Quantcast

Tα σημαντικά προβλήματα των Δήμων στο επίκεντρο συνεδρίασης της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδος

Για ένα πλήθος θεμάτων, εξαιρετικά σημαντικών για τους Δήμους της περιοχής , συνεδρίασε το ΔΣ της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας την Πέμπτη 15/9 παίρνοντας μια σειρά από αποφάσεις και αναθέτοντας στον Πρόεδρο του συμβουλίου κ.Αθ. Παπαδόπουλο Δήμαρχο Καλαβρύτων, την υλοποίηση τους με κάθε δυνατό μέσο.

Καταγράφοντας υπό μορφή υπομνήματος τις προτάσεις ο Πρόεδρος δεσμεύτηκε να τις προωθήσει, ξεκινώντας μόλις την επόμενη ημέρα στην ανοιχτή συνεδρίαση των προέδρων των ΠΕΔ που διοργάνωσε η ΚΕΔΕ.

Αναλυτικότερα κατατέθηκαν οι παρακάτω προτάσεις:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ-ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αποφασίστηκε :
– Να προτείνει και να αναλάβει η ΚΕΔΕ την διαμόρφωση ενός σύνθετου δείκτη ενεργειακής επιβάρυνσης για κάθε Δήμο με βάση τις διαφορετικές ανάγκες ηλεκτροδότησης που έχει, διαχωρίζοντας ανά κατηγορία ηλεκτροδοτούμενης δραστηριότητας (κτήρια, οδοφωτισμός) και κρίσιμες υποδομές (όπως π.χ. αντλιοστάσια, αντιπλημμυρικά). Ο δείκτης αυτός να αποτελέσει τη βάση για την πιο δίκαιη και αναλογική ενίσχυση των Δήμων για την υλοποίηση έργων εξοικονόμησης.
– Οι πιο ενεργοβόροι Δήμοι να υπαχθούν άμεσα σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης με κλιμάκωση του ποσοστού χρηματοδότησης βάσει του ηλεκτρικού φορτίου που απαιτείται. Η Χορήγηση έκτακτης χρηματοδότησης να γίνεται με αναλογικότητα, βάσει του φορτίου που απαιτεί η λειτουργία κρίσιμων υποδομών.
– Να δοθεί το δικαίωμα εγκατάστασης ΑΠΕ κατά προτεραιότητα στους Δήμους, ειδικά για Φ/Β σε Δημοτικά Κτήρια με ενεργειακό συμψηφισμό.
– Να αναπροσαρμοστεί άμεσα το αντισταθμιστικό όφελος των ΑΠΕ προς τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ από το πενιχρό 3 τοις εκατό που είναι σήμερα σε 10 ή 12 τοις εκατό, σε αναλογία με την εγκαταστημένη ισχύ ΑΠΕ στην έκταση του Δήμου και με βάση τα ισχύοντα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Απαιτείται έκτακτη νομοθέτηση για την υποστήριξη των Δήμων αφού με την τρέχουσα κατάσταση οι Δήμοι και οι τοπικές κοινωνίες υφίστανται μόνο κόστος από την εγκατάσταση ΑΠΕ με μηδαμινά μέχρι τώρα οφέλη.

Μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς τους αναλογούντες πόρους
Είμαστε αντίθετοι στην οποιοδήποτε προσπάθεια μεταφοράς αρμοδιοτήτων χωρίς μεταφορά των αναλογούντων πόρων από την Κεντρική Διοίκηση προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Υπενθυμίζουμε το άρθρο 102 του Συντάγματος και την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (Απόφαση 2599/2011 κ.ά).

Ζώα Συντροφιάς
Οι Δήμοι αδυνατούν να ασκήσουν την σχετική αρμοδιότητα χωρίς τους απαραίτητους πόρους. Οι θέσεις των αγροτικών κτηνιάτρων, οι χώροι φιλοξενίας, οι δαπάνες νοσηλείας, φροντίδας και το κόστος αυτοκινήτων δεν έχει προβλεφθεί από που θα χρηματοδοτηθούν. Συνεπώς δεν μπορεί να ασκηθεί η αρμοδιότητα που μετέφερε ο Νόμος για την ευζωία των ζώων συντροφιάς
Προτείνουμε να τροποποιηθεί ο νόμος και να ενσωματωθεί πρόβλεψη για την χρηματοδότηση των δαπανών οι οποίες προκύπτουν από τη διαχείριση των ζώων που επωμίζονται οι Δήμοι.

Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ
Πολλοί από τους Δήμους-μέλη της ΠΕΔ αναφέρουν παρατυπίες στη μέθοδο συλλογής δεδομένων της απογραφής όπως η μη αποστολή δελτίων απογραφής προς τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν οι Δήμαρχοι επιχειρείται η επικύρωση του αποτελέσματος, αδιαφανώς, χωρίς να έχουν την παραμικρή ενημέρωση οι Δήμοι για το πώς διεξήχθη η απογραφή και πώς προέκυψαν μεθοδολογικά οι αριθμοί μονίμων κατοίκων που ανακοινώθηκαν.

Προσχολική Εκπαίδευση και Δημιουργική Απασχόληση παιδιών την χρονική περίοδο 2022-2023.
Ζητάμε να ενταχθούν όλα τα παιδιά στην προσχολική εκπαίδευση. Πληροφορούμαστε ότι 84.189 παιδιά έχουν αποκλειστεί από τα ΚΔΑΠ με βάση τα στοιχεία της ΕΕΤΑΑ.
Υπενθυμίζουμε τις προηγούμενες αποφάσεις των ΠΕΔ και της ΚΕΔΕ για το ίδιο θέμα. Συντασσόμαστε με τις προτάσεις της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας (Επιστολή Σ. Δανιηλίδη ) 6/9/2022. Σε ό,τι αφορά στη στήριξη των δημοτικών δομών επαναλαμβάνουμε τις θέσεις μας για:

• Επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος σύζευξης και τοποθέτησης, με ταυτόχρονη κατάργηση του συστήματος voucher.

• Τα αδιάθετα ποσά των παιδικών σταθμών από την κατανομή να διατεθούν στα δημοτικά ΚΔΑΠ μέχρι 1 Νοεμβρίου 2022.

• Κρίνεται επιτακτική η αύξηση της τιμής του voucher κατά 30% αναγκαιότητα που είναι πλέον επιτακτική λόγω της ενεργειακής κρίσης (αύξηση λειτουργικών εξόδων θέρμανσης, φωτισμού κλπ)

Ενδεικτικά κρίσιμο είναι το ζήτημα της βιωσιμότητας των βρεφικών τμημάτων, όταν το ποσό του voucher είναι για παράδειγμα με σίτιση 3.239€ και ένα βρεφικό τμήμα πρέπει να έχει το μέγιστο 12 βρέφη και 3,5 άτομα προσωπικό, αυτό σημαίνει πως τα έσοδα είναι μόλις 38.868,00€, και μόνο η μισθοδοσία προσωπικού ανέρχεται σε άνω των 60.000,00€, ενώ θα πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη τα λειτουργικά έξοδα.

• Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα βρεφικά τμήματα να κλείνουν και τα voucher των βρεφών να παραμένουν χωρίς διαθέσιμες θέσεις.

• Θα πρέπει απαραιτήτως να αναζητηθούν επιπλέον πόροι αποκλειστικά και μόνο για τις δημοτικές δομές (πράγμα εφικτό καθώς και πρόκειται για εθνικούς πόρους), κατ΄ ελάχιστον 50.000.000€ τα οποία να κατανεμηθούν με απολύτως αντικειμενικά κριτήρια, απολύτως ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που θα ενταχθούν επιπλέον στα δημοτικά ΚΔΑΠ, παιδιών που έχουν πλήρης φακέλους και τους διατέθηκε voucher.

Πολιτική Προστασία
Υπενθυμίζουμε τις προηγούμενες αποφάσεις της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας αλλά και τις προτάσεις του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ αναφορικά με την ανάγκη αύξησης και αναπροσαρμογής της χρηματοδότησης των Δήμων για την Πολιτική Προστασία (ΣΑΤΑ πυροπροστασίας) με την συμπερίληψη όλων των κατηγοριών κινδύνων από φυσικές καταστροφές που απειλούν τους Δήμους μας.

Οι κίνδυνοι που απειλούν τους Δήμους είναι πολλαπλοί και η έντασή τους έχει αυξηθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, ενώ επιβαρύνεται από ακραία φαινόμενα και κατά τους χειμερινούς μήνες. Οι Δήμοι μας αδυνατούν να αντιμετωπίσουν ακραία καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες, καταιγίδες) χωρίς επαρκή χρηματοδότηση και στελέχωση του τομέα πολιτικής προστασίας.

Θα πρέπει να ερωτηθεί η Κυβέρνηση που βρίσκεται η εν εξελίξει αναδιάρθρωση του συστήματος πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων και τι προβλέπεται για τη βελτίωση της θέσης και της αποτελεσματικότητας των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ στην Πολιτική Προστασία.

Επαναχαρακτηρισμός οδών επαρχιακού οδικού δικτύου και επανακαθορισμός αρμοδιοτήτων συντήρησης
Ζητάμε τα οδικά δίκτυα που συνδέουν τις Τοπικές Κοινότητες των διευρυμένων – μετά τον Καλλικράτη – Δήμων με τις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων (πρώην Καποδιστριακοί Δήμοι), να χαρακτηριστούν εκ νέου επαρχιακά ή έστω με νέα απόφαση να ξεκαθαριστεί ότι αρμοδιότητα συντήρησής τους ανήκει στην εκάστοτε περιφέρειας. (Επιστολή Δημάρχου Καλαβρύτων 7/9/2022).

Συμμετοχή ΠΕΔ και ΚΕΔΕ στις επιτροπές σχεδιασμού Προσκλήσεων του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ και Τομεακά Προγράμματα αντίστοιχα)
Χαιρετίζουμε την επιτυχία που σημείωσε η ΚΕΔΕ μετά από αγώνα ετών για την ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαμόρφωση των προσκλήσεων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Related Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.