Από την Διοίκηση της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου ανακοινώθηκε ότι με την υπ΄ αριθμ. Α2α/οικ.56109/19-07-2017 Υπ. Απόφαση , εγκρίθηκε η πρόσληψη δύο Επικουρικών γιατρών και συγκεκριμένα ενός (1) Ω.Ρ.Λ. και ενός (1) Ιατρικής Βιοπαθολογίας που θα καλύψει τις ανάγκες της Αιμοδοσίας,Τις προσεχείς μέρες θα γίνει η τοποθέτησή τους από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και θα αναλάβουν υπηρεσία στο Νοσοκομείο μας για δύο (2) χρόνια.