστοιχα εργαστήρια.
Τα προγράμματα σπουδών πρέπει να ανταποκρίνονται σε γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται από προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και είναι γενικώς αποδεκτά ως τέτοια.
Να μην υπάρχουν τμήματα με ομοειδή προγράμματα σπουδών.
Η Επιτροπή έλαβε επίσης υπόψη της α) το πρόσφατο νομοσχέδιο με την καθιέρωση ελάχιστης βάσης εισαγωγής, β) τον τετραετή προγραμματισμό που πρέπει να καταθέσει το Πανεπιστήμιο Πατρών στην ΕΘΑΕΕ και γ) την πρόθεση της Ελληνικής Πολιτείας να νομοθετήσει για τον Ακαδημαϊκό  Χάρτη της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό έχει τεθεί υπό συζήτηση στο Πανεπιστήμιο Πατρών το προτεινόμενο σχέδιο της Επιτροπής. Το συγκεκριμένο Σχέδιο δεν έχει ακόμη συζητηθεί και εγκριθεί από τη Σύγκλητο, η οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη να αποφασίζει για το αν και το πως θα εισηγηθεί το Σχέδιο στο Υπουργείο Παιδείας. Όταν το συγκεκριμένο Σχέδιο τεθεί ως θέμα στη συνεδρίαση της Συγκλήτου, είναι αυτονόητο ότι θα κληθούν οι Φορείς της Περιφέρειας να εκφράσουν τη γνώμη τους, πλην όμως η τελική απόφαση για την εισήγηση ανήκει αποκλειστικά στην Σύγκλητο.

Στη σημερινή συνεδρίαση της Συγκλήτου δόθηκαν 21 θέσεις έκτακτου προσωπικού και 2 θέσεις μελών ΔΕΠ, για το Τμήμα Μουσειολογίας. Τέλος δόθηκαν θέσεις έκτακτου προσωπικού και μελών ΔΕΠ σε Τμήματα του Πανεπιστημίου. Η προσπάθεια μας είναι να μπορούν να γίνονται τα μαθήματα για τους φοιτητές του πρώην ΤΕΙ και να έχουν τη δυνατότητα οι φοιτητές αυτοί να πάρουν το πτυχίο τους. Η υποστήριξη στους φοιτητές και στα Τμήματα του Πανεπιστημίου αποδεικνύεται με έργα, αποτελέσματα και διεκδικήσεις. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη Σύγκλητο και όλους όσους βοήθησαν αθόρυβα και δημιουργικά για όλα αυτά. Προτεραιότητα μας, η θεμελίωση ενός διεθνώς αναγνωρίσιμου Πανεπιστήμιου Πατρών και η άρτια εκπαίδευση των φοιτητών μας. Αξίωμα της Πρυτανικής Αρχής η αποχή από άγονες αντιπαραθέσεις με μοναδικό στόχο μια πορεία δημιουργίας και προσφοράς.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21
Προσβάσιμα τα αποτελέσματα αποτίμησης του διδακτικού έργου για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ, https://ps.modip.upatras.gr/. Η ηλεκτρονική αποτίμηση διεξήχθη από τις 7 Δεκεμβρίου 2020 έως και τις 24 Ιανουαρίου 2021 και αξιολογήθηκαν συνολικά 1.235 μαθήματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ενώ συμπληρώθηκαν 27.150 ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια. Να σημειωθεί ότι είναι ο μεγαλύτερος αριθμός ερωτηματολογίων τα τελευταία τέσσερα χρόνια που εφαρμόζεται η διαδικασία αποτίμησης σε όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου ηλεκτρονικά, παρουσιάζοντας  αύξηση 85% σε σχέση με το αντίστοιχο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20. Ευχαριστούμε όλους τους φοιτητές που, κατανοώντας τη σημασία της συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, συμμετείχαν σε αυτήν καταθέτοντας την άποψή τους για τα μαθήματα στα οποία είχαν εγγραφεί βαθμολογώντας αλλά και διατυπώνοντας ελεύθερα και ανώνυμα τη γνώμη τους μέσω των σχολίων τους. Αξίζουν παράλληλα ιδιαίτερες ευχαριστίες στα μέλη των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ο.Μ.Ε.Α.) των Τμημάτων για τις συνεχείς προσπάθειές τους προς αυτήν την κατεύθυνση και για τον επιπλέον φόρτο εργασίας που έχουν αναλάβει με στόχο τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών. Τέλος, ευχαριστούμε τα μέλη του διδακτικού προσωπικού των Τμημάτων για τη διαρκή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, με αποτέλεσμα την εξέλιξη και τη βελτίωση του διδακτικού έργου στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η PATRAS IQ EKKINΕΙ PHYGITAL – ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΟΠΟ Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 7ης ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ
Σε ένα κοινό ψηφιακό και εικονικό ‘τόπο’ συζήτησης, διασύνδεσης, προβολής και συνεργασίας, θα διεξαχθεί η  7η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας με Phygital τρόπο το τριήμερο 8-9-10 Οκτωβρίου 2021. Η «Οργανωτική Επιτροπή Patras IQ», με γνώμονα κυρίως την προφύλαξη της δημόσιας υγείας συνεχίζοντας με καινοτότομο τρόπο την δραστηριότητά της, αποφάσισε, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και μέσα που θα επιτρέψουν να παρευρεθούμε όλοι, σε ένα κοινό ψηφιακό και εικονικό ‘τόπο’ συζήτησης, διασύνδεσης, προβολής και συνεργασίας, την διεξαγωγή της 7ης Έκθεσης Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας.  Η προετοιμασία έχει ήδη ξεκινήσει. Στόχος μία αναβαθμισμένη και υψηλού επιπέδου διοργάνωση που θα εξυπηρετήσει εκθέτες και συμμετέχοντες, ενώ παράλληλα θα διεγείρει το ενδιαφέρον του κοινού ξεπερνώντας τις προσδοκίες του.

Επιπρόσθετα, η «Οργανωτική Επιτροπή Patras IQ» ανακοινώνει  τη συνέργεια με το εγκεκριμένο έργο του Προγράμματος ENI CBC MED PROGRAMME 2014 – 2020 “Incubators for Innovation and Technological in the Mediterranean – INTECMED ” στο πλαίσιο αξιοποίησης των κάτωθι δράσεων του έργου και  στόχο τη διεθνοποίηση της έκθεσης, με συμμετοχές από άλλες χώρες και συγκεκριμένα (Ισπανία, Τυνησία και Αίγυπτο) και την διαμόρφωση ενός Μεσογειακού δικτύου αντίστοιχων πρωτοβουλιών με επίκεντρο την έκθεση PATRAS IQ.

Σύσταση και λειτουργία επιτροπής με τίτλο «Περιφερειακή Συμμαχία για τη Μεταφορά Καινοτομίας (Regional Alliance for Innovation Transfer)», ρόλο τον οποίο αναλαμβάνει η “Οργανωτική Επιτροπή PATRAS IQ”. Σκοπός της Συμμαχίας είναι να λειτουργήσει εποπτικά και συμβουλευτικά στο έργο καθοδηγώντας τις βασικές δράσεις του.
Σύσταση και λειτουργία Γραφείου στο Παν. Πατρών για την υποστήριξη των δράσεων του INTECMED (Regional Innovation Facility Point), που έχουν επίκεντρο ένα διαγωνισμό επιχειρηματικών ιδεών και εκπαιδευτικό πρόγραμμα mentorship.
Διοργάνωση matchmaking events για την ανάπτυξη συνεργασιών.
Υλοποίηση διαγωνισμού Καινοτόμων Ιδεών
Συμμετοχή στην Έκθεση Μεταφοράς Καινοτομίας – PATRAS IQ, όλων των επιχειρηματικών ιδεών της Μεσογείου που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα.
Διασύνδεση της PATRASIQ με φορείς των συμμετεχουσών χωρών για τη δημιουργία Μεσογειακού Δικτύου
Οι ανωτέρω δράσεις χρηματοδοτούνται από το έργο INTECMED και τους προϋπολογισμούς του Επιμελητηρίου Αχαΐας και του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΛΕΪΖΕΡ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Η Ομάδα Τεχνολογίας Ήχου και Ακουστικής (Audiogroup), του Εργαστηρίου Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, δημοσίευσε αποτελέσματα νεωτερικής μεθόδου για παραγωγή ακουστικών σημάτων μέσω οπτικοακουστικής μετατροπής και αναπαραγωγής ηχητικών σημάτων μέσω πλάσματος λέιζερ. Η πειραματική και θεωρητική μελέτη της τεχνολογίας δημοσιεύθηκε στις 22/1/2021 στο επιστημονικό περιοδικό Nature Scientific Reports. Το άρθρο έχει συν-συγγραφείς τα μέλη της Ομάδας Κωνσταντίνο Καλέρη (Υ.Δ.), Παναγιώτη Χατζηαντωνίου (Ε.ΔΙ.Π) και Ιωάννη Μουρτζόπουλο (καθηγητή) και Bjoern Stelzner (Dr) και Δημοσθένη Τρίμη (καθηγητή) από το Εργαστήριο EBI-vbt του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Καρλσρούης (ΚΙΤ),  όπου πραγματοποιήθηκαν τα πειράματα. Για την τεχνολογία αυτή, το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καρλσρούης (ΚΙΤ) υπέβαλαν από κοινού, αίτημα κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας.

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Στο πλαίσιο  ενίσχυσης της εξωστρέφειας και επικοινωνίας, το Πανεπιστήμιο Πατρών διατηρεί ενεργά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό την ουσιαστική και πλήρη ενημέρωση όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και των φίλων της.
Ακολουθώντας τις σελίδες σε Facebook: Πανεπιστήμιο Πατρών-University of Patras (https://www.facebook.com/upatras), Instagram: upatras (https://www.instagram.com/upatras) και Twitter: upatras (https://twitter.com/upatras) μπορείτε να ενημερώνεστε για  όλες τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το Πανεπιστήμιο Πατρών.
Στο πλαίσιο δημιουργίας του κοινωνικού δικτύου των απόφοιτων του Πανεπιστημίου (https://alumni.upatras.gr/alumnisocialnetwork/?fbclid=IwAR1a5CKDBE0AmN8CaVfQTLGYLCYaAHmprkgVqLSvGhhuS0IUEwqpmX2S_Fs), έτσι ώστε να διατηρηθούν «ζωντανές» οι αναμνήσεις των  φοιτητικών χρόνων,  διαμορφώθηκε αντίστοιχη σελίδα στο Facebook: Απόφοιτοι Πανεπιστημίου Πατρών-University of Patras Alumni (https://www.facebook.com/upatrasalumni) με σκοπό οι Απόφοιτοι μας να μείνουν σε επαφή αλλά και να ενημερώνονται για καίρια ζητήματα που τους απασχολούν. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Πατρών διαθέτει ενεργό προφίλ στον ιστότοπο επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης – LinkedIn (https://www.linkedin.com/universityofpatras), τον οποίο μπορείτε να ακολουθήσετε εξίσου.
Ενδεικτικά η σελίδα στο Facebook φιλοξενεί 16.879 ακόλουθους, ενώ στο LinkedIn 39.562. Σε όλα τα μέσα παρατηρήθηκε σημαντική αυξητική τάση το τρέχον χρονικό διάστημα.
Σας ευχαριστούμε!
Αν και από απόσταση, συνεχίζουμε όλοι ΜΑΖΙ εξίσου δυναμικά!

Related Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Ρυθμίσεις απορρήτου
Όνομα Ενεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Μπισκότα
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.