Αγρίνιο:Η λειτουργία των λαϊκών αγορών  από 6 έως 11/04

Ο Δήμος Αγρινίου σε συμμόρφωση με τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού  και σε εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ανακοινώνει τη λειτουργία των λαϊκών αγορών  από την Δευτέρα 6/04/2020 έως και το Σάββατο 11/04/2020.
Επισυνάπτονται οι πίνακες των επαγγελματιών και παραγωγών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6/4/2020 (ΔΕΥΤΕΡΑ)
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Α/ΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥΣΠYΡΙΔΟΥΛΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΘΩΜΑΣ
3ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣ
4ΒΑΣΣΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5ΒΕΛΛΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
6ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣΘΩΜΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
7ΒΛΑΧΟΣΑΝΔΡΕΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8ΒΛΑΧΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
9ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑΑΓΓΕΛΟΣ
10ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣΗΛΙΑΣΣΩΤΗΡΙΟΣ
12ΓΚΟΡΟΓΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
13ΓΡΗΓΟΡΙΟΥΛΟΥΚΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
14ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΗΛΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣ
16ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
17ΖΩΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
19ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΔΗΜΗΤΡΑΝΙΚΟΛΑΟΣ
20ΚΑΛΑΝΤΖΗΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ
21ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣΣΤΑΥΡΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ
22ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΑΡΓΥΡΩΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
23ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΜΑΡΙΑΛΑΖΑΡΟΣ
24ΚΑΡΔΑΡΑΕΛΕΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣ
25ΚΑΤΣΑΡΟΣΦΩΤΙΟΣΗΛΙΑΣ
26ΚΕΧΑΓΙΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ
27ΚΛΕΙΤΣΙΚΑΜΑΡΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
28ΚΟΚΚΑΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ
29ΚΟΡΦΙΑΤΗΣΤΑΥΡΟΥΛΑΠΑΝΤΕΛΗΣ
30ΚΟΣΜΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
31ΚΟΥΜΑΣΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
32ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣΕΥΘΥΜΙΟΣΑΝΔΡΕΑΣ
33ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣΘΩΜΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
34ΚΤΕΝΑΣΜΙΧΑΛΗΣΠΑΥΛΟΣ
35ΚΩΣΤΑΡΑΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
36ΛΕΙΒΑΔΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
37ΛΙΑΝΟΥ-ΖΥΓΟΥΡΗΕΥΘΥΜΙΑΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
38ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΑΕΛΕΝΗΚΩΝ/ΝΟΣ
39ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
40ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΗΛΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
Α/ΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1ΒΑΛΑΣΩΤΗΡΗΑΛΤΑΝΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2ΔΙΑΜΑΝΤΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
3ΖΙΟΓΩΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
4ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
5ΚΕΝΤΡΟΥΙΩΑΝΝΑΛΕΩΝΙΔΑΣ
6ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
7ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΥΕΥΦΡΟΣΥΝΗΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
8ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣ
9ΛΟΥΝΤΖΗΣΘΩΜΑΣΗΛΙΑΣ
10ΜΑΥΡΕΛΗΧΡΥΣΟΥΛΑΠΕΤΡΟΣ
11ΜΠΙΣΤΙΝΤΖΑΝΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12ΠΑΤΟΥΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
13ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΦΩΤΙΟΣ
ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ
1ΚΟΥΤΟΥΛΑΣΗΛΙΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2ΜΑΚΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
3ΠΑΝΑΓΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΤΙΚΑ
1ΓΑΒΡΙΛΗΕΥΔΟΞΙΑΠΕΤΡΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 7/4/2020 (ΤΡΙΤΗ)
Παραγωγοί
Α/ΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΘΩΜΑΣ
2ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣΣΠΥΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
3ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
4ΚΟΥΜΑΣΗΣΖΩΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
5ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
6ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
7ΜΠΛΑΧΟΥΡΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8ΜΠΟΥΡΓΑΝΗΒΑΣΙΛΙΚΗΚΩΝ/ΝΟΣ
9ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΘΑΚΩΝ/ΝΟΣ
10ΝΤΖΟΥΡΒΑΔΩΡΟΘΕΑΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
Α/ΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1ΖΙΟΓΩΛΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
3ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΤΕΡΓΙΟΣ
4ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΑΠΟΣΤΟΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
6ΠΑΤΟΥΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
7ΤΣΙΛΙΜΕΚΗΒΑΣΙΛΙΚΗΣΠΥΡΙΔΩΝ
8ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
9ΦΩΤΙΑΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
10ΦΩΤΙΑΔΟΥΕΛΕΝΗΚΩΝ/ΝΟΣ
11ΧΑΣΙΩΤΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12ΨΥΛΛΙΑΓΕΩΡΓΙΑΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ
1ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2ΣΚΟΡΔΑΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΘΩΜΑΣ
3ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
                                   

                                               ΧΑΡΤΙΚΑ

1ΠΑΛΑΙΝΗΣΑΝΔΡΕΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 8/4/2020 (ΤΕΤΑΡΤΗ)
Παραγωγοί
Α/ΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1ΖΟΧΙΟΥΓΕΩΡΓΙΑΙΩΑΝΝΗΣ
2ΜΠΑΝΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣΗΛΙΑΣ
3ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ
4ΜΥΡΙΟΥΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5ΜΩΡΑΪΤΗΜΑΡΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣ
6ΝΤΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
7ΠΑΛΑΙΟΣΗΛΙΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
8ΠΑΛΟΥΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΣΩΤΗΡΗΣ
9ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
10ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΚΑΣΣΙΑΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣ
11ΠΑΠΠΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
12ΠΛΗΣΑΝΔΡΕΑΣΦΩΤΙΟΣ
13ΠΟΛΥΖΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
14ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΛΑΜΠΡΟΣ
15ΠΡΙΟΒΟΛΟΣΦΩΤΙΟΣΘΩΜΑΣ
16ΠΥΡΠΙΛΗ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣΤΑΥΡΟΥΛΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
17ΣΑΛΩΜΙΔΗΣΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
18ΣΑΡΔΕΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
19ΣΟΥΦΛΑΘΕΟΔΩΡΑΦΩΤΙΟΣ
20ΣΤΑΜΟΥΛΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
21ΣΤΑΥΡΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
22ΣΤΟΥΜΠΟΣΣΕΡΑΦΕΙΜΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
23ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
24ΤΑΣΙΟΥΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
25ΤΟΣΚΑΒΑΓΚΕΛΣΕΦΕΡ
26ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ
27ΤΣΕΛΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
28ΤΣΕΛΙΟΥΓΕΩΡΓΙΑΦΩΤΙΟΣ
29ΦΑΡΔΙΑΣΣΤΑΥΡΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
30ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
31ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΑΜΑΛΙΑΙΩΑΝΝΗΣ
32ΧΑΡΙΤΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9/4/2020 (ΠΕΜΠΤΗ)
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Α/ΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥΣΠYΡΙΔΟΥΛΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΘΩΜΑΣ
3ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣ
4ΒΑΣΣΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5ΒΕΛΛΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
6ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣΘΩΜΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
7ΒΛΑΧΟΣΑΝΔΡΕΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8ΒΛΑΧΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
9ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑΑΓΓΕΛΟΣ
10ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣΗΛΙΑΣΣΩΤΗΡΙΟΣ
12ΓΚΟΡΟΓΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
13ΓΡΗΓΟΡΙΟΥΛΟΥΚΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
14ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΗΛΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣ
16ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
17ΖΩΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
19ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΔΗΜΗΤΡΑΝΙΚΟΛΑΟΣ
20ΚΑΛΑΝΤΖΗΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ
21ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣΣΤΑΥΡΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ
22ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΑΡΓΥΡΩΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
23ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΜΑΡΙΑΛΑΖΑΡΟΣ
24ΚΑΡΔΑΡΑΕΛΕΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣ
25ΚΑΤΣΑΡΟΣΦΩΤΙΟΣΗΛΙΑΣ
26ΚΕΧΑΓΙΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ
27ΚΛΕΙΤΣΙΚΑΜΑΡΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
28ΚΟΚΚΑΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ
29ΚΟΡΦΙΑΤΗΣΤΑΥΡΟΥΛΑΠΑΝΤΕΛΗΣ
30ΚΟΣΜΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
31ΚΟΥΜΑΣΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
32ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣΕΥΘΥΜΙΟΣΑΝΔΡΕΑΣ
33ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣΘΩΜΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
34ΚΤΕΝΑΣΜΙΧΑΛΗΣΠΑΥΛΟΣ
35ΚΩΣΤΑΡΑΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
36ΛΕΙΒΑΔΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
37ΛΙΑΝΟΥ-ΖΥΓΟΥΡΗΕΥΘΥΜΙΑΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
38ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΑΕΛΕΝΗΚΩΝ/ΝΟΣ
39ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
40ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΗΛΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
Α/ΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1ΒΑΛΑΣΩΤΗΡΗΑΛΤΑΝΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2ΔΙΑΜΑΝΤΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
3ΖΙΟΓΩΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
4ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
5ΚΕΝΤΡΟΥΙΩΑΝΝΑΛΕΩΝΙΔΑΣ
6ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
7ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΥΕΥΦΡΟΣΥΝΗΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
8ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣ
9ΛΟΥΝΤΖΗΣΘΩΜΑΣΗΛΙΑΣ
10ΜΑΥΡΕΛΗΧΡΥΣΟΥΛΑΠΕΤΡΟΣ
11ΠΑΤΟΥΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
12ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΦΩΤΙΟΣ
ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ
1ΚΟΥΤΟΥΛΑΣΗΛΙΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2ΜΑΚΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
3ΠΑΝΑΓΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΤΙΚΑ
1ΓΑΒΡΙΛΗΕΥΔΟΞΙΑΠΕΤΡΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 11/4/2020 (ΣΑΒΒΑΤΟ)
Παραγωγοί
Α/ΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΘΩΜΑΣ
2ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣΣΠΥΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
3ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
4ΖΟΧΙΟΥΓΕΩΡΓΙΑΙΩΑΝΝΗΣ
5ΚΟΥΜΑΣΗΣΖΩΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
6ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
7ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
8ΜΠΑΝΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣΗΛΙΑΣ
9ΜΠΛΑΧΟΥΡΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ
11ΜΠΟΥΡΓΑΝΗΒΑΣΙΛΙΚΗΚΩΝ/ΝΟΣ
12ΜΥΡΙΟΥΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
13ΜΩΡΑΪΤΗΜΑΡΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣ
14ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΘΑΚΩΝ/ΝΟΣ
15ΝΤΖΟΥΡΒΑΔΩΡΟΘΕΑΠΑΝΤΕΛΗΣ
16ΝΤΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
17ΠΑΛΑΙΟΣΗΛΙΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
18ΠΑΛΟΥΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΣΩΤΗΡΗΣ
19ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
20ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΚΑΣΣΙΑΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣ
21ΠΑΠΠΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
22ΠΛΗΣΑΝΔΡΕΑΣΦΩΤΙΟΣ
23ΠΟΛΥΖΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
24ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΛΑΜΠΡΟΣ
25ΠΡΙΟΒΟΛΟΣΦΩΤΙΟΣΘΩΜΑΣ
26ΠΥΡΠΙΛΗ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣΤΑΥΡΟΥΛΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
27ΣΑΛΩΜΙΔΗΣΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
28ΣΑΡΔΕΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
29ΣΟΥΦΛΑΘΕΟΔΩΡΑΦΩΤΙΟΣ
30ΣΤΑΜΟΥΛΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
31ΣΤΑΥΡΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
32ΣΤΟΥΜΠΟΣΣΕΡΑΦΕΙΜΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
33ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
34ΤΑΣΙΟΥΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
35ΤΟΣΚΑΒΑΓΚΕΛΣΕΦΕΡ
36ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ
37ΤΣΕΛΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
38ΤΣΕΛΙΟΥΓΕΩΡΓΙΑΦΩΤΙΟΣ
39ΦΑΡΔΙΑΣΣΤΑΥΡΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
40ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
41ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΑΜΑΛΙΑΙΩΑΝΝΗΣ
42ΧΑΡΙΤΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
Α/ΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1ΖΙΟΓΩΛΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
3ΜΠΙΣΤΙNΤΖΑΝΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΤΕΡΓΙΟΣ
5ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΑΠΟΣΤΟΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
7ΠΑΤΟΥΛΑΜΑΡΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣ
8ΤΣΙΛΙΜΕΚΗΒΑΣΙΛΙΚΗΣΠΥΡΙΔΩΝ
9ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
10ΦΩΤΙΑΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
11ΦΩΤΙΑΔΟΥΕΛΕΝΗΚΩΝ/ΝΟΣ
12ΧΑΣΙΩΤΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13ΨΥΛΛΙΑΓΕΩΡΓΙΑΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ
1ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2ΣΚΟΡΔΑΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΘΩΜΑΣ
3ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
                                   

                                               ΧΑΡΤΙΚΑ

1ΠΑΛΑΙΝΗΣΑΝΔΡΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

04/04/2020 – 16:16

Related Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Ρυθμίσεις απορρήτου
ΌνομαΕνεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Μπισκότα
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.