30 Σεπτεμβρίου, 2022

Δημοτική Αρχή και ΔΕΥΑΑ χρωστούν απαντήσεις!

  • Το λάθος  του υπαλλήλου της ΔΕΥΑ Αγρινίου να σταλεί  σε λάθος διεύθυνση και όχι στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας ο φάκελος των προτάσεων για την αντικατάσταση του αγωγού ύδρευσης από το Καστράκι (προϋπολογισμού περίπου 6εκατ. ευρώ), με αποτέλεσμα να μην αξιολογηθούν και να μην ενταχθούν  τα δύο έργα στο ΕΣΠΑ, αποτελεί μόνο μια  πλευρά του  παζλ  της διαχείρισης – διοίκησης που ασκείται στη ΔΕΥΑ Αγρινίου .  

Ο  κ. Παπαναστασίου στην αρχή της θητείας του  προσπαθώντας να “ερμηνεύσει” την επιλογή του να κρατήσει ο ίδιος τα ηνία της ΔΕΥΑ είχε τονίσει πως η απόφασή του ήταν μελετημένη, υπό την έννοια πως ήθελε να ασχοληθεί ο ίδιος  με τη  λειτουργία της Επιχείρησης για περισσότερο και καλύτερο έργο.. Σχεδόν τρία χρόνια μετά  διαπιστώνουμε ακριβώς το αντίθετο!

Έξι ολόκληροι  μήνες  πέρασαν από τότε που η ΔΕΥΑ Αγρινίου όρισε τα μέλη της πενταμελούς εξεταστικής επιτροπής (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) για να  διερευνηθεί τι ακριβώς συνέβη και να  “αποκαλυφθεί”  ο υπεύθυνος που έκανε το λάθος  και έστειλε σε λάθος  διεύθυνση το φάκελο με τις προτάσεις της ΔΕΥΑ .. Η πενταμελής επιτροπής, η οποία τηρεί σιγήν ιχθύος,  αποτελείται  από τους: Σκορδόπουλο Δημήτριο, Σφυρή Βλάσιο, Λιούπρα Κωνσταντίνο, Σαρισαβίδη Ευάγγελο και τον Πρόεδρο των Εργαζομένων Ματσούκα Διονύσιο …Μια επιτροπή που θα έπρεπε, ως όφειλε, να διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση και να φέρει το πόρισμά της στο Διοικητικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης. Και επειδή διαισθανόμαστε ότι δεν πρόκειται να συνεδριάσει ποτέ ξεκινήσαμε εμείς την έρευνα… και παρουσιάζουμε μέρος της!

  •  Πεσκέσι η μελέτη στη ΔΕΥΑ Αγρινίου!

Το νέο Δ.Σ της ΔΕΥΑΑ, από της αναλήψεως του, επιβεβαίωσε (πως θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά) ότι  λόγω μεγάλης κατανάλωσης το αντλιοστάσιο του Συνδέσμου λειτουργεί 24ωρες συνεχώς χωρίς καμία διακοπή και παρ΄όλα  αυτά σε ώρες αιχμής παρουσιάζεται πτώση της πίεσης του δικτύου ιδίως στα υψηλότερα σημεία με συνέπεια την ανεπαρκή υδροδότηση του δικτύου . Ο κίνδυνος βλάβης του κεντρικού αγωγού είναι μεγάλος λόγω της οριακής λειτουργίας του  πράγμα το οποίο αν συμβεί η πόλη θα μείνει για πολλές ώρες χωρίς νερό. Συνεπώς αποτελεί επιτακτική ανάγκη η  κατασκευή νέου σύγχρονου και μεγαλύτερου αγωγού….

Μελέτες για το έργο της κατασκευής του δίδυμου αγωγού που θα φέρει νερό  από το Καστράκι μέχρι το Αγρίνιο δεν υπήρχαν και αποφασίστηκε aπό το Δ.Σ και τον πρόεδρό του κ.Παπαναστασίου να ανατεθεί στο μελετητικό γραφείο «ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.» (σχετική απόφαση με συνεδρίαση του Δ.Σ για ανάθεση της μελέτης, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, δεν εντοπίσαμε).

Η  μελέτη έγινε δωρεάν (!) από το μελετητικό γραφείο, όπως δωρεάν είχε κάνει ο κ.Γιώργος Φράγκος δηλ. η «ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.». και τη μελέτη του έργου «Υδροδότηση Δήμου Αγρινίου από λίμνη Καστρακίου»(ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) . Μελέτες που η κάθε μια μπορεί να  κοστίζει και έως 300.000 ευρώ!

Στις 20 του μήνα Μαΐου του έτους 2016 , ημέρα  Παρασκευή και ώρα 10.30 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α..Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι το Συμβούλιο είναι έκτακτο λόγω της προθεσμίας υποβολής προτάσεων μέχρι 23/5/2016 για χρηματοδότηση από την ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ο κ. Γενικός Διευθυντής εισηγείται το θέμα ημερήσιας διάταξης και δίνει το λόγο στον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας ο οποίος αναφέρει τα εξής:  Περατώθηκαν οι εργασίες εκπόνησης της μελέτης με τίτλο « Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης Καστράκι – Σπολάιτα   » από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΑ σε συνεργασία με το μελετητικό γραφείο «ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.» …  και ως εκ τούτου πρέπει να προχωρήσουμε στην παραλαβή της. Η μελέτη έγινε δωρεάν από το μελετητικό γραφείο …Ο κ. Πρόεδρος δίνει το λόγο στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί του θέματος. Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη όσα παραπάνω εκτέθηκαν ομόφωνα εγκρίνει την παραλαβή της μελέτης « Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης Καστράκι – Σπολάιτα,  ΦΑΣΗ Α &  ΦΑΣΗ Β»

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ 1   ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ 2

  • Δεν τα  μπέρδεψαν μόνο  στη διαδικασία και στην αποστολή… πήραν άκυρο και από την Αποκεντρωμένη!

Ο φάκελος λοιπόν ετοιμάστηκε με τις δωρεάν μελέτες και στάλθηκε  όπως ισχυρίστηκε η δημοτική αρχή και ο κ.Παπαναστασίου σε λάθος διεύθυνση. Βεβαίως εδώ οι πληροφορίες μας διίστανται  και δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή  συμπεράσματα, διότι κάποιες πληροφορίες λένε πως ο φάκελος στάλθηκε στο μελετητή αντί στην Περιφέρεια και κάποιες άλλες πως δεν στάλθηκε καθόλου..Λίγη όμως σημασία έχει, το προσπερνάμε και στεκόμαστε στην ακύρωση (με ημερομηνία 7/7/2016) και των δύο  αποφάσεων  του Δ.Σ από την  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟ.

Η Αποκεντρωμένη λοιπόν ακυρώνει τις αποφάσεις της ΔΕΥΑΑ διότι όπως αναφέρει στο αιτιολογικό της σημείωμα, δεν τηρήθηκαν όλες οι απαιτούμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις!

Αναλυτικά οι λόγοι της ακύρωσης

Για την έκδοση απόφασης αποδοχής δωρεάς εκπονηθείσας μελέτης απαιτούνται: α) η δημοσίευση ανακοίνωσης για την υποβολή σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, στις ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και η πάροδος προθεσμίας ενός μήνα, μέσα στην οποία μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει παρατηρήσεις επί της μελέτης και β) η μετά την πάροδο της μηνιαίας προθεσμίας έκδοση σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου του δωρεοδόχου, στο οποίο διαβιβάζονται από την αρμόδια αρχή οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Οι υπηρεσίες τήρησης των ιστοσελίδων του προηγούμενου εδαφίου εκδίδουν σχετικές βεβαιώσεις για την ημερομηνία τον συνολικό χρόνο ανάρτησης της ανακοίνωσης, οι οποίες τίθενται υπόψη του Τεχνικού Συμβουλίου.»  Επειδή από την ανωτέρω αναφερόμενη αλληλογραφία μεταξύ της Υπηρεσίας μας και της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου προκύπτει ότι δεν τηρήθηκαν όλες οι απαιτούμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις για την αποδοχή της δωρεάν μελέτης και συγκεκριμένα «α) η δημοσίευση ανακοίνωσης για την υποβολή σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, στις ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και η πάροδος προθεσμίας ενός μήνα, μέσα στην οποία μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει παρατηρήσεις επί της μελέτης και β) η μετά την πάροδο της μηνιαίας προθεσμίας έκδοση σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου του δωρεοδόχου, στο οποίο διαβιβάζονται από την αρμόδια αρχή οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν» και, κατά συνέπεια, λανθασμένα λήφθηκε η κρινόμενη απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α Αγρινίου.  

Ακυρώνουμε την αριθ. 37 και 36/2016 απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου για τους λόγους που αναφέρουμε ανωτέρω.Κατά της απόφασης αυτής μπορείτε να προσφύγετε εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση αυτής στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.).  

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ Α    ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ Β

Δεν γνωρίζουμε εάν τελικά έγινε προσφυγή κατά της απόφασης εκείνο που αντιλαμβάνεται κανείς, με τα προαναφερθέντα και με όσα ακόμη θα δουν το φως της δημοσιότητας. είναι ότι έγινε κάκιστη διαχείριση σε ένα θέμα πολύ σημαντικό  και βεβαίως έχει υποχρέωση η επιτροπή να δώσει στη δημοσιότητα το πόρισμά της!

Θα επανέλθουμε!      

Related Posts

Comments are closed.

Ρυθμίσεις απορρήτου
Όνομα Ενεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Μπισκότα
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.