Quantcast

ΟΑΕΔ: Έκτακτη αποζημίωση εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό – Έως την Τετάρτη οι αιτήσεις, βήμα-βήμα η πρόσβαση στην πλατφόρμα

Την Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου λήγει η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την έκτακτη μηνιαία αποζημίωση εποχικά εργαζομένων στον τουρισμό και επισιτισμό χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης το περασμένο καλοκαίρι, που ενεργοποιήθηκε την 1η/7/2020 στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για τη στήριξη του εργατικού δυναμικού.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 23102/477 (ΦΕΚ 2268/Β/13-6-2020), δικαιούχοι είναι οι εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης που έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας για 3 μήνες και 5 ημέρες, από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020, και παρέμειναν εγγεγραμμένοι άνεργοι από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο 2020.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), οι δικαιούχοι πρέπει να επικαιροποιήσουν τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) που είναι ήδη καταχωρισμένος στον ΟΑΕΔ και να αποδεχθούν προτυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται καμία άλλη ενέργεια, καθώς ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει την έκτακτη αποζημίωση, εφόσον πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/ektakte-meniaia-apozemiose-epokhika-ergazomenon. Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Εκτακτη μηνιαία αποζημίωση εποχικά εργαζομένων.

Η έκτακτη μηνιαία αποζημίωση ανέρχεται στο ύψος του τελευταίου μηνιαίου επιδόματος ανεργίας και είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν προσμετράται στο συνολικό -πραγματικό ή τεκμαρτό- οικογενειακό εισόδημα.

Θέση στη ΜΕΤΑδραση

Η ΜΕΤΑδραση αναζητά Υπεύθυνο Πεδίου στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος στη Χίο.

Η θέση αφορά την υλοποίηση διοικητικών καθηκόντων, με σκοπό την ομαλή λειτουργία του κέντρου. Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Ανθρωπιστικών Επιστημών, τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση στο μεταναστευτικό/προσφυγικό, πολύ καλή γνώση αγγλικών, πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού και ευελιξίας, ικανότητα εκτέλεσης οδηγιών και λήψης πρωτοβουλιών, ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδα, γνώσεις σχετικές με την παιδική προστασία, δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. Επιπλέον, συνεκτιμώνται η άμεση διαθεσιμότητα, η μόνιμη κατοικία στη Χίο και η γνώση μίας ή περισσότερων από τις γλώσσες των μαθητών (αραβικά, φαρσί, γαλλικά).

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και την επιστολή ενδιαφέροντος μέσω e-mail στο hr@metadrasi.org, με ένδειξη στο θέμα «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΔΙΟΥ – ΧΙΟΣ – 2020» έως τις 29/12/2020.

Διοικητικός στη ΜΚΟ «Γιατροί του Κόσμου»

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία προκηρύσσει μία (1) θέση Διοικητικού Υπαλλήλου.

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ (Ανθρωπιστικών, Πολιτικών, Οικονομικών Σπουδών), προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, προηγούμενη εργασιακή εμπειρία με ευπαθείς ομάδες, προηγούμενη ειδική εμπειρία σε προγράμματα στέγασης, εθελοντισμός, πολύ καλή γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά), πολύ καλή γνώση γαλλικών (γραπτά και προφορικά), βασικές δεξιότητες ΤΠΕ (με πιστοποίηση), εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες), άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης. Δέσμευση στις ανθρωπιστικές αξίες.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου recruitment@mdmgreece.gr με την ένδειξη «Διοικητικός Υπάλληλος-Ξενώνας», έως την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 16:00.

Ψυχολόγοι στη ΜΚΟ Φαιναρέτη

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας για τη Φροντίδα της Ψυχικής Υγείας της Γυναίκας (περιγεννητικές ψυχικές διαταραχές), η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Φαιναρέτη καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για 3 θέσεις ψυχολόγων.

Ζητούνται: Πτυχίο Ψυχολογίας ΑΕΙ, της ημεδαπής ή άλλος αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγήθηκε άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου, άδεια άσκησης επαγγέλματος, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Ψυχολογία, της ημεδαπής ή άλλος αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, άριστη γνώση χρήσης Η/Υ, άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.

Θα συνεκτιμηθούν: εργασιακή εμπειρία σε πρωτοβάθμιες δομές φροντίδας εγκύων, λεχωίδων και νέων μητέρων και εμπειρία στην ανίχνευση ψυχικών διαταραχών στην περιγεννητική περίοδο και στη συμβουλευτική ευάλωτων ψυχικά γυναικών στην αντίστοιχη περίοδο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση admin@fainareti.gr μέχρι και την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου, σημειώνοντας στο θέμα του μηνύματος του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «Ψυχολόγος – Πλήρους Απασχόλησης».

Κοινωνικός Λειτουργός στην ΑΡΣΙΣ

Η Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων στην Κοζάνη προκηρύσσει 1 νέα θέση κοινωνικού λειτουργού.

Απαραίτητα προσόντα: Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (θα πρέπει να αναγράφεται στο βιογραφικό), βεβαίωση εγγραφής στο ΣΚΛΕ (θα πρέπει να αναγράφεται στο βιογραφικό), πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ενός έτους σε συναφές αντικείμενο, πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους οδήγησης).

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω e-mail στο hr.thessaloniki@arsis.gr έως τις 23/12/2020 στις 17:00 τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Κοινωνικού Λειτουργού στην Κοζάνη – Πρόγραμμα ΠΥΛΗ»: Βιογραφικό Σημείωμα, Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης).

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 24/12/2020 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις) θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 28/12/2020. Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα από 29/12/2020 έως 30/12/2020.

Υπεύθυνος Προμηθειών στην ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ, με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης: «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ ΙΙ 2020 στο Κιλκίς» με Κωδικό ΟΠΣ 5072622 από το Μηχανισμό Εκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ενταξης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τους αιτούντες διεθνή προστασία, μέσω της στέγασης και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες τους και με γνώμονα την ολοκληρωμένη παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου.

Στο πλαίσιο του έργου, η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας για την πόλη της Μυτιλήνης. Το επιλεχθέν προσωπικό θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης. Η προκήρυξη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ www.iliaktidaamea.gr

Related Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.