Quantcast

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ για την εμπλοκή ιδιώτη στον εσωτερικό έλεγχο

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) σε ανακοίνωσή της χαιρετίζει τη σημαντική νίκη, όπως λεει  που πέτυχαν τα τρία Σωματεία Εργαζομένων των Ο.Τ.Α. του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και συγκεκριμένα την ανατροπή της απόφασης του Δημάρχου  Μεσολογγίου να εκχωρήσει υπηρεσίες και αρμοδιότητες του Δήμου σε ιδιώτη, κάτι βέβαια που δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς  ότι το ίδιο έπραξαν και άλλοι δήμοι της Αιτωλ/νίας αλλά και της χώρας και μάλιστα πρόκειται για το ίδιο ακριβώς πρόσωπο!

ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) χαιρετίζει τη σημαντική νίκη που πέτυχαν
τα τρία (3) Σωματεία Εργαζομένων των Ο.Τ.Α. του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και συγκεκριμένα την ανατροπή της απόφασης του
Δημάρχου της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου να εκχωρήσει επί της ουσίας υπηρεσίες και αρμοδιότητες του Δήμου στους ιδιώτες.
Τα τρία (3) Σωματεία Εργαζομένων των Ο.Τ.Α. του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, συγκεκριμένα, δεν δέχτηκαν την εκχώρηση σε ιδιώτη
του Εσωτερικού Ελέγχου που προσπάθησε να επιβάλει ο Δήμαρχος της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Προσέφυγαν αρμοδίως, ζήτησαν και κατάφεραν την ακύρωση της Απόφασης του Δημάρχου με την οποία μόνος του έκρινε κι αποφάσισε ότι δεν υπάρχουν υπάλληλοι με τα απαραίτητα προσόντα για να αναλάβουν τη θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή.
Για να προχωρήσει σε αυτή την απόφασή του μάλιστα ο Δήμαρχος της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου μεθόδευσε τις διαδικασίες. Δεν έφερε ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο την υποχρεωτική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) και την ένταξη της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου στο οργανόγραμμα του Δήμου. Ένα… έγκλημα εκ προμελέτης.
Οι εκπρόσωποι των τριών (3) Σωματείων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας μαζί με τον εκπρόσωπο του Γενικού Συμβουλίου της
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., παρέστησαν όπου χρειάστηκε, σε όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Όργανα και κατάφεραν να απορρίψουν τις αιτιάσεις του Δημάρχου της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Η τελική ομόφωνη απόφαση με 3-0 δικαίωσε πανηγυρικά τους Εργαζόμενους. Πρόκειται για μία μεγάλη νίκη που δημιουργεί δεδικασμένο και μπορεί πλέον να βάλει φρένο στους σχεδιασμούς
των Δημάρχων ανά την επικράτεια.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. χαιρετίζει την απόφαση φραγμό στην εκχώρηση υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων των Δήμων στους ιδιώτες και στέλνει μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι εκπρόσωποι τους είναι πανταχού παρόντες. Χρειάζεται διαρκής αγώνας και προσπάθειες προκειμένου να προασπισθεί ο Δημόσιος και Κοινωνικός χαρακτήρας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρέπει όλοι να αντιληφθούν πώς η Δημόσια περιουσία, τα Δημόσια αγαθά δεν είναι ασημικά προς εκποίηση.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. υπήρξε αλληλέγγυα, συνεχίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει τον αγώνα που δίνουν οι Σύλλογοι και τα Σωματεία Μέλη της σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να διαφυλάξουν τα Δημόσια αγαθά, προς όφελος των πολιτών, από τα αρπακτικά του κεφαλαίου και τους εντολοδόχους Αιρετούς.


Εν τω μεταξύ δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του ΥΠΕΣ για την εξειδίκευση των κριτηρίων σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘α και β’ βαθμού και στα εποπτευόμενα αυτών νομικά πρόσωπα.

Αντικείμενο της απόφασης είναι  η εξειδίκευση των κριτηρίων σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (εφεξής Μ.Ε.Ε.) για τους ΟΤΑ.  Οι Μ.Ε.Ε. συστήνονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και δημάρχου  η οποία εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας.

Ως κριτήρια σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου των Ο.Τ.Α β’ βαθμού. τα οποία ισχύουν σωρευτικά, ορίζονται:

α. Το σύνολο του τακτικού προσωπικού του οικείου Ο.Τ.Α.  σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτά
αποτυπώνονται κατά τη δημοσίευση της παρούσας, το οποίο πρέπει να υπερβαίνει τους πενήντα (50) υπαλλήλους και

β. το ύψος του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α. β’ βαθμού έτους 2022, το οποίο πρέπει να υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ.

Οργάνωση και στελέχωση της Μ.Ε.Ε για ΟΤΑ β’ βαθμού

Οι Μ.Ε.Ε. των Ο.Τ.Α. β’ βαθμού συστήνονται ως οργανικές μονάδες τουλάχιστον επιπέδου αυτοτελούς τμήματος ανάλογα με την οργανωτική δομή του οικείου Ο.Τ.Α.
και υπάγονται στον Περιφερειάρχη.

Οι Μ.Ε.Ε. των Ο.Τ.Α. β’ βαθμού στελεχώνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021, κατ’ ελάχιστον με έναν (1) υπάλληλο.
Εφόσον κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική λειτουργία της Μονάδας η συνδρομή επαγγελματιών με τεχνογνωσία και δεξιότητες που δεν υπάρχουν εντός
του φορέα, εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021.

Οργάνωση και στελέχωση της Μ.Ε.Ε για ΟΤΑ α’ βαθμού

Ως κριτήρια σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, τα οποία ισχύουν σωρευτικά, ορίζονται:

α. Το ύψος του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού έτους 2022 και

β. το σύνολο του τακτικού προσωπικού του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτά
αποτυπώνονται κατά τη δημοσίευση της παρούσας.

Εφαρμογή κριτήριων σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

1. Συστήνονται Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού εφόσον, κατά τη δημοσίευση της παρούσας, πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Το σύνολο του τακτικού προσωπικού του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού υπερβαίνει τους πενήντα (50) υπαλλήλους και

β) το ύψος του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ.

Related Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.