Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό κοντά στο Αγρίνιο

«Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις περί τη Χ.Θ. 53+000 του αυτοκινητοδρόμου Ιόνια Οδός και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας, για την αποκατάσταση βλάβης καλωδίων ΔΕΔΔΗΕ».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ
΄Ε χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
2. Την υπ’ αριθμ. 6298/22/2433501 από 23/11/2022 αναφορά του Α΄ Τ.Τ. Αυτ-μων
Αντιρρίου -Ιωαννίνων.
3. Την υπ’ αριθμ. 8.414.965 από 22/11/2022 σηματική αναφορά του Α΄ Τ.Τ. Αυτ-μων
Αντιρρίου –Ιωαννίνων.
4. Το από 23/11/2022 αίτημα της Εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. μέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας.
5. Το από 23/11/2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΔΕΔΔΗΕ.
6. Προκειμένου να εφαρμοστούν Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις περί τη Χ.Θ. 53+000 του
αυτοκινητοδρόμου Ιόνια Οδός και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας, για την αποκατάσταση
βλάβης καλωδίων ΔΕΔΔΗΕ και με σκοπό την ομαλή – ακώλυτη κυκλοφορία των οχημάτων και
την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ά ρ θ ρ ο 1ο
Την εφαρμογή Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, για την αποκατάσταση βλάβης καλωδίων ΔΕΔΔΗΕ, περί τη Χ.Θ. 53+000 του αυτοκινητοδρόμου Ιόνια Οδός και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα περιλαμβάνουν:
Πλήρης αποκλεισμός του κλάδου του Αυτοκινητοδρόμου, στην κατεύθυνση προς Ιωάννινα, μεταξύ του Α/Κ Αγρινίου(Χ.Θ. 51+464) και Α/Κ Αγ. Ηλία (Χ.Θ. 55+565), υποχρεωτική έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο, κίνηση μέσω παρακαμπτηρίων και είσοδο στην Ιόνια Οδό από τον Α/Κ Αγίου Ηλία.
Πλήρης αποκλεισμός του κλάδου του Αυτοκινητοδρόμου, στην κατεύθυνση προς
Αντίρριο μεταξύ του Α/Κ Αγ. Ηλία (Χ.Θ. 55+565) και Α/Κ Αγρινίου(Χ.Θ. 51+464), υποχρεωτική έξοδος
από τον Αυτοκινητόδρομο, κίνηση μέσω παρακαμπτηρίων και είσοδο στην Ιόνια Οδό από τον Α/Κ
Αγρινίου.
Ειδικότερα, οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι
εργασίες αποκατάστασης της βλάβης, θα εφαρμοστούν από ώρες 14:30 έως 16:30 της σήμερον
(23.11.2022) ή εναλλακτικά, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή λόγω καιρικών συνθηκών
η αποκατάσταση της βλάβης, την 24.11.2022 τις ίδιες ώρες.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα
αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» / Διεύθυνση Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων, οφείλει σε όλη τη
διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με την ισχύουσα
Νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός
κατοικημένης περιοχής, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης, τα Σχέδια Δράσης
και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά,
προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο,
ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της
κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων. Επίσης, θα
πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα προστασίας των
εργαζομένων.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
Η περιοχή των ρυθμίσεων θα πρέπει να φωτίζεται επαρκώς κατά την διάρκεια της νύκτας και
όποτε επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες με κατάλληλες επιπρόσθετες διατάξεις (παλλόμενα
βέλη, αναλάμποντες φανοί κινδύνου), καθώς και την τοποθέτηση επιπρόσθετα της σήμανσης κώνων
φορητών στηθαίων κατάλληλης ικανότητας συγκράτησης των οχημάτων, στις περιπτώσεις παραμονής
μηχανικού εξοπλισμού (οχημάτων, μηχανημάτων κλπ.) εντός της ζώνης εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα
με τις ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ και τα εγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας της σύμβασης παραχώρησης.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να γίνεται απόκρυψη των ενδείξεων της υφιστάμενης μόνιμης
οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης που δεν θα ισχύουν κατά την διάρκεια των ρυθμίσεων και να
τοποθετείται προσωρινή σήμανση σε κατάλληλες θέσεις. Κατά την εφαρμογή των κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται η ομαλή
κυκλοφορία και να ελαχιστοποιείται η παρεμπόδιση των χρηστών της οδού.
Επιπλέον, με μέριμνα της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» / Διεύθυνσης Λειτουργίας
Αυτοκινητοδρόμων, θα πρέπει να προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις
πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το
διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες
κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, κινητά και σταθερά VMS κ.λπ.), ώστε να εξασφαλίζονται οι
απαιτήσεις ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

΄Α ρ θ ρ ο 4ο
Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.
2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής
σήμανσης.
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και
η εφαρμογή της ανατίθεται στο Α΄Τ.Τ. Αυτ-μων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ :
1) Α΄Τ.Τ. Αυτ/μων Αντιρρίου-Ιωαννίνων
2) Εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε».
3) ΔΕΔΔΗΕ

 

Related Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Ρυθμίσεις απορρήτου
Όνομα Ενεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Μπισκότα
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.