Κάλεσμα δήμων Αμφιλοχίας/Αγρινίου/Ξηρομέρου και πολιτών για συμμετοχή σε διαβούλευση για την επέκταση αιολικού σταθμού στο όρος Πεταλάς

Δημοσιεύθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την επέκταση ισχύος κατά επιπλέον 33,6 MW αιολικού σταθμού, στις θέσεις «Αμπελάκι, Πεταλοστέρνα, Σουφλί και Μασούρα» των Δημοτικών Ενοτήτων Αμφιλοχίας, Στράτου και Φυτειών, των Δήμων Αμφιλοχίας, Αγρινίου και Ξηρομέρου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, του αδειοδοτημένου και σε λειτουργία αιολικού σταθμού ισχύος 48 MW στη θέση «Πεταλάς», για συνολικό έργο ισχύος 81,6 MW[48MW (24 ανεμογεννήτριες των 2 ΜW) και 33,6MW (8  ανεμογεννήτριες των 4,2MW)], η οποία τίθεται προς δημόσια διαβούλευση έως την Πέμπτη 30-12-2021!

Η συγκεκριμένη επέκταση βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τα χωριά Κεχρινιά, Λεπενού, Κυψέλη, Φυτείες, Παπαδάτος, Ρίβιο και Στάνος. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σχεδιάζει να τοποθετήσει στο όρος Πεταλάς επιπλέον οκτώ (8) ανεμογεννήτριες με ισχύ 4,2 MW η κάθε μία, ύψος πυλώνα εκατόν πέντε (105) μέτρων και πτερύγια ακτίνας εβδομήντα πέντε (75) μέτρων.
Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος από ολόκληρη την επικράτεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες, τα δημοτικά συμβούλια καθώς και οι Επιτροπές Ποιότητας Ζωής των δήμων  Αμφιλοχίας, Αγρινίου και Ξηρομέρου, τα τοπικά συμβούλια των κοινοτήτων, οι κάτοικοι και οι σύλλογοι των περιοχής να λάβουν γνώση της παρακάτω ΜΠΕ (πρόκειται για πρόχειρη μελέτη και παρουσιάζει σοβαρότατες ελλείψεις) και να εκφράσουν την γνώμη τους, καταθέτοντας το ειδικό έντυπο ”Δ11”.
Στην συνέχεια παρατίθενται οδηγίες για την συμμετοχή του κοινού στην δημόσια διαβούλευση:
Καταθέτουμε ΌΛΟΙ τις απόψεις/ενστάσεις μας για την εν λόγω ΜΠΕ, μέσω του ειδικού εντύπου Δ11, το οποίο πρέπει να αποσταλεί με τη μορφή αρχείου “pdf” :
είτε
α) στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.google.com/url?q=https: κατόπιν ηλεκτρονικής εγγραφής στο ΗΠΜ με χρήση των κωδικών TaxisNet [στην παραπάνω διεύθυνση μπορείτε να βρείτε την ΜΠΕ του έργου με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ): 2106552116, να ενημερώνεστε για τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών καθώς και να συμμετέχετε στην διαβούλευση, μόνο εάν είστε εγγεγραμμένοι στο ΗΠΜ].
είτε
β) στο Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dd.tso@pde.gov.gr.
Θέμα email: Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση του έργου με τίτλο “Επέκταση ΑΣΠΗΕ στο όρος Πεταλάς Αιτωλοακαρνανίας (ΠΕΤ: 2106552116)”. Επιπλέον ζητάμε να πρωτοκολληθεί η συμμετοχή μας στην διαβούλευση και να μας σταλεί αριθμός πρωτοκόλλου.
Οδηγίες για την εγγραφή σας στο ΗΠΜ: https://www.google.com/url?q=https
Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε ένα πρότυπο έντυπο Δ11, το οποίο περιέχει ήδη διατυπωμένες ενστάσεις (δηλ. συμπληρώνετε μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία και ύστερα το καταθέτετε στο ΗΠΜ με τη μορφή αρχείου “pdf”): https://www.google.com/url?q=https
Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να γράψετε στο Δ11 και τις δικές σας παρατηρήσεις/ενστάσεις/σχόλια για την εν λόγω ΜΠΕ.
Δ11 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΨΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ Η΄ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣ:

Αρμόδια περιβαλλοντική αρχή

 

 

Ημερομηνία:    …………………………………………

Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου):……………………………

Αρ. Πρωτοκόλλου (εισερχομένου):…………………………………… Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ)  έργου ή δραστηριότητας:.….…………………..

(συμπληρώνεται από αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (Συμπληρώνεται αν ο υπογράφων το έντυπο εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις)
1.1. ΟΝΟΜΑ:
1.2. ΕΠΩΝΥΜΟ:
1.3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
1.4 Α.Δ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
1.5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ KATOIKIAΣ

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ:

ΠΕΡΙΟΧΗ:

Τ.Κ.:

1.6. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
1.7 FAX:
1.8. EMAIL:
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (Συμπληρώνεται αν ο υπογράφων το έντυπο εκπροσωπεί κάποιον φορέα)
2.1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ
2.2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 2.3. ΠΕΡΙΟΧΗ: 2.4. Τ.Κ.:
2.5. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2.6. FAX: 2.7. EMAIL:
2.8. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 2.9. ΘΕΣΗ: 2.10. EMAIL:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

3. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΄Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
AΣΠΗΕ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ 48 ΜW ΣΕ 81,6ΜW) ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ «ΑΜΠΕΛΑΚΙ, ΠΕΤΑΛΟΣΤΕΡΝΑ, ΣΟΥΦΛΙ ΚΑΙ ΜΑΣΟΥΡΑ» ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΠΕΤ 2106552116

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ
Τα σχόλια-παρατηρήσεις µου επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου ή δραστηριότητας του στοιχείου 3 έχουν ως εξής :

Σύµφωνα µε το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Ν. 4014/2011, όπως ισχύει) ο σχολιασµός θα πρέπει να αφορά σε θέµατα που περιλαµβάνονται και αξιολογούνται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (επιπτώσεις έργου ή δραστηριότητας στο φυσικό ή/και ανθρωπογενές περιβάλλον, σχετικά προληπτικά ή/και επανορθωτικά µέτρα)

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την επέκταση του αιολικού σταθμού στο όρος Πεταλάς στις θέσεις «Αμπελάκι, Πεταλoστέρνα, Σουφλί και Μασούρα», στα σύνορα των Δήμων Αμφιλοχίας, Αγρινίου και Ξηρομέρου, κρίνεται απαράδεκτη και πρέπει οπωσδήποτε να απορριφθεί στο σύνολό της, τόσο από την Αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή (Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας), όσο και από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες οι οποίες γνωμοδοτούν επ’ αυτής, για τους κάτωθι λόγους:

  • H πλησιέστερη ανεμογεννήτρια του αδειοδοτημένου ΑΣΠΗΕ στο όρος Πεταλάς βρίσκεται σε απόσταση μόλις 1190 μ. από την περιοχή Natura 2000 με κωδικούς GR2310016 και GR2310007 «Λίμνη Αμβρακία» (Ζώνη Ειδικής Προστασίας – ΖΕΠ και Ειδική Ζώνη Διατήρησης – ΕΖΔ), ενώ οι προτεινόμενες νέες ανεμογεννήτριες απέχουν κατ’ ελάχιστο 3 χλμ από το πλησιέστερο όριο των εν λόγω προστατευόμενων περιοχών. Επιπλέον, η πλησιέστερη απόσταση από την περιοχή Natura με κωδικό GR2310008 «Λίμνη Οζερός» είναι στα 5,5 χλμ, από την περιοχή Natura με κωδικούς GR2110001 και GR2110004  «Αμβρακικός Κόλπος» ειναι 3 χλμ και 6 χλμ αντίστοιχα (ολόκληρος ο Αμβρακικός Κόλπος είναι χαρακτηρισμένος και ως «Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού»), ενώ ο εν λογω αιολικός σταθμος βρίσκεται εξ’ ολοκλήρου εντός του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Πεταλάς».

Είναι προφανές ότι η λειτουργία του ήδη αδειοδοτημένου ΑΣΠΗΕ καθως και η εν λόγω σχεδιαζόμενη επέκτασή του σε τόσο μικρή απόσταση από τη θεσμοθετημένες ΖΕΠ και ΕΖΔ για την ορνιθοπανίδα Λίμνη Αμβρακία καθώς και απο τις λοιπές προστατευόμενες ανωτέρω περιοχές ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις προστατευόμενες περιοχές, οι οποίες πρέπει να εκτιμηθούν δεόντως -μέσω της υποβολής Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης- προκειμένου η αδειοδοτούσα αρχή να βεβαιωθεί ότι το υπό κρίση έργο δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα των περιοχών του δικτύου Natura από μόνο του ή από κοινού με άλλα αδειοδοτημένα ΑΣΠΗΕ σε μικρή απόσταση στην ίδια περιοχή, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 5 του Νόμου 4014/2011: «Για κάθε έργο ή δραστηριότητα, το οποίο βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura αλλά όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά την εν λόγω περιοχή, καθ΄ εαυτό ή από κοινού με άλλα έργα ή δραστηριότητες, εφαρμόζεται η διαδικασία του παρόντος άρθρου, μετά από αιτιολογημένη εντολή της αδειοδοτούσας αρχής, προκειμένου να εκτιμηθεί δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στην προστατευόμενη περιοχή.»

  • Παρατηρήσεις για τις ιδιαιτερότητες του έργου:

Η συνολική κατάληψη επέμβασης της προτεινόμενης επέκτασης του αιολικού σταθμού ανέρχεται σε 164.086 μ². Η κατασκευή του σταθμού αναμένεται να διαρκέσει 18 μήνες και στη φάση κατασκευής των θεμελιώσεων των ανεμογεννητριών σε βάθος μεγαλύτερο των δύο (2) μέτρων και στη διάνοιξη της εσωτερικής δασικής οδοποιίας πρόσβασης του προτεινόμενου ΑΣΠΗΕ θα συναντηθεί βραχώδες έδαφος και θα απαιτηθεί η χρήση εκρηκτικής ύλης. Το συνολικό έργο (24 ανεμογεννήτριες με ύψος πυλώνα 80μ και ακτίνα φτερωτής 50μ + 8 ανεμογεννήτριες της επέκτασης με ύψος πυλώνα 105μ και ακτίνα φτερωτής 75μ) θα δημιουργεί ένα εμπόδιο μήκους τουλάχιστον 14 χλμ. πάνω στην κορυφογραμμή του όρους Πεταλά.

  • Με βάσει τα ανωτέρω σημαντικές αναμένονται οι επιπτώσεις:

α) Στην ορνιθοπανίδα

Tο σύνολο των ειδών ορνιθοπανίδας που παρατηρήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης ανέρχεται σε 40 είδη, ενώ συνολικά και με βάση τη διαθέσιμη βιβλιογραφία αναμένεται να απαντώνται στην άμεση περιοχή του έργου κατ’ ελάχιστον 49 είδη ορνιθοπανίδας.

Η μελέτη αναφέρει ότι η όχληση των εργασιών κατά την φάση κατασκευής μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις αν πραγματοποιηθούν κατά την αναπαραγωγική περίοδο, ειδικά για σημαντικά και ευπαθή είδη πτηνών που φωλιάζουν στο βουνό όπως ο Πετρίτης, η Γερακίνα, ο Μεσαίος Δρυοκολάπτης, ο Κοκκινοκεφαλάς, το Φανέτο, η Ασπροκωλίνα, ο Χουχουριστής καθώς και για άλλα που χρησιμοποιούν τακτικά το βουνό είτε για τροφοληψία είτε ως πέρασμα για τις τοπικές μετακινήσεις τους, όπως το Όρνιο και ο Χρυσαετός (σελ 417 pdf). Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να μετριαστούν, συμφωνα με την μελέτη, σε σημαντικό βαθμό μόνο εφόσον οι οχλούσες κατασκευαστικές εργασίες πραγματοποιηθούν εκτός της ευαίσθητης αναπαραγωγικής περιόδου του κάθε είδους (σελ 418-419 pdf). Ο μελετητής αναφέρει ότι η πλέον ευαίσθητη αναπαραγωγική περίοδος για τα είδη αυτά είναι η περίοδος από τα μέσα Απριλίου έως και τα μέσα Ιουνίου, αλλά παρόλα αυτα δεν διασφαλίζεται σε καμία περίπτωση με ακρίβεια η μη όχληση των φωλεαζόντων και διερχόμενων πτηνών κατα την 18μηνη φάση κατασκευής του σταθμού.

Η μελέτη αναφέρει ότι «Από τα είδη ως ιδιαίτερα ευάλωτα στους ΑΣΠΗΕ (και που αφορούν ειδικότερα στην Ελλάδα,Δημαλέξης και συνεργ., 2010), που καταγράφηκαν στις εργασίες πεδίου της παρούσας μελέτης είναι ο Χρυσαετός (Aquila chrysaetos), το Όρνιο (Gyps fulvus) και ο Φιδαετός (Circaetus gallicus)» (σελ 422 pdf). Και για τα 3 είδη αναφέρει στη συνέχεια ότι οι επιπτώσεις από πρόσκρουση τους σε ανεμογεννήτριες μπορεί να θεωρηθούν ως ασθενείς «μόνο εφόσον εφαρμοστούν τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης (υλοποίηση προγράμματος παρακολούθησης τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας του συνολικού έργου με σύνταξη ετήσιων εκθέσεων των αποτελεσμάτων του προγράμματος και διερεύνησης τυχόν αναγκαιότητας τυχόν πρόσθετων μέτρων (π.χ. εγκατάστασης αυτοματοποιημένου συστήματος αποφυγής πρόσκρουσης ειδών ορνιθοπανίδας)». – Αναλύεται στην συνέχεια του Δ11 η αναποτελεσματικότητα του ανωτέρου συστήματος –

Ο μελετητής ενώ τονίζει για το κρισίμως κινδυνεύον όρνιο ότι «αποτελεί το πλέον επιρρεπές σε πρόσκρουση και το πιο σημαντικό είδος ορνιθοπανίδας που παρατηρήθηκε κατά την διάρκεια των εργασιών πεδίου της παρούσας μελέτης» (σελ 423 pdf), δεν εξετάζει σε καμία περίπτωση την εκτίμηση των σωρευτικών επιπτώσεων του έργου σε συνδυασμό με τον αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα Ακαρνανικά Όρη. Σημειώνεται ότι η ορεινή αλληλουχία Ακαρνανικά, Πεταλάς, Αράκυνθος, Βαράσοβα, Κλόκοβα, αποτελεί την πλέον κρίσιμη περιοχή για τον ιθαγενή πληθυσμό των όρνιων, όπως και για αυτόν που διαχειμάζει ερχόμενος από βορειότερες βαλκανικές χώρες.

Κατά την φάση λειτουργίας, η μελέτη αναφέρει ότι για την μείωση της θνησιμότητας πουλιών από πρόσκρουση στις ανεμογεννήτριες (Α/Γ), προτείνεται, μετά το πέρας του 1ου έτους του προγράμματος παρακολούθησης κατά την φάση λειτουργίας και με βάση τα συμπεράσματα του, να γίνει διερεύνηση για την εγκατάσταση αυτοματοποιημένου συστήματος αποτροπής πρόσκρουσης και παύσης λειτουργίας Α/Γ. Το σύστημα αυτό θα μειώσει τις τυχόν επιπτώσεις από πρόσκρουση κυρίως για το Όρνιο, τον Χρυσαετό και τον Φιδαετό. Επίσης, θα διερευνηθεί εάν και κατά πόσο υπάρχει αναγκαιότητα εγκατάστασης του συστήματος και σε κάποιες από τις υφιστάμενες Α/Γ του Πεταλά. Προτείνεται, να εκπονηθεί πρόγραμμα παρακολούθησης κατά την φάση λειτουργίας το οποίο, θα έχει διάρκεια 3 ετών. Στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος θα εκπονηθούν τρεις ετήσιες εκθέσεις οι οποίες θα υποβληθούν στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή. Στις εκθέσεις, με βάση τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης θα διερευνηθεί τυχόν ανάγκη εγκατάστασης αυτοματοποιημένου συστήματος αποτροπής πρόσκρουσης ευαίσθητων ειδών της ορνιθοπανίδας (π.χ Όρνιου, Χρυσαετού και Φιδαετού). (σελ 35 pdf)

Η μελέτη, ωστόσο, παραλείπει να εξετάσει τη συνεχώς επιβεβαιωμένη μειωμένη αποτελεσματικότητα των συστημάτων αυτών με αποτέλεσμα τη συνεχή θανάτωση πτηνών στις ζώνες εξάπλωσης ΑΣΠΗΕ που μάλιστα υποεκτιμάται λόγω της μη συστηματικής παρακολούθησης των περισσότερων ΑΣΠΗΕ για εύρεση νεκρών ζώων εντός ή εκτός της εμβέλειάς τους. Πρόσφατο το παράδειγμα της θανάτωσης ροδοπελεκάνων σε ΑΣΠΗΕ της Φλώρινας (http://mpetskas.com/?p=80620) καθώς και βίντεο που κυκλοφόρησε από γειτονικό (στoν Πεταλά) ΑΣΠΗΕ στα Όρη Βάλτου όπου φαίνεται ξεκάθαρα η εγγύτητα πτήσης διαφόρων αρπακτικών πτηνών προς τις ανεμογεννήτριες (στις οποίες λειτουργούσε σύστημα DTBird) και η συνεχής λειτουργία αυτών, χωρίς διακοπή. Συμπεραίνουμε επομένως ότι καμία εμπιστοσύνη δεν μπορούμε να έχουμε στα συγκεκριμένα συστήματα μετριασμού του κινδύνου πρόσκρουσης στις ανεμογεννήτριες για τα πτηνά της περιοχής. Η εγκατάσταση των συγκεκριμένων αιολικών σταθμών θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην περαιτέρω υποβάθμιση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων ειδών προτεραιότητας για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τέλος, σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζονται, ούτε προλαμβάνονται με το προτεινόμενο τριετές πρόγραμμα παρακολούθησης των ευαίσθητων ειδών ορνιθοπανίδας, οι επιπτώσεις που θα προκληθούν στα ανωτέρω είδη από την πρώτη στιγμή λειτουργίας του ενιαίου πλέον αιολικού σταθμού με τις 32 ανεμογεννήτριες στο όρος Πεταλάς.

β) Στα χειρόπτερα

Όσον αφορά τα χειρόπτερα, όπως αναφέρεται στην παρούσα ΜΠΕ: «σε απόσταση 4,85 χλμ. νότια της νοτιότερης προτεινόμενης Α/Γ εντοπίζεται σπηλιά που χρησιμοποιείται ως σημαντικό σημείο κούρνιας για τα χειρόπτερα (βάραθρο της Δόμβραινας). Επίσης, η πλησιέστερη στην περιοχή μελέτης σημαντική περιοχή τροφοληψίας χειροπτέρων σύμφωνα με τους παραπάνω, εντοπίζεται 3 περίπου χλμ. ανατολικά της περιοχής μελέτης. Επομένως δεν αναμένονται επιπτώσεις λόγω όχλησης σε αυτά τουλάχιστον κατά την φάση κατασκευής. Παραταύτα, επειδή αναμένεται να απαντώνται είδη χειροπτέρων και εντός της περιοχής μελέτης, προτείνεται να συμπεριληφθούν τα χειρόπτερα στο προτεινόμενο πρόγραμμα παρακολούθησης» (σελ 276 και 406 pdf). Προτείνεται και σε αυτή την περίπτωση τριετές πρόγραμμα παρακολούθησης για την διερεύνηση αναγκαιότητας εγκατάστασης αυτοματοποιημένου συστήματος αποτροπής πρόσκρουσης με τις ανεμογεννήτριες (σελ 501 pdf).

Σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζονται, ούτε προλαμβάνονται με το προτεινόμενο τριετές πρόγραμμα παρακολούθησης των χειροπτέρων (συμπεριλαμβανομένου και του είδους Myotis capaccinii της γειτονικής στο έργο περιοχής Natura 2000 «Λίμνη Αμβρακία» που έχει χαρακτηριστεί ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης), οι επιπτώσεις που θα προκληθούν στα ανωτέρω είδη από την πρώτη στιγμή λειτουργίας του συγκεκριμένου αιολικού σταθμού με τις 32 ανεμογεννήτριες στο όρος Πεταλάς.

γ) Στην πανίδα

Από τα 23 είδη θηλαστικών που αναμένεται να απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή καταγράφηκαν σύμφωνα με τον μελετητή 5 είδη: κόκκινη αλεπού, αγριοχοιρος, λύκος, λαγός και άγρια άλογα (σελ 281 pdf). Από μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής Λεπενούς και Κεχρινιάς, ο αριθμός των άγριων αλόγων  υπολογίζεται σε πάνω από 500 άτομα (σελ 277 pdf). Καταγράφηκε η παρουσία 9 ειδών ερπετών από τα 20 είδη που αναμένεται να υπάρχουν στην περιοχή μελέτης και την ευρύτερη περιοχή του όρους Πεταλάς (σελ 284 pdf). Όσον αφορά στα αμφίβια είδη, κατά τη διάρκεια των εργασιών πεδίου δεν παρατηρήθηκε κανένα από τα 2 είδη που αναμένεται να υπάρχουν στην περιοχή του όρους Πεταλάς και την ευρύτερη περιοχή σύμφωνα με τις βιβλιογραφικές πηγές (σελ 285 pdf).

Για τα άγρια άλογα ο μελετητής αναφέρει ότι «δεν αναμένεται να επηρεαστεί σημαντικά ο πληθυσμός των αλόγων στην περιοχή ιδιαίτερα εάν οι κατασκευαστικές εργασίες λάβουν χώρα την περίοδο που τα Άλογα δεν βρίσκονται στην κορυφογραμμή του Πεταλά, δηλαδή την περίοδο από αρχές του καλοκαιριού μέχρι και το φθινόπωρο. Επομένως, οι επιπτώσεις από την φάση κατασκευής στο είδος αναμένονται ασθενείς με την παραπάνω προϋπόθεση ενώ απαραίτητη κρίνεται η ένταξη του είδους στο προτεινόμενο πρόγραμμα παρακολούθησης.» (σελ 411 pdf) και «Θα πρέπει από 1η Ιανουαρίου έως 15 Απριλίου οι οχλούσες κατασκευαστικές εργασίες να λαμβάνουν χώρα μόνο σε ένα μέτωπο στην περιοχή κατασκευής του έργου» (σελ 414 pdf).

Σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζονται, ούτε προλαμβάνονται με το προτεινόμενο πρόγραμμα εκτέλεσης των κατασκευαστικών εργασιών (και σε συνδυασμό με το πρόγραμμα των εργασιών για τα περιορισμό της όχλησης στα πτηνά) καθώς και με το προτεινόμενο πρόγραμμα παρακολούθησης των άγριων αλόγων, οι επιπτώσεις που θα προκληθούν στα ανωτέρω είδη από την πρώτη στιγμή λειτουργίας του ενιαίου πλέον αιολικού σταθμού με τις 32 ανεμογεννήτριες στο όρος Πεταλάς, σε συνδυασμό με την ύπαρξη του αυτοκινητόδρομου της Ιόνιας οδού σε όλο το μήκος της δυτικής και βόρειας πλευράς του βουνού.

Τέλος, για τα ερπετά ο μελετητής αναφέρει ότι τα είδη αυτά «βρίσκουν κατάλληλα ενδιαιτήματα στην ευρύτερη περιοχή, αναμένεται να είναι ασθενείς οι επιπτώσεις με την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν κατάλληλα μέτρα στη φάση κατασκευής όπως είναι η διευκόλυνση απομάκρυνσης ή συλλογή και μεταφορά σε παρόμοιο γειτνιάζον ενδιαίτημα τυχόν ατόμων του είδους που εντοπίζονται κατά τις χωματουργικές εργασίες» (σελ 31 και 406-410 pdf).

Σε καμία περίπτωση, με αυτό το προτεινόμενο μέτρο δεν διασφαλίζεται η ακεραιότητα του βιότοπου και η μη θανάτωση των ερπετών με αποτελεσματικότητα.

  • Το υπό μελέτη έργο βρίσκεται βορειοδυτικά της πόλης του Αγρινίου, σε μια περιοχή η οποία αναμένεται να επιβαρυνθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από τις βίαιες και καταστρεπτικές για το φυσικό περιβάλλον επεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν τόσο για την εγκατάσταση του υπό μελέτη ΑΣΠΗΕ όσο και μιας πληθώρας άλλων αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών (βλ. Γεωπληροφοριακό Χάρτη της ΡΑΕ https://geo.rae.gr/), αυξάνοντας στο μέγιστο βαθμό την περιβαλλοντική αλλοίωση/υποβάθμιση της περιοχής, συνολικά.

Αυτό το γεγονός έρχεται σε αντίθεση με το «Έγγραφο καθοδήγησης για τα έργα αιολικής ενέργειας και τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία της φύσης (Βρυξέλλες, 18.11.2020)» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο αναφέρει ότι «οι πιθανές σωρευτικές επιπτώσεις θα πρέπει να εκτιμώνται με χρήση αξιόπιστων βασικών δεδομένων και όχι μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων. Οι εν λόγω επιπτώσεις θα πρέπει επίσης να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής εκτίμησης και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται απλώς ως επουσιώδης πτυχή στο τέλος της διαδικασίας εκτίμησης» (σελ. 100).

  • Παρόλο που ο μελετητής αναφέρει ότι «επιβεβαιώθηκε από την ενεργειακή μελέτη που εκπονήθηκε για την εν λόγω θέση μετά την λήψη επιτόπιων ανεμολογικών μετρήσεων από δίκτυο συστημάτων μέτρησης αιολικού δυναμικού που εγκαταστάθηκαν στην προτεινόμενη θέση αλλά και στην γύρω περιοχή», δεν παραθέτονται πουθενά μέσα στην μελέτη τα ανεμολογικά δεδομένα/μετρήσεις για την περιοχή στην οποία θα εγκατασταθεί ο σταθμός. Επομένως σε καμία περίπτωση δεν τεκμηριώνεται ποσοτικώς η αναμενόμενη απόδοση (ή μη) του αιολικού σταθμού ως προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιπρόσθετα στην περιγραφή των κλιματολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρουσιάζει στοιχεία θερμοκρασίας, ταχύτητας ανέμου και κατακρημνισμάτων από τον μετεωρολογικό σταθμό που έχει τοποθετηθεί στο Αγρίνιο(!) από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

  • Ενδεικτικά, επίσης, της προχειρότητας της ΜΠΕ είναι:

α) Αναφέρει ότι «οι ανεμογεννήτριες θα τοποθετηθούν σε υψόμετρο απο 386 έως 781m» (σελ 45 pdf), σε δεύτερο σημείο παραθέτει πίνακα με τα υψόμετρα των ανεμογεννητριών τα οποία κυμαίνονται από «588m έως 832m» (σελ 170 pdf), ενώ σε τρίτο σημείο αναφέρει ότι η περιοχή εγκατάστασης της επέκτασης του ΑΣΠΗΕ κυμαίνεται σε «υψόμετρο από 570-825m» (σελ 230 pdf).

β) Αναφέρει ότι στην περιοχή μελέτης του έργου «το μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνει βλάστηση δρυς με χαμηλή πυκνότητα, με ποσοστό 39,38%» (σελ 268 pdf), ενώ σε άλλο σημείο: «στην περιοχή που θα γίνει το κυρίως έργο η περιοχή χαρακτηρίζεται κυρίως από ποώδη και αραιή θαμνώδη βλάστηση» (σελ 374 pdf).

γ) Στην περιγραφή του οικότοπου για το όρνιο (Gyps fulvus) αναφέρει ότι «Η έκταση στην οποία το είδος κινείται, έχει εκτιμηθεί ότι προσεγγίζει το 66% της έκτασης του νησιού»(!) (σελ 305 pdf).

  • Δεν υπάρχει οικονομοτεχνική μελέτη που να υπολογίζει, τα προσδοκώμενα έσοδα και την απόσβεση του κόστους εγκατάστασης του έργου, το οποίο ούτε και αυτό αναφέρεται.
  • Η επένδυση προϋποθέτει διάνοιξη νέων δρόμων σε φυσικά οικοσυστήματα, οδηγώντας σε κατακερματισμό τους. Ο ακατάλληλος σχεδιασμός των ΑΣΠΗΕ συγκεκριμένα βλάπτει τη βιοποικιλότητα, απειλώντας προστατευόμενα είδη και προκαλώντας μια σύγκρουση της Οδηγίας των ΑΠΕ (2018/2001) με την Οδηγία των Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) και την Οδηγία των Πτηνών (Οδηγία 2009/147/EΕ). Η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις αύξησης του δείκτη κατάτμησης τοπίου στην Ευρώπη για την περίοδο 2009-2015, ενώ τον Δεκέμβριο 2020 καταδικάστηκε από το Δικαστήριο της Ε.Ε. για την πλημμελή προστασία της βιοποικιλότητας ως προς την Οδηγία των Οικοτόπων. Η σχεδιαζόμενη επένδυση με τα συνοδά της έργα συμβάλλει προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Υπάρχει πλέον πλήθος επιστημονικών δεδομένων για τις άμεσες και έμμεσες αρνητικές επιπτώσεις των ΑΣΠΗΕ (από διάνοιξη νέων δρόμων, δημιουργία τεχνητών επιφανειών, κ.ά.). Οι άμεσες αφορούν σε ευαίσθητα είδη (νυχτερίδες, αρπακτικά πουλιά), ενώ οι έμμεσες στην υποβάθμιση των οικοσυστημικών υπηρεσιών (όπως αδυναμία προστασίας από διάβρωση και πλημμυρικά φαινόμενα). Έως τον Μάρτιο 2020 είχαν γίνει στην Ελλάδα αιτήσεις για 18.000 ανεμογεννήτριες, με εγκατεστημένη ισχύ 64,17GW, κάτι που υπερβαίνει κατά 9 φορές τον εθνικό στόχο, που είναι 7,05GW μέχρι το 2030 με βάση το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Τον Μάρτιο του 2020 ήμασταν ήδη στο 44% αυτού του στόχου. (πηγή: «To τρίπτυχο βιοποικιλότητα-δρόμοι-αιολικά στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η Ελληνική περίπτωση, Βασιλική Κατή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (https://drive.google.com/file/d/104zZRdqQVSZ7cL8qSTsUN_JFPIuzpXYB/view?usp=sharing).
  • Η περιοχή στην οποία σχεδιάζεται η επέκταση του εν λόγω ΑΣΠΗΕ, εκτός του ότι έχει ήδη δεχθεί βάναυσες & μη αναστρέψιμες επεμβάσεις από την εγκατάσταση 24 ανεμογεννητριών της ίδιας εταιρείας (SPIDER Ενεργειακή Α.Ε.), αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης περιοχής του νομού Αιτωλοακαρνανίας η οποία έχει επίσης υποστεί (και θα συνεχίσει να υπόκειται) τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή και αλλοίωση, μέσω μιας σειράς δεκάδων παρόμοιων παρεμβάσεων στο φυσικό περιβάλλον. Το γεγονός αυτό θα έπρεπε ήδη να αποτελεί εμπόδιο σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα επιβαρύνει επιπλέον τις λιγοστές εναπομένουσες παρθένες περιοχές, όπως η προτεινόμενη επέκταση του ΑΣΠΗΕ στο όρος Πεταλάς, μιας και ο ΑΣΠΗΕ αυτός δεν έχει προσφέρει απολύτως τίποτα, τόσο από κοινωνικής όσο και από περιβαλλοντικής άποψης, παρά μόνον αύξηση των κερδών της εταιρείας SPIDER Ενεργειακή.
  • Παραθέτονται ενδεικτικές φωτογραφίες από το όρος Πεταλάς, έτσι όπως έχει τροποποιηθεί & αλλοιωθεί βάναυσα από τον ήδη εγκατεστημένο ΑΣΠΗΕ με τις 24 ανεμογεννήτριες, σε ολόκληρο τον όγκο του βουνού:

Related Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Ρυθμίσεις απορρήτου
Όνομα Ενεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Μπισκότα
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.