Μια αξιέπαινη πρωτοβουλία πήρε ο  Ανδρέας Αθανασίου δημιουργώντας στην Αετόπετρα μονάδα εκτροφής βοοειδών που πάει πολύ καλά και σταδιακά οργανώνεται και επεκτείνεται. Ένας νέος άνθρωπος, υπάλληλος της Εθνικής Τράπεζας, δεν αρκέστηκε και δεν βολεύτηκε με τη δουλειά του αλλά αξιοποίησε τις εκτάσεις που κατέχει στο χωριό του δημιουργώντας αυτή τη μονάδα.

Η εικόνα ίσως περιέχει: υπαίθριες δραστηριότητες

Με την πράξη του αυτή δείχνει το δρόμο που μπορούν να ακολουθήσουν και άλλοι νέοι συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην αντιμετώπιση της ανεργίας και παράλληλα ενισχύοντας της κτηνοτροφική παραγωγή της χώρας δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Γιατι χωρίς την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή που θα οδηγήσει στη μείωση των εισαγωγών δεν έχει κανένα μέλλον αυτή η χώρα .Θα πρέπει η πρωτοβουλία του Ανδρέα να βρει κι άλλους μιμητές, γιατί ο Δήμος Θέρμου έχει τις προϋποθέσεις για οργανωμένη αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή.Ο Δήμος Θέρμου πρέπει να έρθει αρωγός σε τέτοιες πρωτοβουλίες.

Η εικόνα ίσως περιέχει: δέντρο, ουρανός, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση