Quantcast

Ο ασκός του ενοικίου, μας έπνιξε από αναγκαιότητες αιρετών!!!

Σε δεινή θέση, δημοσιοποιήθηκε ότι ευρίσκονται, οι Βουλευτές μετά την αποκάλυψη, ότι ζάπλουτη υπουργίνα ελάμβανε επίδομα ενοικίου 1.000 ευρώ μηνιαίως!

Όλοι οι συνάδελφοί της, βγήκαν στις Τηλεοράσεις και τα Ραδιόφωνα και υποστήριξαν ότι δικαίως το ελάμβανε, διότι ήταν νόμιμον. Δεν ήταν καθόλου νόμιμον, ήταν παράνομον. Και αυτό γιατί σε όμοιες περιπτώσεις φτωχών πολιτών απαιτούνται ως βασική προϋπόθεση τα οικονομικά κριτήρια. Αν υπερβαίνουν κάποιον όριον, π.χ. 20.000 ευρώ δεν δικαιούνται επίδομα. Ούτε ενοικίου ούτε θερμάνσεως, ούτε ψύξεως, αλλά μόνον επίδομα συσσιτίου! Να πηγαίνουν στους Δήμους και τις εκκλησίες και να παίρνουν μίαν μερίδα φαγητού για 24 ώρες! Αυτά δικαιούνται οι μη Βουλευτές, Έλληνες πενόμενοι πολίτες! Όλοι επίσης έγιναν ερμηνευτές των Νόμων, της εννοίας της ηθικής, της εννοίας των οικονομικών δυνατοτήτων των άλλων. Ακούσαμε δεκάδες απόψεις, στο σύνολόν τους αβάσιμες, έωλες και εν πολλοίς απρεπείς και προσβλητικές για τον αγρίως φορολογούμενον πολίτην. Μερικοί είπαν ότι θα τα επιστρέψουν. Αυτό είναι το διπλούν λάθος. Ομολόγησαν οιονεί κλοπήν και ως εκ τούτου απορρέει το ερώτημα αν πρέπει να λογοδοτήσουν στο πταισματοδικείον. Αν αρπάξω κάτι και το επιστρέψω, είναι αναμφισβήτητον ότι έκλεψα. Έκτισα π.χ. παράνομον στάβλον, διώχθηκα. Ώσπου να δικασθεί η υπόθεση το είχα νομιμοποιήσει. Το Δικαστήριον όμως απεφάσισε  ότι έκανα παρανομίαν και πρέπει να δικασθώ. Τι διαφορά υπάρχει εν προκειμένω με το παράνομον επίδομα ενοικίου;

Ακούσθηκε  ότι από τον μισθόν των Βουλευτών. τους απομένουν καθαρά  περίπου 2.000 Ευρώ τον μήναν!!!  Για εμάς τους πένητες είναι εκατομμυριούχοι όσοι έχουν απόθεμα τόσα χρήματα μηνιαίως και όχι δείγμα χαμηλών αποδοχών. Εμείς από τα χρήματα που παίρνομεν όπως τα ρύθμισαν οι κυβερνήσεις κατ΄ εντολήν των δανειστών, είμεθα χωρίς ούτε ένα λεπτόν του Ευρώ επί είκοσι (20) ημέρες κάθε μήναν και με απλήρωτους λογαριασμούς, ΔΕΗ, ΟΤΕ,  δανείων, ΕΝΦΙΑ, με πιστώσεις σε φαρμακεία, παντοπωλεία και κάθε άλλης συναλλαγής. Οι λογαριασμοί των Βουλευτών είναι όλοι πληρωμένοι, για πέντε τηλέφωνα εκ των οποίων ένα σταθερόν, για μετακινήσεις με αεροπλάνα, πλοία, λεωφορεία, τα γραφεία τους πληρωμένα και επανδρωμένα καθώς και τα κοινόχρηστα αυτών, τα πάντα πληρωμένα ακόμα και ο καφές και τα είδη κυλικείου στην Βουλήν. Επομένως οι 2.000 απόθεμα είναι γιγαντιαίον ποσόν για τα σημερινά δεδομένα, που μαστίζουν μέχρι ταπεινωτικής αθλιότητος τον Έλληνα φορολογούμενον.

Από τα προνόμια των Βουλευτών δεν έχουν προβλεφθεί δαπάνες για εισιτήρια σε τοπικές εκδηλώσεις στις έδρες τους, δεν έχουν προβλεφθεί δαπάνες συνδρομής σε τοπικά σωματεία ή ενίσχυση αυτών, δεν έχει προβλεφθεί αγορά λαχνών σε εκδήλωση περιοχής των ψηφοφόρων, ούτε και για την αγοράν κεριού στην εκκλησίαν!! Μήπως πρέπει να προστεθεί ανάλογη πίστωση στα προνόμια;

Όπως φαίνεται τα προνόμια των Βουλευτών αντί να κοπούν σύριζα και δια παντός, μαζί με μείωση κατά 50% του μισθού τους, σκόπιμον κρίνεται να αυξηθούν για λόγους κοινωνικής προσφοράς!!! Ανάλογη αύξηση θα είναι και νόμιμη εφ’ όσον θα ψηφισθεί από την Βουλήν και κατ’ ακολουθίαν ηθική, διότι οι Νόμοι έχουν το τεκμήριον της ηθικότητος. Η περικοπή κατά 40% στις συντάξεις, ο θανατηφόρος ΕΝΦΙΑ, η δεινή λιτότητα, η ανυπαρξία οικονομικής αναπτύξεως σ’ αυτόν τον τόπον και μύρια άλλα, είναι όλα ηθικές πράξεις!! Μήπως διαφωνείτε;

Ο διαφωνών, ας σιωπήσει!!!

Μιχαήλ Στρατουδάκης

Related Posts